Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
14. október 2016
View this email in your browser
Veľká jesenná brigáda


Veľká jesenná rodičovská brigáda už zajtra!
15.10.2016 od 9.00h do 16.30h.

Milí rodičia, učitelia!

Opäť nás čaká jesenná brigáda, na ktorej môžeme spoločnými silami zveľadiť naše priestor už túto sobotu 15.10. od 9 do 16 30 h. V prípade nepriaznivého počasia je náhradný termín budúcu sobotu 22.10.

Čakajú nás práce na prednom dvore:

- okopanie kvetinových hriadok

- úprava vstupných chodníčkov - okopanie, zametanie

- vyčistenie okolo hracích veží

- umytie hracích prvkov, vyzametanie, naolejovanie

- oprava lode, natretie lode

- postavenie cementovo-kamenného múrika okolo studne

- zametanie chodníkov

- nasadenie liesok

Na zadnom dvore:

- okopanie kvetinových záhonov, bylinkovej špirály

- okopávanie ovocných stromčekov - prihnojenie

- drtenie konárov

- čistenie okolo ohniska - pílenie driev, vynesenie už skoro kompostu pod veľké topole

- dokončenie jazierka

- poriadok okolo prechodovky

- vyčistenie chodníkov - okolo domčeka, okolo altánku

- dokončenie kompostoviska - plot, prehádzanie kompostoviska - použitie na prihnojenie okolo kríkov a stromov

- zametanie chodníkov

- vyčistenie doskočiska

- dokončenie plota

- predĺženie strechy na altánku

- nasadenie liesok

Práce vnútri:

- komplexné čistenie miestností záchodov

- šitie návlekov


Potrebujeme ešte od Vás náradie: motyky, rýle, vidly, fúriky, miešačku,elektrické píly, brúsky, rukavice. Ak máte a prinesiete ich, dajte nám vedieť - Tatiana Maťová 0948111273, Martin Ševčík 094801.


Občerstvenie nám pripravia druhácki rodičia, pomôže im to pripraviť Iveta Dolečková 0944101498. Druhácki rodičia si vyberú spomedzi seba, kto uvarí vegi-guláš, kto bude pripravovať chlebíky, kto upečie koláčiky, kto pripraví pitie- čaje, kávu, ochutenú bylinkovú vodu. V piatok poobede, keď bude jasné, kto čo prinesie, Iveta Dolečková nakúpi, čo ešte bude treba na guláš, prí,padne na chlebíky...

Ak aj niekto mimo druháckych rodičov chce niečo upiecť koláčik alebo urobiť pomazánku a podeliť sa s nami, je vítaní! ( a dajte vedieť Ivete Dolečkovej ).


Ak viete, že sa nezúčastnite brigády, prosíme Vás, aby ste prispeli dobrovoľný finančný príspevok na občerstvenie pracujúcich brigádnikov do piatku 14.10. v kancelárií u Tatiany Jozefíkovej.

Pre deti chystáme interaktívnu prednášku o stromoch a možno aj nejaké prekvapenie:)

Teší sa na Vás prípravný tím:
Iveta Dolečková, Tatiana Maťová, Maťo Ševčík, Tomáš Kollárik.
Informácie k zápisom detí do prvého ročníka
Milí rodičia,

vážime si Váš záujem o našu školu. Teší nás, že z roka na rok stúpa záujem rodičov o vzdelanie, ktoré waldorfská škola ponúka.

Základným kritériom k účasti na individuálnom zápise žiaka je dosiahnutie veku 6 rokov k 31/8/2017. Tento rok je kapacita testovacej komisie, ktorá individuálne zápisy detí vykonáva, naplnená. Prihlásilo sa nám veľké množstvo súrodencov našich žiakov a detí zamestnancov školy, čo berieme vždy v úvahu pri pozývaní k zápisu.

Ostatné deti si v prípade Vášho záujmu budeme zaznamenávať do databázy a ak sa nám kapacita pri zápise uvoľní z dôvodu odstúpenia záujemcu, prizveme tieto deti k dodatočnému zápisu. V každom prípade Vás prizveme na orientačný víkend pre prváckych rodičov, ktorý sa uskutoční na jar 2017.

Radi by sme upriamili Vašu pozornosť i na novú waldorfskú školu v Petržalke.
Kontakt : slobodakvychove@gmail.com

Informácia k zápisom apríl 2018 pre šk. rok 2018/19.
Pre šk. rok 2018/19 bude procedúra zápisov nasledovná: 10/9/2017 - 10/10/2017 otvárame zoznam uchádzačov do 1. ročníka pre šk. rok 2018/19. Prosíme, zapisujte dieťa, ktoré dovŕši 6. rok do 31. 8. 2018. Neprijatí uchádzači z predchádzajúceho šk. roka sa musia prihlásiť znova. Z tohoto zoznamu vyberieme minimálne prvých 7 detí k testovaniu školskej zrelosti.

Ďakujeme Vám za pochopenie

členovia Kolégia Waldorfskej školy

 
Copyright © 2016 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp