Copy
Rovict Nieuwsbrief oktober 2016

Nieuwsbrief Rovict oktober 2016

Weer van start

Het nieuwe schooljaar is allang van start gegaan en de zomervakantie lijkt alweer lichtjaren geleden. Gelukkig staat de volgende vakantie alweer voor de deur!
 
De pepernoten liggen al weer in de schappen, dus het wordt tijd voor een najaarsafname van de SCOL. Staat alles daarvoor goed ingericht?
Straks komen de CITO-toetsen er weer aan. CITO heeft een aantal nieuwe zaken in de toetsen doorgevoerd. Wij zijn nu bezig om de DULT-koppeling hierop aan te passen. 
 
Ondertussen hebben we weer een aantal zaken in ESIS vernieuwd. Kijk hieronder!

Nieuw in ESIS

Vanaf donderdag 6 oktober kunt u direct vanuit ESIS Administratie naar het leerlingdossier. En omgekeerd. Met één klik in het stappenplan.
 
Verandert het e-mailadres of het telefoonnummer van een leerling, dan vraagt ESIS nu of deze aanpassing ook bij andere gezinsleden doorgevoerd moet worden.
 
Vanuit Mijn Groep kunt u nu direct naar registraties.

In het voorjaar hebben we een belangrijke update uitgeleverd voor de onderdelen groepsplannen en het OPP. Afgelopen september hebben we zoals beloofd zaken toegevoegd, voor de scholen die met vaardigheidsscores werken. Meer hierover weten? Zie hieronder:

Regionale bijeenkomsten ESIS

Eind november kunt u terecht bij een gratis ESIS-informatiebijeenkomst bij u in de buurt. Daar kunt u de grote verbeteringen in de modules Groepsplannen en OPP zelf komen bekijken.
Er komen meer koppelingen met ESIS en verschillende samenwerkingsverbanden. Hiervan krijgt u de laatste update.
Natuurlijk vertellen we over de laatste ontwikkelingen ESIS en wat u op korte termijn verwachten kunt.
En u ontvangt een update over de laatste ontwikkelingen van de SCOL en de schalen Veiligheid en Welbevinden die hieraan toegevoegd worden.

Praktisch

  • Na schooltijd, tussen 17.00 en 19.30 en met koffie/thee, soep en een broodje
  • Voor elke ESIS-gebruiker
  • Graag niet meer dan 2 personen per school
  • Gratis
  • Vol = vol
  • Opgeven via de website van Rovict.
  Datum   Plaats
  Ma 21-11   Sittard/Geleen
  Di   22-11   Tilburg
  Do  24-11   Alkmaar
  Ma  28-11   Arnhem
  Di   29-11   Assen
  Do  01-12   Rotterdam

NOT 2017

Nu u toch uw agenda bij de hand heeft, zet u de NOT er meteen even in. Van 24 t/m 28 januari. En we hebben een verrassing op de stand!

Verzuimregister

Het is geen grap. Vanaf 1 april gaan alle scholen hun absentie melden in het zogenaamde Verzuimregister. Enkele scholen zullen al op 1 januari bij wijze van pilot hiermee van start gaan.
Vanuit ESIS kunt u dan rechtstreeks uw verzuimmeldingen naar DUO sturen. 

Doel 
Het Verzuimregister gaat zorgen voor een beter inzicht in verzuim waardoor er eerder actie ondernomen kan worden. Hierdoor zal het schoolverzuim minder worden, een doel van passend onderwijs.  

Aanpassing werkwijze
Dit is nu een van de maatregelen vanuit de overheid die direct invloed heeft op ESIS, dus op ons werk. Wij moeten ESIS hierop aanpassen. En een maatregel die direct invloed heeft op úw werk. Want u gaat vanaf 1 april 2017 hiermee te maken krijgen. 

Tip – OSO Dossier

  • Bij Overstapdossier onderhouden maakt u een Overstapdossier.
  • Bij Aanvragen eigen vestiging vraagt u een dossier van een andere school aan. Hier ziet u ook de aanvragen die uw school eerder heeft gedaan.
  • Aanvragen van andere scholen zijn aanvragen die een andere school bij uw school doet. Hier ziet u dus welke dossiers uw school naar andere scholen heeft gestuurd.

Bewerkersovereenkomst

Binnenkort ontvangt het bevoegd gezag van elke school een zogenaamde Bewerkersovereenkomst. Hierin maakt worden afspraken gemaakt over privacy. 

Hoe zat het ook alweer?
Bij het gebruik van digitale systemen moet de privacy van leerlingen goed geborgd zijn. De PO-Raad, VO-raad en aanbieders van dit type diensten en producten hebben een convenant privacy opgesteld waarin zij samen afspraken hebben gemaakt over hoe zij veilig met leerlinggegevens zullen omgaan. Dit ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy’ vertaalt onderdelen van de Wet bescherming persoonsgegevens naar de onderwijspraktijk. 

ESIS, SCOL en Burgerschap Meten
Rovict heeft de Model Bewerkersovereenkomst 2.0 uitgewerkt voor ESIS, SCOL en Burgerschap Meten. Werkt uw school met een van deze producten, dan ontvangt uw bevoegd gezag voor elk product de betreffende Bewerkersovereenkomst.

Klik hier voor meer info.