Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
9. september 2016
View this email in your browserZačiatok školského roku - organizačné pokyny
Milí rodičia, v priebehu štvrtka a piatku sme deťom odovzdali do rúk obálky A4, ktoré obsahujú dôležité informácie viažúce sa k chodu školy. Prosíme, skontrolujte deťom tašky.

A: Ku stravovaniu:
1. Rodičom, ktorým sme heslo ku Edupage generovali na viackrát a stále neprešlo cez ochranu ich e-mailov, budeme heslá vydávať v kancelárii školy, v nasledovných termínoch:

Utorok: 13. 9. 2016, 7:00 - 08:30 a 16:00 - 18:00
Pondelok: 19. 9. 2016, 16:00 - 18:00

V prípade potreby ďalšie termíny doplníme. Prosíme, vopred nám napíšte 
na e-mail:lucia.kucerakova@iwaldorf.sk, kedy si po heslá prídete. Urýchlite tým Vašu dobu čakania.

2. Radi by sme Vás informovali, že zmätky v označení jedál v uplynulých dňoch nastali na strane dodávateľa. Vďaka Linde a Erike sa podarilo situáciu ako tak ustáť. U detí, ktoré majú alergiu sme špeciálne kládli dôraz v súčinnosti s personálom školy, aby im nebolo podané jedlo obsahujúce alergény. Záleží nám na zdraví našich žiakov. Včera na stretnutí sme mali prisľúbenú nápravu. 

U prvého stupňa, od nasledujúceho týždňa, by malo byť jedlo označené správnym písmenom a rovnako i hviezdičkou.

3. Doplňujúca informácia ku desiatam, ktorá nebola jasne komunikovaná: Prosíme rodičov prvého stupňa, aby svoje deti prihlásili na desiatu, ak doteraz tak neurobili, na e-mail:oliver.sob@azet.sk . Prosíme nezabudnite napísať meno dieťaťa, školu a triedu. V najbližších dňoch tieto informácie opravíme i na webstránke školy.

4. Nový systém objednávania funguje najmä vďaka angažovanosti otca nášho žiaka z piateho ročníka, ktorý je zároveň i našim adminom. Záleží mu na tom, aby veci fungovali a po nociach operatívne opravuje chyby v systéme, generuje heslá a nastavuje fungovanie systému i za nášho dodávateľa. ĎAKUJEME.

B: OBÁLKY
Milí rodičia, v týchto dňoch Vám zasielame po deťoch obálku s dôležitými informáciami, ktorá obsahuje i PLATOBNÝ VÝMER a VZDELÁVACÍ POUKAZ.

Obálka tiež obsahuje propagačné materiály školy na ktorých spolupracovali:
za rodičov Adrián Struňák, Viera Horváthová, Marína Mamojka, 
za zamestnancov školy: Denisa Struňáková, Lucia Kučeráková, Jana Malovíková, Ivana Bartovičová, Jaroslav Šipoš a Miroslava Heribanová.

Ďakujeme všetkým za operatívne a rýchle jednanie a nadštandardnú spoluprácu.

Leták súvisiaci so wzdelávaním pripravili dobrovoľníci a nadšenci WZD, podporený bol zo WZD. Prosíme Vás o šírenie i tohto letáka, aby sme vedeli i naďalej podporovať kvalitných waldorfských pedagógov.

C KLUBY:
Milí rodiča, školský klub detí prevádzkujeme v čase do 16.00 . Zberný klub je určený len pre tie deti, pre ktoré rodičia nestihli prísť. Prosíme, pamätajte na túto skutočnosť. Rovnako Vás prosíme, aby ste pre deti i v prípade, že meškáte, prichádzali najneskôr o 16:55. Po 17:00 negarantujeme stráženie detí.Zmeny v personálnom obsadení

Milí rodičia, aj v tomto školskom roku prišlo k niekoľkým zmenám v personálnom obsadení školy.

Minuloročná triedna učiteľka deviatakov Zuzana Bajusová privítala na začiatku školského roka nových prváčikov spolu s klubistkou Jankou Malovíkovou.

V druhom ročníku majú novú klubistku Natáliu Vranovskú.

V treťom ročníku prevzala triednictvo Dáša Czéreová.

Na konci školského roka oznámila svoj odchod triedna učiteľka šiestakov Miroslava Okuliarová, siedmaci majú nového triedneho učiteľa Martina Kabáta.

Na plný úväzok sa vrátil Michal Klučka, bude učiť matematiku a fyziku v 8. a 9. ročníku.

Z rodinných dôvodov na, zatiaľ, rok odišla odborná učiteľka slovenského jazyka a literatúry vo vyšších ročníkoch a anglického jazyka Xénia Činčurová.

V siedmom ročníku bude učiť epochy slovenského jazyka nová kolegyňa Veronika Mihóková, v ôsmom a deviatom ročníku bude učiť slovenčinu Zuzana Bugárová.

Učiteľom matematiky v siedmom ročníku bude Erich Šašinka

Lucia Piršelová sa stala odbornou učiteľkou hudobnej výchovy, zároveň bude robiť korepetície na hodinách eurytmie.

Práce na pozemku v deviatom ročníku bude viesť Martin Ševčík, ktorý je zároveň správcom a školníkom našej školy.

V špeciálnej triede asistentku Ľudmilu Klakovú vystriedala Helena Šabová.

V tomto školskom roku sa minimálne budete stretávať s kolegyňami. psychologičkou Gabikou Cvikovou, ktorá požiadala o voľný rok, no urobí všetko potrebné okolo deviatakov a ich výberu škôl, tiež bude aktívna pri zápise budúcich prvákov; a triednou učiteľkou Ivanou Bartovičovou, ktorá bude mať ročné voľno.

S prianím, aby sa nám v novom školskom roku podarilo v tomto obsadení v spolupráci s vami, rodičmi, urobiť našu školu tou najlepšou pre vaše deti
za personalistiku Ivana Bartovičová
Milí rodičia,

dovoľujeme si pripomenúť 4. bod čl. 2 vnútorného poriadku školy v znení: "Učitelia a rodičia – používajú mobilné telefóny v budove a okolí školy len v neodkladných situáciách. Tým sa škola stáva priestorom, v ktorom sa zdravým spôsobom využívajú moderné prostriedky mobilnej komunikácie a zabezpečuje sa ochrana zdravia pred elektromagnetickým smogom."

V prípade, že vás niekto zo školy upozorní, aby ste svoj telefón v areáli školy nepoužívali, myslí tým predovšetkým na zdravie vášho dieťaťa, keďže škola je kvôli množstvu ľudí sa tu vyskytujúcich vo vzťahu k sieťovému žiareniu rizikovým miestom. V prípade, že vychádzate z výskumov, ktoré nepovažuje mobilné žiarenie za škodlivé, prosíme zohľadniť fakt, že dodržiavanie vnútorného poriadku vám vyplýva zo zmluvy o štúdiu. Budeme tiež radi, keď vy sami upozorníte učiteľov v prípade, že telefonujú v areáli školy.

Pre prípad objednávania obeda je zriadený kontaktný telefón v kancelárii. Za týmto účelom teda nie je potrebné používať telefón vlastný.

Za pochopenie vopred ďakujeme.
Slavomír Lichvár
Škola potrebuje:
žehličky ( nemusia byť naparovacie ),
šľapacie šijacie stroje.
odšťavovač na ovocie,
ponorný mixér - spracovávame naplno ovocie zo záhrady. 
Ak nám chcete darovať, ohláste sa Tatiane Maťovej - 0948111273
Škola pod lupou - séria článkov o fungovaní našej školy

Vnútorný kruh

Je poradný a pomocný orgán, rieši úlohy, ktoré nemá nikto v náplni práce a sú aktuálne, prípadne ak treba pri nich neodkladné rozhodnutie. Rieši strategické úlohy - úlohy ktoré presahujú jednotlivé procesy a úlohy ovplyvňujúce meno alebo budúcnosť školy, najmä na platforme, kde treba koordinovať viaceré procesy spolu.

Vychádza z antropozofie tak, aby mohol stále hlbšie prenikať do podstaty waldorfskej pedagogiky a rozvíjať víziu v konkrétnej učiteľskej praxi. Bdie nad víziou školy, intenzívne sa zaoberá tým, ako procesy a úlohy spolu súvisia a vie si urobiť jasno v kompetenciách jednotlivých úloh a procesov.

Členovia vnútorného kruhu:
Slávka Šebová
Zuzana Bajusová
Ivana Bartovičová
Pavol Hanuštiak
Tatiana MaťováAikido pre deti
Kráčame po ceste aiki. Padáme, aby sme vstali. Stále rýchlejšie, stále elegantnejšie. Hľadáme silu, aby sme ju nemuseli použiť. Prekonávame prekážky, aby sme sa zbavili zbytočného strachu. Čelíme výzvam, aby sme našli sebadisciplínu. Ak to všetko ešte len chceš vedieť...naučíme sa to s tebou. Ľahko zapadneš. Viac infoVýtvarný ateliér pre dospelých
V školskom roku 2016/2017 od októbra, každú stredu od 17. – 19. hod. Tento rok bude zameraný na výtvarnú výchovu detí 7- 14. Praktické zvládnutie výtvarných postupov, techník a cvičení, ktoré je možné pri práci s deťmi používať:
• s ohľadom na vývojové fázy dieťaťa v jednotlivých rokoch druhého sedemročia
• v zmysle waldorfskej pedagogiky a goetheanistického umenia
• v nadväznosti na učebné osnovy waldorfskej školy
• od prvého až po deviaty ročník
Viac infoŠitie postavičiek
Aj tento školský rok budeme pokračovať v šití rôznych postavičiek na stolček ročných období. Stretávať sa budeme jeden piatok v mesiaci (podľa dohody). Cena za trojhodinový krúžok aj s materiálom je 12,-€. Ak máte záujem, prihláste sa na mailovej adrese taitana.matova@iwaldorf.skOznam výtvarného ateliéru
Srdečne vás všetkých zdravíme po prázdninách. Aj v tomto školskom roku bude pokračovať výtvarný ateliér ako záujmový krúžok SZWŠ pod vedením Mgr.art. Gabiky Binderovej a Mgr. Barborky Krajíčkovej. V tomto školskom roku by sme chceli zabezpečiť plynulejšie fungovanie, rozhodli sme sa , že všetky skupiny, okrem skupinky najmenších žiačikov, budú mať tandem učiteľov a aspoň jedného zastupujúceho pedagóga. 
Viac infoRodičovský volejbal
Milí rodičia, touto cestou pozývame všetkých rodičov, ktorí by mali záujem stretávať sa pri rodičovskom volejbale. Hrávame už niekoľko rokov a medzi nami sú už aj bývalí rodičia, ktorých stále teší stretávať sa. Hrávame každý piatok od 17.00 v školskej telocvični a ak sa chcete pridať, ste vítaní.
Napíšte na adrian.strunak@gmail.com.

 
Copyright © 2016 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp