Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
6. máj 2016
View this email in your browser
Hľadáme kreatívneho a trpezlivého grafika - dobrovoľníka. Záujemcovia hláste sa na: lucia.kucerakova@iwaldorf.sk 
Tešíme sa na spoluprácu :)
Milí rodičia ,
pre účely písania projektu hľadáme v našich radoch zamestnanca Slovenských elektrární, ktorý by bol ochotný vo svojom mene projekt podať. Prosím, ozvite sa na adresu ba@iwaldorf.sk.
Ďakujeme.
S deviatakmi pripravujeme divadlo W. Shakespeare  Večer trojkráľový, ktorý bude zasadený do obdobia 20-tych rokov 20. storočia. Potrebovali by sme určité rekvizity a oblečenie z tohto obdobia. Ak máte doma po starých rodičov napr. topánky, klobúky, kabelky, šaty, obleky, vychádzkovú paličku, starý gramofón,...budeme radi, ak nám to darujete alebo aj zapožičiate:) Premiéra bude koncom mája.
Ďalšie info na tatiana.matova@iwaldorf.sk
Hľadáme pomocníkov pri dokončovaní jazierka - kladenie fólie, na budúci víkend 15.5. alebo 16.5. cca na 4-5 hodín. Prosím Vás, prihláste sa na tatiana.matova@iwaldorf.sk
Jarná brigáda - poďakovanie a zhodnotenie
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli minulú sobotu na školskú brigádu. V približnom počte 90 dospelákov + deti (tie sa nám tentokrát zrátať nepodarilo) sme urobili väčšinu z naplánovaných prác.

Tešíme sa, že okrem tradičného čistenia, strihania, kosenia, pílenia, drtenia atď., máme aj:
nové stojisko na kontajnery,
rozbehovú dráhu na skok do diaľky,
pohnojené a zamulčované okrasné aj úžitkové rastliny,
vyčistený priestor pod topoľmi,
upravený vstup do školy,
zasypané odhalené korene a úpravené pomocou kamenného minimúrika, 
natretý altánok,
a jazierko je znovu o krok bližšie k svojej finálnej podobe.

Ďakujeme prváckym rodičom za zabezpečenie občerstvenia a Vojtovi Ryvolovi a Janke Pančíkovej za perfektný vege guláš. A tiež ďakujeme všetkým, ktorí síce neprišli, ale podporili nás finančne príspevkom do „fondu brigád“ (vyzbieralo sa 95,- €) . Ďakujeme aj Drahošovi Gašparovičovi za zapožičanie miešačky, žaby, brúsky.
organizátori
Hľadanie účovníckej firmy pre školu
Na stretnutie nakoniec prišli štyria záujemci, predložili cenové ponuky a budúci týždeň ich plánujeme predložiť Finančnej rade na posúdenie.
Slovenské tradície a ich zrkadlenie vo waldorfskej pedagogike

Waldorfská pedagogika má svoj pôvod v Nemecku, ale v každej krajine, kde sa zakladajú školy nášho typu, vplieta do seba aj národné tradície a folklórne prvky. Aj naša školička sa môže pyšniť podobnými aktivitami. Poďte, predstavíme Vám ich...
viac infoExtrémne prejavy temperamentov
Temperament sám o sebe nie je dobrý ani zlý. Môže sa však zvrhnúť do extrému. Vtedy temperament ovláda človeka, a nie naopak. Každý by sa mal naučiť zvládať svoj temperament, a to sa netýka len cholerikov. Veď aj flegmatikovi niekedy môže vzkypieť žlč. Kde sú však riziká jednotlivých temperamentov, ak nadobudnú prehnané rozmery?
viac info
Škola pod lupou - séria článkov o fungovaní našej školy

Kolégium školy

Základom spoločenstva waldorfskej školy je Kolégium. Je  tvorené všetkými zamestnancami školy - pedagogickými i nepedagogickými. Tí sa pravidelne stretávajú každý štvrtok na Pedagogickej konferencii, kde sa venujú témam vychádzajúcim priamo zo života školy - z pedagogickej aj organizačnej oblasti ako aj podnetom prichádzajúcim zvonku.

Pedagogická konferencia má tri časti: DIEŤA, ŠTÚDIUM a ORGANIZAČNÚ ČASŤ. Nepedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú na nepedagogických, organizačných témach. Učitelia spoločne skladajú obraz dieťaťa či triedy, zaoberajú sa štúdiom literatúry, zdieľajú si skúsenosti z vyučovania, spolu so zamestnancami Denného chodu sa venujú samospráve.

Kolégium deleguje svoje právomoci na jednotlivých svojich  členov voľbou členov (zástupcov) do konkrétnych procesov a úloh, prípadne skupín (Vnútorný kruh, Finančná rada, Dizajnová rada). 

Kolégium môže udeliť mandát pracovným skupinám, ktoré sa jednotlivým témam venujú komplexnejšie a do väčšej hĺbky. Ak je udelený mandát "rozhodovaci", môže skupina po vypočutí názorov kolégia v danej veci rozhodnúť. V pracovných skupinách môžu pôsobiť aj rodičia, ktorí majú chuť  škole v danej téme pomôcť.
Infovečer k vzdelavaniu vo waldorfskej pedagogike Bratislava
Kedy: 19. máj 2016  o 17,30-19,00
Kde: Klub detí Jablonka, Pri Suchom mlyne 82, Bratislava
Prihlasovanie: vzdelavanie@iwaldorf.sk
Vstupné: dobrovoľný príspevok na náklady podujatia
viac info:
Nový prvý ročník vzdelávania vo WP pre vek 0-7
Vzdelávanie bude prebiehať víkendovou formou (1x do mesiaca od piatka podvečer do nedele obeda) v Bratislave.
viac info: 
International Waldorf Family Camp
- if you like green forests, beautiful mountains, verdant valleys, bubbling brooks and clear spring waters;
- if you love trips and cooking over an open fire;
- if you would like to know more about Hungarian folk music and dance, and if you would like to taste Hungarian foods;
- if you like tiny villages nestled at the foot of a mountain, and peace and and fresh air;
- if you love spending your holiday/vacation with your children as a family...
more info
Copyright © 2016 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp