Copy
Reindex nyhedsbrev
View this email in your browser

Reindex nyhedsbrev
Maj 2016

Kære bibliotekarer og biblioteksansvarlige, kolleger og venner;

EU's nye forordning om opbevaring og udveksling af personoplysninger træder i kraft d. 25. maj 2018. Det er en god anledning til at få revideret de praksisser og politikker der er omkring behandling af persondata i Reindex og i de organisationer og institutioner der benytter Reindex.

Det handler om, hvordan man registrerer brugere; hvilke oplysninger man registrerer; hvordan man beskytter adgangen til oplysningerne; hvor længe man gemmer oplysningerne, og hvordan man giver brugerne adgang til Reindex og deres oplysninger.

For overblikkets skyld og som grundlag for udviklingen har vi opdateret vejledningerne i vores Help Center om de muligheder der er tilgængelige i dag. Du kan læse mere om beskyttelse af persondata her. Og du kan læse mere om brugerlogin og registrering af brugerdata her. Endelig kan du også læse her nedenfor om en løsning til autentificering af brugere udviklet til Rambøll.

De bedste hilsener
Reindex
 

Udvikling 2016

Vi forventer at være færdige med migrationen til ny database ved udgangen af 2016.

Vi har tidligere skrevet at skiftet ikke vil kunne mærkes af bibliotekarer og brugere, men reelt er der tale om en omfattende gennemskrivning af koden, og man vil opleve opdateringen som en forbedring og homogenisering af det nuværende design.

Samtidig gennemskriver vi al dokumentation i Reindex, og disse ændringer vil være tilgængelige med det samme. Det drejer sig om vejledninger under Hjælp+ og "Hjælp til denne side".

Vi planlægger at opdatere alle til version 259 i slutningen af august og først i september. Denne version vil være den sidste inden skiftet til ny database sidst på året.

Version 259 vil indeholde mindre rettelser og ændringer, bl.a. det meget efterspurgte ikon i brugeroversigten der angiver brugere med aktive lån eller andet. I løbet af kort tid opdaterer vi de oplysninger om næste version der er tilgængelige under Hjælp > Reindex opgraderinger.

Autentificering via AD FS

Man kan oprette brugere i Reindex og give dem adgang ved autentificering, hvor Reindex genkender brugeren gennem en udveksling med en ekstern tjeneste.

Reindex tilbyder nu autentificering via AD FS som er en tjeneste fra Microsoft. Løsningen er udviklet til Rambølls bibliotek, og den vil være interessant for alle organisationer, hvor man benytter Microsofts Active Directory.

Konkret fungerer brugeridentifikation og login på den måde, at Reindex genkender brugeren ved en forespørgsel i organisationens Active Directory (dvs. brugerregister med tilhørende tjenester) via AD FS -- når brugeren forsøger at logge på f.eks. fra organisationens intranet.

Brugeren vil typisk blive oprettet i Reindex på basis af de data der er hentet i organisationens AD.

Nye biblioteker

Velkommen til
  • Rambøll A/S
  • Skive Gymnasium og HF
  • Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter og kirkemusikskolerne i Roskilde og Vestervig
  • SFI. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
Copyright © 2016 ReindexKnowledge ApS


Vores adresse:
Nyhavn 43A, 3.th., DK-1051 København K
http://reindexlibrary.com


Afmeld nyhedsbrev