Copy
Reindex nyhedsbrev
View this email in your browser

Reindex nyhedsbrev
April 2017

Kære bibliotekarer og biblioteksansvarlige, kolleger og venner;

Denne gang har vi mest praktisk information til jer der bruger Reindex i bibliotekerne. Undskyld til jer der blot læser med af interesse.

Vi er i færd med at forberede os selv og Reindex på EU's nye forordning om databeskyttelse som træder i kraft 25. maj 2018. Ved en snarlig opdatering vil bibliotekarer der bruger Reindex, blive mødt med en aftale der definerer de såkaldte "Vilkår for anvendelse" af Reindex. Man skal godkende aftalen med et klik. Man behøver ikke acceptere aftalens vilkår med det samme, hvis man evt. har brug for at få dem godkendt af en ledelse eller en juridisk afdeling i den organisation, biblioteket er en del af.

Aftalen erstatter de driftsaftaler der er indgået i forbindelse med ibrugtagning af Reindex. De nuværende driftsaftaler vil ikke være fuldt gyldige under den kommende forordning. Den nye aftale præciserer bl.a. Reindex' og bibliotekets rolle som hhv. databehandler og dataansvarlig i henhold til den nye EU-forordning. Ansvaret for opbevaring og beskyttelse af data vil fremover være anderledes defineret end i de hidtidige driftsaftaler.

I praksis vil biblioteket eller den institution eller organisation det er en del af, være ansvarlig for
  • at informere brugere om de personfølsomme data der opbevares
  • kun at opbevare relevante data om relevante brugere
  • at slette data når de ikke længere er nødvendige og relevante
  • at beskytte adgangen til personfølsomme data bl.a. gennem valg af login-procedure
Det vil være vores ansvar som databehandler at hjælpe biblioteket med at leve op til disse krav. I kommende nyhedsbreve og på brugermøder vil vi fortælle mere om, hvordan vi og bibliotekerne kan løse opgaverne i praksis.

Bedste hilsener
Reindex

Reindex version 3.00

I denne uge skifter en større gruppe biblioteker ved domstolene og hos en række advokatfirmaer til den nyeste version. Efter påskeferien kontakter vi de resterende biblioteker hos bl.a. uddannelsesinstitutionerne for at aftale tidspunkt for opdatering.

Den nye version ligner den nuværende i det ydre. Almindelige brugere får en ny OPAC til søgning i bibliotekets samling, mens den mest iøjnefaldende ændring for bibliotekarerne vil være en ny editor til registrering af materialer.

Help Center

Husk at vi retter vejledningerne løbende i Help Center, så de kommer til at passe med udseende, muligheder og funktioner i de nyeste version. I Help Center har vi lavet en oversigtsartikel om ændringer i 3.00 med links til vejledninger i opsætning mv.
 

GAEB årsmøde

Vi udstiller på GAEB's årsmøde som i år er slået sammen med DEFF Online, hvor DEFF traditionelt samler alle leverandører af abonnementer og licenser. Vi håber at se mange af jer på Crowne Plaza i Ørestaden 9. og 10 maj.

Copyright © 2017 ReindexKnowledge ApS


Vores adresse:
Nyhavn 43A, 3.th., DK-1051 København K
http://reindexlibrary.com


Afmeld nyhedsbrev