Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
11. november 2016
View this email in your browser
Martinská slávnosť je primárne určená deťom prvého stupňa a Našej triedy.

Prosíme rodičov, aby počas priebehu slávnosti mali na pamäti úctu k sviatkom a tradíciám a pomáhali nám vytvárať a udržať atmosféru tohto sviatku i tým, že sa nebudú medzi sebou rozprávať.

Všetci spoločne tvoríme priestor pre deti. Veríme, že každý z dospelých bude príkladom.

Ak budete mať chuť, môžete sa k nám pridať svojim spevom. Texty piesní prikladáme ako prílohu. Samozrejme si môžete slávnosť vychutnať ako tichý pozorovateľ.

Prosíme, dodržujte pokyny vedúceho sprievodu, nepredbiehajte sa. Minulý rok deti ostali na konci sprievodu a na postavu sv. Martina ani len nevideli.

Priestor na zdieľanie zážitkov a rozhovory bude po skončení sprievodu na zadnom dvore pri teplom čaji.
viac info o Martinskej slávnosti
Lucia Kučeráková


Stravovanie
Vážení rodičia,
včera, t.j. štvrtok 10.11.2016, omylom dodávateľ stravy nedodal dostatočné množstvo kuracích stehien k nám do kuchyne. Všetkým stravníkom, ktorí mali objednané B a nebolo možné im jedlo vydať, bude kredit za tento obed vrátený.

Evidenciu týchto stravníkov urobili pani kuchárky, čiže nie je nutné individuálne tieto prípady nahlasovať. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté komplikácie a ďakujeme za pochopenie.
Lucia Kučeráková
Pozývame vás na šitie pre deti na stôl ročných období. Budeme šiť hríbikové bytôstky: kuriatko, dubáčik a muchotrávku v piatok 18.11.2016 od 15.30h do 18.30 - 19.00h. Kurzovné + materiál 12 Eur. Prihlasujte sa mailom na tatiana.matova@iwaldorf.sk
Tatiana Maťová
Milí rodičia takéto a iné šité, plstené hračky si vaše deti môžu vyrobiť v textilnej dielničke každý štvrtok od 14:30 – 16:00. Zároveň sú aj posledné voľné miesta pre mladších žiakov  vo výtvarnom ateliéri počas pondelkov od 14:15 – 15:15. Prihlásiť sa môžete na gabika.binderova@iwaldorf.sk alebo na č.tel. 0903707365

2.12. 2016 od 14:00 – 17:00 – bude náhradná hodina pre výtvarný ateliér prioritne pre štvrtkovú skupinu, ktorej hodina odpadla, v prípade voľných miest sa môžu prihlásiť aj deti z iných skupín, ktoré nemajú hotové skicáre. Prihlásiť je sa potrebné mailom na gabika.binderova@iwaldorf.sk
Gabika Binderová
Táto ukážka obrazu je výsledkom workshopu výtvarného ateliéru pre rodičov a starších žiakov, na aký vás pozývame 2 - 4.12. 2016. Výtvarný ateliér tentokrát organizuje v predvianočnom čase výtvarný workshop pre rodičov, ale aj širšiu verejnosť pod názvom  – Namaľuj si Dar – počas  víkendového stretnutia prejdeme od námetu až k finálnemu obrazu na plátne.  

Počas workshopu sa budú testovať aj esenciálne bylinné oleje DoTerra, ktorých používanie by sme radi zaviedli v budúcnosti na všetkých hodinách na podporenie kreatívnej a relaxačnej atmosféry. Cena workshopu vrátane materiálu (maliarskeho plátna, blindrámov a farieb) je 120 €. Prihláška sa stáva záväznou po prihlásení na gabika.binderova@iwaldorf.sk a zaplatení poplatku na číslo účtu: IBAN SK7765000000000011511607

PROGRAM:
2. 12 – 17:30 – 20:00 – námet plus výber formátu, farebné a materiálové skúšky
3.12 – 10:00 – 18:00 – napínanie plátna na blindrám , samotná realizácia
4.12 – 10:00 – 13:00 – dokončovacia fáza
V prípade, že sa víkendu nemôžete zúčastniť alebo nemôžete iba niektorý z ponúkaných víkendových dní, máme pre Vás náhradné termíny počas poobedňajších utorkov vo vami zvolenom individuálnom čase : 6.12, 13.12 a  20.12.2016
Gabika Binderová
Vážení waldorfskí kolegovia, členovia predstavenstva ASS,

dovoľte mi, aby som Vám napísala  informácie o súčasnom stave waldorfu na Slovensku.

Píšem Vám to preto, aby ste všetci mali prehľad o tom, kde sa waldorf na Slovensku v súčasnosti nachádza, a aby ste vedeli podať relevantné informácie.

Na Slovensku máme dve waldorfské školy

- prvá vznikla v Bratislave v roku 2001, je plnoorganizovaná , má všetkých 9 ročníkov, má oficiálny titul WŠ, ktorý jej je udelený medzinárodnou organizáciou, ktorá má na udeľovanie značky Waldorf právo 

- druhá vznikla v roku 2012 v Košiciach ako alokované pracovisko bratislavskej WŠ a od septembra 2015 existuje ako druhá samostatná waldorfská škola, otvára prvý ročník každý druhý rok, preto má k novembru 2016 tri ročníky - prvý , tretí a piaty, táto škola na udelenie titulu čaká

- zriaďovateľom obidvoch škôl je Výchova k slobode, o.z.

- v Bratislave je o waldorfskú školu obrovský záujem, už piaty rok záujem rodičov mnohonásobne prevyšuje možnosti školy (v tomto školskom roku bol záujem cca 90 rodičov, ospravedlňujem sa, ak číslo nie je presné), preto vznikla nová iniciatíva na založenie druhej WŠ v Bratislave, táto iniciatíva zatiaľ nemôže vzniknúť ako škola

- na WŠ od vzniku v roku 2001 prebiehalo experimentálne overovanie WP, ktoré malo byť ukončené v roku 2010, kedy prví absolventi opustili brány školy

- nestalo sa tak, overovanie bolo predĺžené o ďalšie tri roky

- ukončené bolo v roku 2013 a Ministerstvo školstva SR vydalo neoficiálne rozhodnutie - list, ktorým ukončuje experimentálne overovanie, schvaľuje školský vzdelávací program a povoľuje existenciu WŠ v Bratislave a jej alokovanému pracovisku v Košiciach,  WP nie možné realizovať na iných školách  - nie je to presné znenie
- preto nemôže nová iniciatíva v Bratislave vzniknúť ako škola, preto sú v t.č. ako domáce učenie, učia sa na Sklodowskej v Petržalke, tam, kde v roku 2001 začínala prvá a vtedy jediná WŠ :-))

- na Ministerstvo školstva SR bola podaná žiadosť, aby ukončenie experimentálneho overovania bolo oficiálne a obmedzujúce znenie opravené a zmenené, žiadosť je v rokovaní, bolo otvorené správne konanie

- materské škôlky máme 4

- všetky 4 majú oficiálne pridelený titul medzinárodnou organizáciou (tá je pre škôlky iná ako pre školy)

- škôlky fungujú ako súkromné kluby, nie sú zaradené do siete škôl a školských zariadení, existujú iba z príspevkov rodičov

- dve škôlky sú v Bratislave, Hviezdičky a Jablonka (tá sa aktuálne presťahovala do nových priestorov v Petržalke), jedna škôlka je v Košiciach, jedna v Senci, v Prievidzi a vo Zvolene boli škôlky , ale tie zanikli, teraz v Prievidzi ožíva iniciatíva ku škôlke

- na Slovensku existuje Asociácia priateľov slobodných waldorfských škôl, ktorá združuje waldorfské školy a waldorfské škôlky a aj zopár jednotlivcov, podporovateľov 

- v súčasnosti prebieha vzdelávanie vo WP pre waldorfské materské školy aj pre waldorfské základné školy
S úctou Renáta Blaschke


 
Copyright © 2016 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp