Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
11. september 2020
OPATRENIA DO 14. 09. 2020

Vážení rodičia,
 
14. septembra 2020 o 18 h. končí platnosť opatrení zavedených počas prvých 2 týždňov (v súlade s OLP/6848/2020 z 28. 8. 2020 ÚVZ SR a opatreniami MŠVVaŠ). Konkrétne: ranný filter pri vstupe do budovy, povinné nosenie rúšok v triedach na 2. stupni, nemiešanie skupín žiakov a absencia zberného klubu.
 
Zostáva v platnosti: v interiéri školy všetci nosia rúška, prípadne štít s výnimkou žiakov 1. a 2. stupňa v triedach, pedagogických a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Nevstupovanie rodičov do budovy školy. Výnimku majú rodičia 1.r. - s rúškom - platí pre zelenú fázu.

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám, deťom a žiakom: nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby, nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Opatrenia sa môžu v priebehu dní zmeniť podľa aktuálnej situácie. Na základe opatrení ÚVZ SR a pokynov/rozhodnutí ministerstva vás o prípadných zmenách budeme informovať.
 
Ďakujeme za spoluprácu.

 
 
HODINY NÁBOŽENSTVA

Od 16. 9. sa začnú hodiny náboženstva (v nadväznosti na hore uvedené).


 
VZDELÁVACIE POUKAZY
 
Pripomíname vám, aby ste vzdelávacie poukazy odovzdávali do kancelárie školy s uvedením konkrétneho krúžku na zadnej strane VP do 20. 9. 2020.  Ak ešte nie ste rozhodnutí pre konkrétny krúžok, môžete ho oznámiť aj dodatočne.
 
Tatiana Jozefíková

 
ODPORÚČAME

Podrobné informácie ku krúžkom s inštrukciami o tom, ako svoje dieťa prihlásiť TU.
 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp