Copy
Reindex nyhedsbrev
View this email in your browser

Reindex nyhedsbrev
December 2016

Kære bibliotekarer og biblioteksansvarlige, kolleger og venner;

Det er både trist og trivielt at skrive om nedskæringer i biblioteksverdenen med jævne mellemrum, men det er af gode grunde også noget der ligger bibliotekerne og os alle sammen på sinde. For tiden rammer besparelser uddannelsesbibliotekerne massivt. På institutionerne kan man i den grad mærke konsekvenserne af den ansvarsfraskrivende politik med nedskæringer på 2% + 2% + 2% + + + ....

Hvad kan man gøre? I universitetsverdenen har man i mange år forsøgt "at gå på to ben". På den ene side argumenterer man på økonomernes præmisser, at investering i ens område er en god forretning i sidste ende. På den anden side argumenterer man samtidig for egenværdien i uddannelse, forskning og kultur, for den berigelse af samfundet områderne bidrager med i andet end bare den bogstavelige forstand. I begge tilfælde taler man for døve øren.

Der skal formentlig andre boller på suppen. Hvis man ikke kommer nogen vegne med roligt at fremføre saglige, fagligt velunderbyggede argumenter, kan man måske prøve at råbe meget højt i stedet -- i både direkte og overført betydning. Nogle gange er det dem der råber højest, der får lov at bestemme, om man bryder sig om det eller ej.

Som leverandør kan vi måske ikke tillade os at opfordre til aktivisme, og det vil være en hul gestus, hvis vi ikke selv har noget at sætte på spil. Men det kunne da være interessant at se uddannelsesbibliotekarer i kollektiv aktion. Vi stiller gerne op med gode argumenter og moralsk støtte, hvis eller når der skal forhandles med ansvarlige ledere og politikere.

God jul og godt nytår
Reindex
 

Udvikling

De to første biblioteker er skiftet til den nye version af Reindex i begyndelsen af december. De øvrige vil blive flyttet i første uge af januar og efter 1. februar 2017. Vi kontakter biblioteker løbende for at aftale nærmere omkring ændringerne.

Udvikling i 2017 kommer til at handle om udrulning af version 259 og om udvikling af fjernlån og artikelbestilling.

I takt med at flere biblioteker tager den nye version i brug, vil vi rette vejledningerne i Help Center, så de stemmer med udseende, muligheder og funktioner i 259. I Help Center har vi også lavet en oversigtsartikel om ændringer i 259 med links til vejledninger i opsætning mv.

Fjernlån

Her i december og januar er det vigtigste udviklingsprojekt udvidelsen af fjernlånstjenesten.

Man har siden efteråret 2015 kunnet sende fjernlånsbestillinger indenfor det danske lånesamarbejde automatisk.

Næste trin handler om at kunne modtage fjernlånsbestillinger, og heri indgår en tjeneste til lånercheck. Dvs. brugere der bestiller materiale på f.eks. bibliotek.dk, vil kunne checkes eller verificeres mod bibliotekets registrerede brugere i Reindex. Mere om det i næste nyhedsbrev, når tjenesten er klar til brug.

Copyright © 2016 ReindexKnowledge ApS


Vores adresse:
Nyhavn 43A, 3.th., DK-1051 København K
http://reindexlibrary.com


Afmeld nyhedsbrev