Copy
Reindex nyhedsbrev
View this email in your browser

Reindex nyhedsbrev
August 2016

Kære bibliotekarer og biblioteksansvarlige, kolleger og venner;

En stor nyhed i biblioteksverdenen -- i hvert fald den amerikanske biblioteksverden -- i foråret har været opstarten af det såkaldte FOLIO-projekt. FOLIO står for The Future of Libraries is Open. Der er tale om et projekt der skal udvikle et Open Source bibliotekssystem. Eller dvs. folkene bag vil gerne præcisere at der ikke er tale om et system, men om en platform af tjenester, en Library Services Platform (LSP). Det er tanken at man vil udvikle et komplet bibliotekssystem bestående af en lang række mere eller mindre enkeltstående tjenester, som biblioteker vil kunne sammensætte efter behov.

Projektet er blevet til efter at EBSCO har besluttet at støtte det eksisterende Kuali OLE Open Source bibliotekssystem med en større sum penge. EBSCO har udpeget vore gode venner i Index Data til at lede udviklingsarbejdet, og kombinationen af EBSCO's penge og Index Data's ekspertise har affødt en forsigtig, ædru begejstring i biblioteksmiljøet. Læs f.eks. Marshall Breedings artikel og Carl Grants blogpost.

Vi vil deltage i projektet, og hvis det kommer godt fra start, og arbejdet går så hurtigt som annonceret, vil vi formentlig bidrage med udvikling af en eller flere tjenester eller dele af tjenester. De elementer vi eventuelt udvikler, vil samtidig blive en integreret del af det nuværende Reindex. Vores rolle i projektet bliver bl.a. at bidrage til at de tjenester der udvikles, hen ad vejen også kommer til at dække danske fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekers behov. En lang række andre biblioteker og leverandører har også meldt sig som interesserede eller deltagere, bl.a. DBC. Se DBC's pressemeddelelse her.

På længere sigt kan man forestille sig at store dele af Reindex vil blive erstattet af tjenester fra det nye Open Source-system; det vil tiden vise. Foreløbig er vi optimistiske, og vi glæder os til at deltage i miljøet omkring FOLIO. Mere om projektet og vores rolle i det på brugermøderne i efteråret.

De bedste hilsener
Reindex
 

Udvikling og brugermøder 2016

Udviklingen af den nye version går som planlagt, og vi begynder at flytte biblioteker i løbet af efteråret. Biblioteker vil blive flyttet enkeltvis og i mindre grupper; de fleste på den anden side af nytår.

Som tidligere skrevet er der tale om flytning til en ny database og om en komplet gennemskrivning og homogenisering af koden i Reindex. Det nye Reindex bliver stærkere og hurtigere, og samtidig vil vi nemmere kunne udvikle nye funktioner og tjenester til det fremover.

Designet vil blive moderniseret, men ellers vil bibliotekarer ikke opleve nogen væsentlige forandringer; alle funktioner vil være de velkendte. Udviklingen i 2016 har handlet om at opdatere og fremtidssikre Reindex, og når den proces er færdig, kan vi i 2017 tage fat på ny udvikling af større og mindre forbedringer og tilføjelser efter ønske fra bibliotekerne.

Den nye version vil blive demonstreret på brugermøderne i efteråret. Invitationer til brugermøder i Jylland og på Sjælland bliver udsendt i september.

IT driftscentre

Vi har haft møder med IT-Center Fyn og Eniga, som en del Reindex-biblioteker benytter, og vi har fået en bedre forståelse af de opgaver IT-driftscentrene varetager for gymnasier, erhvervsskoler, VUC'er m.fl.

Vi vil sammen med driftscentrene tage initiativ til fælles møder med de biblioteker der er knyttet til institutionerne i et driftscenter og Reindex. Når vi arbejder tættere sammen med driftscentrene og forstår opgavefordelingen mellem institutioner, driftscentre og leverandører bedre, kan vi i højere grad undgå de fejl og kommunikationsproblemer der opstår omkring f.eks. automatisk import af brugerdata. Samtidig vil driftcentrene få en forståelse for muligheder og funktioner i Reindex og for bibliotekerne og de opgaver de står for, og de vil bedre kunne hjælpe institutionerne i det daglige.

Nye biblioteker

Velkommen til
Copyright © 2016 ReindexKnowledge ApS


Vores adresse:
Nyhavn 43A, 3.th., DK-1051 København K
http://reindexlibrary.com


Afmeld nyhedsbrev