Copy
Senaste nytt från intresserade, engagerade och nyfikna ingenjörer!

Ett utmanande 2020
och ett ljusnande 2021

Under ett utmanande 2020 har Pidab satsat på kompetensutveckling. Att kunna erbjuda våra uppdragsgivare ledande kompetens är kärnan i vårt framgångsrika erbjudande.

Och att ge våra medarbetare möjligheter att utvecklas och få stimulans i sitt arbete är precis lika viktigt. Vi vet att detta är nyckeln till framgång.
 
Basen och ryggraden i vår verksamhet är alla de uppdrag där vi fått förtroendet att komma in som resursförstärkning. Tack till alla er som ger oss förtroendet att på detta sätt få bidra till era projekt.
 
Tillsamman med vårt moderbolag Eurocon går årets julgåva till Unicef. Pengarna hjälper barn runt om i världen att överleva och utvecklas.
 
Jag vill passa på att önska dig en God Jul och ett hoppfullt Gott Nytt År.
Per Forsbring, vd Pidab

Pidab och vår samarbetspartner Industri-Teknik Bengt Fridh har under 2020 genomfört byte av BMS-system och brännarsträcka för Kemira Kemi. Projektet var ett totalåtaganade med funktionsansvar

Arbetet utfördes på vårt kontor, med projektledning, ingenjörsteknik och upphandlingar. Vi använde oss av ett felsäkert Siemens SIMATIC PCS7- system, med Pidab BMS-block som bas i programmeringen. Utrustningen FAT-testades innan leverans, för att sedan monteras på plats hos Kemira Kemi i Helsingborg.  
 

Under 2020 har vi arbetat intensivt med ett uppdrag som omfattar säkerhetskritisk instrumentering, konfigureringen av ett ABB 800xA DCS- och säkerhetssystem samt kostnadsuppskattning för genomförandeprojektet.
 
Detta på uppdrag av ett ledande företag inom livsmedelsindustrin.
Installation kommer att ske våren 2021. 
 

Under hösten inledde vi projektering av ombyggnation av en biogasanläggning. Vårt uppdrag omfattar projektledning, processdesign, instrumentdesign, el-design, mekanisk design och byggdesign. Projektet är en inspirerande utmaning för oss. Vi trivs med och gillar omfattande regelverk och höga krav.
 
IEW Group driver projektet
Projektägare för utvecklingen av biogasanläggningen är IEW Group. Ett bolag som Pidab och vår samarbetspartner Rördesign äger gemensamt. 
 
IEW Group har ledande kompetens inom flera processtekniska ingenjörsdiscipliner och tar helhetsansvar för multidiciplinära anläggningsprojekt. Ingenjörsresurserna till projekten hämtas från de båda moderbolagen. >> iewgroup.se
 

Våra ingenjörer har under året arbetat med ett flertal förprojekt inom både färg- och kemiindustri. Dessa åtaganden har omfattat ansvar för förslag på utrustning, val av utrustning och avslutande kostnadskalkyler för projektgenomförande. 
 

Högtryck för riskanalyser, SIL-bestämning och SIL-klassning

Det har varit ett intensivt år med många uppdrag. Totalt har vi genomfört ett 20-tal riskanalyser inom stål-, energi-, och kemisektorn. 
 

Kurser i Ex i och ATEX över Teams

Under året har vi framgångsrikt hållit ett flertal företagsanpassade kurser i ATEX och Ex i över Teams. Ett upplägg som har fungerat alldeles utmärkt enligt våra deltagares utvärderingar.
 
Utbildning ATEX 
ATEX – Installationer i riskområde med explosiv atmosfär
En utbildning för dig som projekterar, installerar, kontrollerar eller underhåller elektrisk och/eller mekaniskutrustning för explosiv gas- eller dammatmosfär.
 
Utbildning Ex i 
Utbildning i Ex i – Egensäkra system 
En utbildning för dig som väljer, projekterar, utvärderar, dokumenterar, installerar, kontrollerar eller underhåller egensäkra system.

För mer information:
Peter Nordqvist 
031 - 334 26 28 

peter.nordqvist@pidab.com  

Pidab är ABB Safety Partner, Siemens Solution Partner Safety Specialist, Honeywell System Integrator och HIMA System Integrator

Efter att ha genomgått ABB:s Safety Channel Partner Program är pidab godkänd av ABB som ”Safety Partner”. Att vi är godkända av ABB innebär att vi har möjlighet att använda ABB:s styrsystem vid implementering av funktionssäkerhetslösningar inom processindustrin.
Pidab är certifierade av Siemens som Solution Partner Safety Specialist och är det enda företaget i Sverige som är godkänd av både ABB och Siemens som ”Safety Partner”.
HIMA har valt och teckna samarbete med pidab som System Integrator för deras säkerhetssystem.

 
Pidab är dotterbolag till Eurocon Consulting.
 
LinkedIn LinkedIn
www.pidab.com www.pidab.com
Copyright © 2020 pidab AB.