Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
18. november 2016
View this email in your browser
Informácie z Rady rodičov:

Vážení rodičia,
Na Radu rodičov sa obrátili rodičia, ktorí sú nespokojní s opakujúcim sa výskytom vší na škole, so žiadosťou o prehodnotenie a zmenu opatrení v prípade výskytu vší.
Pedikulóza (zavšivenie) je prenosné infekčné ochorenie zaradené do Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Pre citlivejšie deti poštípanie všami spôsobuje vážne kožné dlhotrvajúce zdravotné problémy.

Preto sa Rada rodičov v spolupráci so školou zaoberala touto témou a hľadali sme optimálne riešenia. Po konzultácii s odborníkmi (lekárom, dermatológom, homeopatom, aromaterapeutom) boli navrhnuté nové opatrenia, ktoré budú viesť k zlepšenie situácie. Tieto budú zapracované aj do Školského poriadku.
Opatrenia pri výskyte vší.

Zápisnice z Rady rodičov
16.11.2016
19.10.2016
Oznam Výtvarného ateliéru:
Náhradná hodina za odpadnuté hodiny bude dňa 2.12 od 14:30 - 16:30. Na túto hodinu sa prosím nahláste mailom na gabika.binderova@iwaldorf.sk alebo formou sms na 0903 707 365.
Gabika Binderová


 
Copyright © 2016 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp