Copy
Blijf op de hoogte van onze nieuwbouwplannen!
View this email in your browser

Schoterboshuis Nieuws #1

DE EERSTE NIEUWSBRIEF

 

Dit is de eerste nieuwsbrief die wij uitbrengen over ons Schoterboshuisproject. Zoals velen van u zullen weten is Scouting Brigitta al jaren op zoek naar een nieuw onderkomen. Dit streven is in 2016 in een stroomversnelling geraakt en inmiddels zijn we zo ver gekomen, dat wij besloten hebben een (nu nog onregelmatige) nieuwsbrief uit te brengen over wat - hopelijk – ons nieuwe clubhuis gaat worden: het Schoterboshuis. De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die Scouting Brigitta een warm hart toedraagt en op de hoogte wil zijn van ons wel en wee, en voor iedereen die belang heeft bij onze nieuwbouwplannen. 

WAAROM WEG UIT DE KROCHT?


Brigitta is op dit moment gehuisvest in De Krocht, een gezellig, maar ook oud en versleten clubgebouw, dat aan alle kanten knelt. De huur kunnen we alleen opbrengen met voldoende onderhuurders. Daardoor kunnen we het gebouw slechts twee avonden en in het weekend voor de groep gebruiken, want op andere dagen moeten we het verhuren. Uitbreiding is onmogelijk, want er is maar één groepsruimte met schuifwand. Het gebouw is aan renovatie toe en we missen een goede buitenruimte. Het staat in een dicht bewoonde buurt. Vuur maken  - een belangrijk onderdeel van het scoutingleven – kan maar mondjesmaat. Voor andere buitenactiviteiten wijken we uit naar het park. Maar het belangrijkste is: verhuurder Parochiegemeenschap Schoten heeft laten weten dat de huur van De Krocht ‘op termijn’ wordt beëindigd. Vóór 2020 kunnen we op straat komen te staan. De ervaring leert dat een Scoutinggroep zonder clubgebouw ten dode opgeschreven is. Daarom willen we al heel lang een ander clubgebouw.

HET SCHOTERBOSHUIS IN HET KORT


Onze wens is dat het clubhuis in het Schoterbos komt. Vandaar de werknaam Schoterboshuis. Twee uitgangspunten staan ons met het Schoterboshuis voor ogen: het milieu en de buurt. Beide worden zichtbaar in de manier waarop het gebouw wordt vormgegeven en hoe de ruimtes worden ingedeeld.
Het gebouw wordt duurzaam en flexibel. De groepsruimtes zijn afgestemd zijn op het scoutingspel en er kan worden overnacht. Voor gezamenlijke groepsactiviteiten kunnen ruimtes worden samengevoegd en de ruimtes zijn ook eenvoudig aan te passen voor andersoortig gebruik en gelijktijdig gebruik door verschillende huurders.

EVEN VOORSTELLEN: DE SCHOTERBOSHUISGROEP

 

Onder de naam Schoterboshuisgroep hebben wij in februari 2016 een werkgroep opgericht om een Programma van Eisen (PvE) voor het nieuwe clubhuis samen te stellen. De volgende personen maken deel uit van de werkgroep:

  • Albert Jan Bloemendal – voorzitter stichting Scouting Brigitta;

  • Erwin Wigman – voorzitter vereniging Scouting Brigitta;

  • Jack Deneke – architect, oud-scout, Puister en Deneke Architecten Haarlem;

  • Kaat Bakker – secretaris vereniging;

  • Karin Bosman-van Wees – secretaris stichting;

  • Marcel Geeve – clubhuisbeheerder;

  • Thomas van den Raadt – lid.

WAT IS EEN PROGRAMMA VAN EISEN?

 

Een Programma van eisen (PvE) is een door de opdrachtgever (in dit geval: Scouting Brigitta) gemaakt document waarin omschreven wordt waaraan een nieuw te bouwen pand moet voldoen: oppervlakte, sfeerbeeld, uitstraling, gebruikseisen, comfort, faciliteiten, materiaalgebruik, enzovoort. Ook de technische eisen staan nauwkeurig omschreven, evenals de logistiek en de ruimterelaties. Soms staan er ook referentiebeelden in: foto’s en sfeerimpressies die de toekomstige gebruiker voor ogen heeft gehad bij het bedenken van het programma. Een PvE wordt gebruikt door de architect als startpunt van de ontwerpschetsen en door de opdrachtgever bij onder meer het werven van fondsen, subsidies en sponsoren.

Voor het Schoterboshuis is ook een PvE gemaakt. Het heeft als titel Scouting Brigitta bouwt aan de toekomst en is hier te lezen. Een samenvatting van het PvE vindt u hier.

MET DE GROEP AAN HET BRAINSTORMEN


Op zaterdag 2 april 2016 heeft een bijzondere groepsbijeenkomst plaatsgevonden. Nadat eerst in de speltakken gesproken is over een nieuw clubhuis, hebben we op deze avond met een deel van de leiding en de stam bij elkaar gezeten om onze gedachten de vrije loop te geven. Hoe moet ons nieuwe clubhuis eruit zien? Met knip- en plakwerk, tekeningen, woorden enzovoort zijn vier moodboards gemaakt. Het resultaat van de brainstormsessie hangt sindsdien in het clubhuis.

BRIGITTA, BREEAM EN DUURZAAMHEID

 

Een scout zorgt goed voor de natuur. Dat is een van de scoutingwetten die al zo oud zijn als de scouting zelf. Dit uitgangspunt willen we tot uitdrukking brengen in het Schoterboshuis. Wij streven ernaar een Building Research Establisement Environmental Assessment Method (BREAAM-NL)-driesterrencertificaat te behalen (very good). BREEAM is de meest gezaghebbende (internationale) standaard op het gebied van duurzaam bouwen. Als aan bepaalde criteria wordt voldaan op het gebied van management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, ecologie enzovoort, kunnen we een stempel van goedkeuring krijgen. Dit moet met documenten worden aangetoond. Met een BREEAM-NL-certificaat in de hand kunnen we meetbaar aantonen dat het nieuwbouwproject duurzaam is. Dat vergroot de waarde van het gebouw. Een duurzaam clubhuis heeft lagere exploitatiekosten (energie!) en is beter voor de gezondheid. In een duurzaam clubgebouw is Scouting Brigitta voorbereid op de toekomst.

SCOUTING BRIGITTA GROEIT


In onderstaand grafiekje kunt u zien dat Scouting Brigitta sinds pakweg 2006 een gestage groei doormaakt. De laatste getallen zijn van eind 2016; inmiddels zijn er weer een paar leden bij gekomen en op grond van de bevolkingsstatistiek van Haarlem-Noord is de verwachting dat deze groei de komende jaren nog even zal door blijven gaan. Er komen nieuwe jeugdleden bij en oudere leden blijven lang lid van de groep. De groeiverwachting wordt gesteund door de toenemende aantrekkingskracht die Scouting Nederland ook landelijk heeft gesignaleerd. Wij denken dat Scouting Brigitta binnen enkele jaren de grens van 200 leden zal overschrijden. Een nieuw clubgebouw kan dit mogelijk maken.

GROOT ONDERHOUD SCHOTERBOS

 

In 2012 heeft de gemeente een rapport laten uitbrengen over het Schoterbos. Hierin worden de problemen van het park uiteengezet: haperende waterhuishouding en achterstallig onderhoud. Het park heeft ook een sociaal probleem: het is er vooral ’s avonds niet fijn. Het Haagse Buro Sant en Co heeft een plan gemaakt voor de oplossing van de problemen met de waterhuishouding en het achterstallig onderhoud. Het plan behelst onder meer een uitbreiding van de waterpartijen en een herinrichting van sommige functies van het park. In het plan is ook sprake van de komst van scouting in het Schoterbos. Het plan is door de gemeenteraad aangenomen. Op datum mei heeft de gemeente groen licht gegeven voor de uitvoering van de eerste fase van het onderhoud. Als alles goed gaat, wordt eind 2017 gestart met de werkzaamheden.

ALBERT JAN VERTELT


Wil je weten hoe het is om vanuit het niets verzeild te raken in een omvangrijk en ambitieus nieuwbouwproject? Volg dan de blog van Albert Jan Bloemendal. Hij is als voorzitter van stichting Scouting Brigitta een spin in het web en vertelt op vermakelijke wijze wat hij allemaal tegenkomt op weg naar het Schoterboshuis.

Ga naar Albert Jan's blogpagina >

STEDENBOUWKUNDIG ADVIES

 

De gemeente heeft begin april 2017 een Stedenbouwkundig advies uitgebracht, waarin duidelijk wordt gemaakt dat de gemeente positief staat tegenover onze nieuwbouwplannen. Het advies van de gemeente dient als leidraad voor de architect voor zijn schetsen en het latere voorlopige ontwerp (VO) van het nieuwe clubgebouw. Het Stedenbouwkundig advies volgt in grote lijnen het PvE dat wij al eerder aan de gemeente hadden overhandigd en geeft nog enkele nadere aanwijzingen voor de vorm van het gebouw. Zo wordt de intensieve band met de natuur benadrukt en wordt gevraagd om transparante gevels, zodat het gebouw van alle kanten een open relatie met de buitenwereld kan aangaan.

ONZE ARCHITECT: PUISTER EN DENEKE ARCHITECTEN

 

Puister en Deneke Architecten heeft een goede naam opgebouwd als architectenbureau in Haarlem dat zich richt op de particuliere en zakelijke markt. Zowel woningen als bijvoorbeeld kinderdagverblijven staan op de lijst van opdrachten vermeld. Het bureau vertaalt zijn passie voor het maken van fraaie, functionele en spraakmakende ontwerpen in prachtige nieuwbouw- en verbouwopdrachten voor veeleisende opdrachtgevers. Een heel bijzonder project is de sterrenwacht Copernicus, op het terrein van het waterleidingbedrijf PWN NV aan de rand van een uitgestrekte duingebied te Bloemendaal.

Jack Deneke, die zelf jaren lid geweest is van scouting, weet als geen ander de wensen van Scouting Brigitta te vertalen in vormen, ruimten en materialen en is daarbij ook goed thuis in het organisatorische en beleidsmatige gedeelte van een nieuwbouwproject. Voor ons is hij de juiste man op de juiste plaats.

FONDSEN, SUBSIDIES EN SPONSOREN

 

Laten we er geen doekjes omheen winden: het Schoterboshuis is een ambitieus plan. Bij het maken van het PvE zijn we uitgekomen op ruim €750.000,-, maar daar zit dan ook alles in, van de kosten voor verplicht bodemonderzoek tot aan de schroefjes in een raamkozijn. Doordat veel kosten nog ongewis zijn, zijn we bij de berekening uitgegaan van gebruikelijke vaste percentages. Het bedrag ligt uiteindelijk iets lager dan de richtlijn van Scouting Nederland. Het zal hopelijk nog flink dalen, bijvoorbeeld als we van oud bouwmateriaal gebruik kunnen maken (= duurzamer en goedkoper). En als we veel zelf kunnen doen. Maar ook dan moeten we vaststellen dat een nieuw clubhuis hoe dan ook veel geld kost.
Dat betekent dat wij veel werk moeten maken van het fondsen werven, want zonder externe financiering lukt het niet. Wij hebben inmiddels een lange lijst van potentiële fondsen, subsidiënten, sponsoren en acties die we in overleg met de leden van de groep kunnen ondernemen. Met dit laatste zijn we al begonnen: onze jaarlijkse sponsorloop stond in 2017 in het teken van het nieuwe clubhuis en daarmee hebben we al een mooi bedrag opgehaald. Maar we zijn er nog lang niet en kunnen alle hulp gebruiken! Wie ons wil helpen met fondswerving of het organiseren van crowdfunding, kan zich melden bij Karin Bosman, secretaris van het stichtingsbestuur: stichtingsbestuur@scoutingbrigitta.nl.

IN DE VOLGENDE SCHOTERBOSHUIS NIEUWSBRIEF:

 

We zullen je onder andere uitgebreid uitleggen hoe wij dit ambitieuze project willen realiseren op financieel gebied. Heb je vragen over of tips voor dit project, de nieuwsbrief of de website? Laat van je horen via verenigingsbestuur@scoutingbrigitta.nl

Ga naar de nieuwbouwwebsite >
Copyright © 2017 Scouting Brigitta, Alle rechten voorbehouden.


Wil je jouw gegevens wijzigen?
Je kunt je voorkeuren wijzigen or afmelden voor deze nieuwsbrief.

Email Marketing Powered by Mailchimp