Copy
Rovict Nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief Rovict juni 2016


In deze nieuwsbrief

Nieuwe website Rovict

Het zal u waarschijnlijk opgevallen zijn dat we deze Nieuwsbrief in een nieuw jasje hebben gestoken. Dat is natuurlijk niet toevallig. De Nieuwsbrief kon namelijk niet achterblijven bij zijn Grote Broer, de website van Rovict. Die hebben we namelijk een echte Total Makeover gegeven! Hij is klaar, kijk maar!!
Op de site kunt u nu uw e-mailadres achterlaten, zodat we u voortaan de Rovict Nieuwsbrief rechtstreeks kunnen toesturen en dit niet meer hoeft via uw ESIS Contactpersoon.
terug naar boven

Aankondiging: nieuwe ontwikkelingen in OPP en Groepsplannen

Onlangs hebben we onze ESIS Contactpersonen een Aankondiging gestuurd. Een ongebruikelijke actie. Het is dan ook ter ere van een bijzondere release van ESIS die u voor de zomervakantie gaat ontvangen. In de modules OPP (Ontwikkelingsperspectief) en Groepsplannen hebben we dan belangrijke nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Vanaf die release kan u namelijk zelf kiezen of u de toetsgrafieken in het OPP, de behaalde groei en het stellen van doelen wilt raadplegen met DLE óf met vaardigheidsgroei. Om u hierop goed voor te bereiden, hebben we een soort leeswijzer gemaakt, een Aankondiging. Aan de ESIS Contactpersonen hebben we gevraagd de Aankondiging en de voorlopige Releasenotes naar de ib’ers en schooldirecteuren te sturen. Vooral voor hun is de informatie relevant.

Een voorbeeld


Als u kiest voor een weergave in vaardigheidsscore, toont de resultatenkolom de vorige score, de recente score en de behaalde groei. Ook kunt zelf een doel stellen. In de volgende periode wordt het doel door ESIS in de 4e deelkolom geëvalueerd.

De groei kleurt groen als deze evenwijdig loopt aan het niveau waarin de leerling de vorige periode scoorde en rood als de groei te vlak is.
 
Op de Startpagina ESIS is hierover meer te lezen.
terug naar boven

Invoeren Eindtoets

Heeft u de eindtoetsscores al ingevoerd? Dan heeft u vast ook al ontdekt dat dat nu appeltje-eitje is geworden: u importeert namelijk het bestand rechtstreeks van de toetsleverancier. En dat geldt voor alle drie de eindtoetsen, de Centrale Eindtoets, IEP en Route8.
Op het ESIS-overzicht Advies en Eindtoets ziet u in een oogopslag of de gemiddelde score op uw school boven (of onder) de criteria van de Inspectie zit.
Staan de eindtoetsgegevens eenmaal in ESIS, dan worden ze ook meegenomen in OSO en in de Vrije Overzichten.
Bekijk op uw gemak alle aanpassingen in de demovideo: http://video.esis.nl/video/162365853

Nieuw uiterlijk Mijn Menu

Het was misschien even schrikken toen u de eerste keer na de update Mijn Menu in ESIS opende: u ziet nu in één keer welke onderdelen van ESIS voor u beschikbaar zijn. Handig is, dat u direct op het betreffende onderdeel kan klikken en meteen van start kan gaan.
Bij deze update hebben we het voor u meteen gemakkelijker gemaakt om een leerling te zoeken. Zo kunt u nu ook leerlingen zoeken door de status aan te passen naar ingevoerd of uitgeschreven.
 
Wat u allemaal getoond wilt hebben in de startpagina van het Leerlingdossier, kunt u zelf inrichten. Om u op weg te helpen, heeft ESIS vast een aantal standaard-dossierindelingen voor u klaargezet.
 
Deze en meer vernieuwingen in ESIS ziet u nog eens voorbijkomen in het demofilmpje http://video.esis.nl/video/162061863

Eerste drie stappen van de Jaarovergang

Zo tegen de zomervakantie moet er natuurlijk heel veel en heel veel op het laatste moment. U zou nu alvast de eerste drie stappen van de Jaarovergang kunnen doen zodat u de nieuwe leerlingen van volgend schooljaar al kunt indelen. Kijk voor instructie in de Top 10 van de meest gestelde vragen onder Jaarovergang.
terug naar boven

Itemscores en DLE

Misschien is het u al opgevallen: de itemscores en de DLE’s zijn nu toegevoegd aan de nieuwe 3.0-toetsen van groep 5.
terug naar boven

Belangrijkste punten uit de Klankbordgroep Algemeen
Management

I-agenda en verzuimloket
De I-Agenda, de ICT-onderwijsontwikkelagenda van de overheid, is een document met de meerjarenplanning van allerlei te ontwikkelen ict-gerelateerde onderwerpen (21 in 3 jaar!).
Het Verzuimloket is een van de eerste grotere projecten dat momenteel ingericht wordt.
 
Scholen moeten straks digitaal het verzuim melden. Er zijn 4 smaken: ongeoorloofd, langdurig ongeoorloofd verzuim, luxe en overig verzuim.
Per 1-1-2017 moeten de LAS-sen hun software hierop aangepast hebben.
In ESIS wordt het mogelijk dat deze 4 varianten vanuit ESIS digitaal gemeld kunnen worden aan BRON (wat scholen nu naar leerplicht doen via de telefoon en papier), met vooraf zoveel mogelijk ingevulde gegevens. We maken het echter niet mogelijk dat deze melding automatisch gebeurt, er zal een bewuste handeling voor nodig zijn.
Het idee van de aanwezigen is dat zo’n loket voor het VO een nuttige rol kan spelen in het terugdringen van ongeoorloofd verzuim. Hoewel de aanpak van verzuim regionaal heel verschillend is, lijkt het erop dat het PO het monitoren van het verzuim goed op orde heeft.
De vraag is dan ook: ‘Waar is de watersnood waarvoor we zulke dijken moeten opwerpen?’
 
Vernieuwd inspectietoezicht
De inspectie werkt per 1 februari 2016 volgens het vernieuwd inspectietoezicht, wat inhoudt dat een oordeel over de tussenresultaten niet meer betrokken wordt bij het eindoordeel over de school.
De ESIS-gebruikers ervaren het wegvallen van de tussenresultaten echter als een groot gemis. Rovict zal voor ESIS maatregelen nemen.
 
Individuele bekostiging
Per 1 augustus implementeert DUO de individuele bekostiging, waarmee duidelijk wordt op leerlingniveau wie er bekostigd wordt en waarvoor precies.
 
Koppeling samenwerkingsverband
Rovict heeft een koppeling met Kindkans gerealiseerd, waarvan in april een pilot is gestart. De koppeling met Grippa en Onderwijstransparant volgt in het najaar.
De zorg wordt uitgesproken dat de samenwerking tussen de scholen en de samenwerkingsverbanden goed moet worden ingeregeld. Het samenwerkingsverband zou hier de regie in moeten nemen.
terug naar boven

Belangrijkste punten uit de Klankbordgroep IB

Kennisnet werkt in opdracht van het Ministerie aan een project Nummervoorziening.
Er komt een identificatienummer, een pseudoniem voor een leerling, bedoeld voor gegevensuitwisseling op individueel leerlingniveau. Het is verplicht vanwege Europese regelgeving en opgepakt als een gezamenlijk project van o.a.de LAS-sen.
Dit kan bij uitwisseling met Basispoort misschien nog lastig worden. Want ook in een educatieve toepassing wilt u werken met namen, niet met nummers. 
Wat de consequenties voor de scholen zullen zijn, is nog niet duidelijk.
 
Ook het Verzuimloket en de I-Agenda kwamen aan de orde, zie hierboven.
 
Stand van zaken ontwikkeling Groepsplannen en OPP in ESIS
Met de aanwezigen bespreken we uitgebreid de weergave van de vaardigheidsscores, de leerrendementsverwachting, de verlengde DL, het OPP en vaardigheidsscores in grafieken. In de stap Leerrendementsverwachting (straks Geplande groei) wordt per toets een groeitabel getoond met per afnamemoment de laatst ingevoerde vaardigheidsscore.
 
Nut en noodzaak van de 4D-index wordt besproken.
 
Naar aanleiding van de koppeling met Kindkans, een softwareprogramma voor samenwerkingsverbanden, wordt de vraag gesteld hoe deze gegevensuitwisseling zich verhoudt met de Wet op de privacy? Het antwoord is dat er sprake is van een gerechtvaardigd belang, dus uitwisseling van gegevens is toegestaan.
 
De SCOL wordt uitgebreid met de schalen Veiligheid en Welbevinden. Hierop werd de vraag gesteld of de SCOL te gebruiken is voor Vensters PO, die is aangevuld met 4 vragen over sociale veiligheid. Het antwoord is positief: aangezien je als school zelf mag besluiten welk instrument je gebruikt, is de SCOL hiervoor dus heel geschikt.
terug naar boven

Stand van zaken Bewerkersovereenkomst

Landelijke zijn partijen het eens geworden over een standaardtekst voor de bewerkersovereenkomst. Momenteel spitsen we deze tekst toe op ESIS, SCOL en Burgerschap Meten. In juni/juli zal uw bevoegd gezag per post ons voorstel ontvangen.
terug naar boven

Privacy – verstrekken van wachtwoorden

Wanneer u uw inlog van uw pinpas bent vergeten, duurt het een paar dagen voordat uw pas weer actief is. Dat heeft onder andere te maken met de zorgvuldige procedure die gevolgd moet worden om te voorkomen dat er met uw pas gefraudeerd wordt.
 
Het komt wel eens voor dat een ESIS-gebruiker zijn wachtwoord kwijt is en na 3 keer proberen de mededeling krijgt dat zijn gebruikersaccount nu geblokkeerd is. Pas na een uur is dan een nieuwe poging weer mogelijk.
Ook dit heeft alles te maken met privacy. Want voor een hacker moet de deur potdicht zitten.  

Soms pakt zo'n gebruiker dan de telefoon en vraagt Rovict Support dringend een nieuw wachtwoord te verstrekken of de gebruiker te deblokkeren.

Onze medewerkers zijn dienstbaar ingesteld en willen graag helpen. Maar nou juist in dit geval is dat niet de bedoeling. Want wij weten niet wie aan de andere kant van de lijn zit. Dat kan ook iemand zijn die verkeerde bedoelingen heeft. 
Dus hoe frustrerend misschien ook, we hopen dat u begrijpt dat telefoneren, wijn en sigaren echt niet helpen. Wij mogen u in zo'n geval niet verder helpen.

Wat u wel kan doen
Om te beginnen: voorkomen dat u 3 keer verkeerd inlogt. Leer uw wachtwoord uit uw hoofd en/of bewaar het op een alleen voor u vindbare plek.
Weet u uw wachtwoord toch niet meer, klik dan op de knop 'Wachtwoord vergeten' op het inlogscherm ESIS en/of bekijk het demofilmpje Wachtwoord vergeten. 

Bent u toch geblokkeerd, neem dan contact op met uw Supervisor/Applicatiebeheerder binnen uw school of bestuur. Die weet natuurlijk wel wie u bent en kan uw account deblokkeren. Het is dan ook handig wanneer uw school/bestuur in ieder geval 2 supervisors of applicatiebeheerders voor ESIS heeft.

!!! Denk eraan dat het tijdelijke nieuwe wachtwoord wordt verstuurd naar het e-mailadres dat in ESIS bij uw gebruikersgegevens is ingevuld. Dat moet dus nog wel kloppen!
terug naar boven

Enquête OSO

Werk je op één van de ruim 8000 scholen die zijn aangesloten op OSO, heb je ervaring met OSO, en suggesties voor verbeteringen? Of heb je OSO dit jaar om specifieke redenen nog niet gebruikt? Vul dan de enquête OSO 15/16  in en help OSO verbeteren.

Jaarlijks worden OSO en de betrokken administratiesystemen aangepast op basis van suggesties van gebruikers.

Jouw ervaring helpt om OSO te verbeteren. Lees hier meer achtergrondinformatie. 
terug naar boven