Copy
Ei näe seda e-kirja korralikult?
Vaata kirja veebist.
Lõppenud on juulikuu, suve keskpaik on möödas. Seoses sellega on Eesti Õpilasesinduste Liidu meeskond teinud pigem telgitagust kontoritööd, et valmistuda sügiseseks spurdiks.


 
Juhatus 
Andreanne Kallas, 
Killu Kolsar,
Mikk Tarros


 
Juulikuuks oli juhatusel tegutsemise algusest täis saanud kolm kuud ning et sügisel veelgi jõulisemalt edasi minna, võtsid Andreanne, Killu ja Mikk endale väikese puhkuse. Kõik juhatuse liikmed tegid tasapisi tööd koos nende vastutuse all olevate valdkondade juhtidega ning tegelesid sellega kaasnevate ülesannetega.

Lisaks osales Mikk Tarros 21.-24. juulil Eesti Noorteühenduste Liidu suvekoolis, kus oli esindatud ka Eesti Üliõpilaskondade Liit. Koos täiustati veelgi E3 rahvusvahelist strateegiat, mis paneb paika kolme organisatsiooni ühise välissuhtluse.

Liikmete aasta projekti “Noorelt noorele” ettevalmistustega oli tegus Andreanne, kes on ka jutualuse koolituse projektijuht.
Juhatus koos valitud tegevmeeskonnaga sai Tartus kokku 17.-18. juulil.
Esimeseks päevaks olid Mikk, Killu ja Andreanne ette valmistanud erinevaid mänge ja ülesandeid, mis panid proovile valdkonnajuhtide meeskonnatöö, testisid nende nutikust ning huumorisoont. Õhtu möödus meeldivalt ning oli kajastatud ka Õpilasliidu Snapchati kontol.
Teisel päeval toimus meeskonna esimene koosolek, kus valdkonnajuhid tutvustasid varemvalminud strateegiaid tulevaks tegevusaastaks. Samuti arutati suveseminari ning Arvamusfestivaliga seotud punkte.
Avaliku poliitika valdkond 
Dauri Paškovski
 
Juuli on möödunud avaliku poliitika valdkonnas rahulikult. Keskendutud on organisatsiooni põhikirja, kodukorra ja eetikakoodeksi ülevaatamisele ning korrastamisele. Lisaks on planeeritud valdkonna tegevusi üsna pea algavaks uueks tegevusaastaks.

24. juulil jõudsid lõpule otsingud Salliva Kooli projektijuhi asetäitja kohale. Pika ning väga tiheda kandideerimisprotsessi tulemusena valiti asetäitjaks Marijell Niinepuu! Avaliku poliitika valdkond soovib jõudu ning lennukaid ideid uueks hooajaks.

 
Jälgi Eesti Õpilasesinduste Liidu tegemisi ka Snapchatis!
Snapchati vahendusel on võimalik näha põhjalikumalt ning vahetumalt liidu tegemisi ning melu üritustelt.
Liikmete valdkond 
Anna-Bret Vehik

Valdkonna juht Anna-Bret tegeles peamiselt “Noorelt noorele” projektiga. Projekti raames koolitatakse välja 15 aktivisti, kes järgneva aasta jooksul hakkavad mitte- ja liikmeskoolides oma teadmisi edasi jagama. Ta abistas osalejate ja koolitajate leidmisega ning oli projektijuht Andreannele toeks nii nõu kui jõuga.

Lisaks sellele valmistus valdkonnajuht ka augustis avatavaks liikmete valdkonda kandideerimiseks.

 
Juuli lõpus valis juhatus
koos tegevmeeskonnaga välja XXXV
üldkoosoleku peakorraldajad - palju
õnne, Anni Sikk ja Karmen-Eliise Kiidron!
Kultuurivaldkond 
Maris Neeno

12. augustil tähistatakse Arvamusfestivali noortealal rahvusvahelist noortepäeva. Festivali raames toimub Noortepäev “Hoog maha - kuula mind!”, kus on esindatud ka Õpilasliit. Noortepäeva õhkkond erineb tüüpilisest messist, mistõttu tuli näha palju vaeva, et sinna sobiv tutvustamisviis välja töötada.

Juulikuus abistas valdkonnajuht “Noorelt noorele” projektitiimi, et koolitus sujuks probleemideta ning kõik vajalik koolituste läbi viimiseks oleks olemas.

Kultuurivaldkonna eestvedamisel korraldatud integratsiooniteemalise esseekonkursi kaks auhinnalislt kohta pälvisid Mathias Kangur ja Mari-Liis Korkus! Palju õnne võitjatele!
XV suveseminari korraldusmeeskond on agaralt töötanud terve suve ning juba 23. augustil kogunevad üle terve Eesti kokku tulnud õpilased Õpilasliidu suveseminarile “Mina jään”. Täpsem info on leitav siit.
 
Rahvusvaheliste suhete valdkond 
Laura Maria Kull

2.-8. juulil toimus Kosova pealinnas Prištinas OBESSU suvekool “Democracy and Active Participation”. Kohal olid noored 18st eri Euroopa riigist, kellega koos arutati demokraatia mõiste üle, kuidas muuta organisatsioon efektiivseks ja mismoodi teha lobitööd. Õpilasliitu esindas Laura Maria Kull.
Suvekoolis jagati kontakte teiste Euroopa õpilasesindustega, tutvuti nende tehtud projektidega, saadi uut infot rahastamise kohta, loodi workshop'e, mida oma organisatsioonis läbi viia, ja saadi uusi ideid, kuidas teha enda organisatsiooni paremaks ning uudsemaks.
OBESSU kirjeldust suvekoolist saab lugeda siit.
Tutvustati ka lähemalt OBESSU loodud käsiraamatut “New Manual for School Students 2016”, kust saab abi kõige jaoks, mis on seotud õpilasaktivismiga. Internetis on ingliskeelne käsiraamat saadaval sellel lingil.

Jooksvalt on koos aseesimehe Mikk Tarrosega tegeletud ettevalmistustega sügisel toimuva projekti “School Methods 2020” jaoks. Selle raames toimus 20. juulil Skype'i kõne OBESSU sekretariaadiga.
25. juulil toimus Skype'i kõne Mikk Tarrosega, kus arutati läbi muudatusettepanekud OBESSU dokumentidele, mis lähevad hääletusele augustis toimuval OBESSU üldkoosolekul.
Kommunikatioonivaldkond
Kert Kask

Juulikuus tegeles kommunikatsioonivaldkonna juht peamiselt liidu andmebaaside uuendamisega.

Seoses tehniliste tõrgetega polnud liidu kodulehekülg opilasliit.ee mõned päevad kättesaadav. Probleem leidis lahenduse ja nüüd on kõik jälle tavapärane. Vabandame veelkord tekkinud ebamugavuste pärast!

Juuli lõpus alustas valdkonna juht koostöös kultuurivaldkonna juhiga partnerlusstrateegia uuendamist. Strateegia valmimine on planeeritud 2016. aasta lõpuks.

Seoses Twitteri vähese kasutusvajadusega otsustasime lõpetada selle kasutamise. Edaspidi saab end Õpilasliidu tegemistega kursis hoida Facebooki, Instagrami, Snapchati, kodulehe ja infokirjade vahendusel.
Tegevmeeskonnal on hea meel teatada, et 15. augustil saab alguse kõikidesse valdkondadesse kandideerimine! Täpsem info ilmub kodulehele ning Facebooki!
Senikaua soovib aga Eesti Õpilasesinduste Liidu tegevmeeskond kõikidele õpilastele mõnusat viimast suvekuud!
Copyright © 2021 Eesti Õpilasesinduste Liit, All rights reserved.