Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
18. september 2020

ZRUŠENÉ AKTIVITY ŠKOLY - TERMÍNOVNÍK

Milí rodičia,

s ľútosťou Vám oznamujeme, že vzhľadom na momentálnu situáciu ruší škola pôvodne plánovanú Michaelskú besiedku, ktorá bola naplánovaná na 3. 10. 2020.

Kolégium školy

 

VZDELÁVACIE POUKAZY

Predlžujeme termín odovzdania vzdelávacích poukazov do pondelka. Po tomto termíne, už vzdelávacie poukazy neprijímame.

Tatiana Jozefíková


DOBROVOĽNÍCI V NAŠEJ ŠKOLE
 

Dnes k nám do školy zavítali firemní dobrovoľníci v rámci kampane Naše mesto 2020. Pomohli nám s úpravou školského dvora - natierali ploty, odburinili nám hriadky aj stromy v záhrade, upravili okolie kôlne.

 
  
Tešíme sa tomu a srdečne ďakujeme.
Denisa Struňáková


VČIELKY WALDORFÍNKY A ICH NOVÝ PRIATEĽ

Naše včielky sa chystajú na zimu. V tejto príprave im začali pomáhať i naši žiaci, ktorí chodia na včelársky krúžok. Kontrolujú stav zásob, prikrmujú včielky, podávajú potrebné liečivá proti škodcom a rátajú klieštikov, čo popadali na dolné podložky úľov. Na jednom stretnutí včelárskeho krúžku sme zistili, že waldorfínky majú nového priateľa - ježka. Ten si vyrobil svoj brloh pri plote pod kompostom. Ježko sa živí hmyzom a tak pomáha i včielkam, pretože neraz sme v úľoch či v ich blízkosti našli mravce či iné chrobáky, ktoré sa radi priživujú na sladkých pochúťkach. Po jari a lete plnom práce čaká včielky zimný odpočinok. Bez pomoci človeka by sa naň nevedeli nachystať. A tak, ako sme my ľudia závislí na nich pri opeľovaní, tak sú i oni závislé na našej celoročnej opatere. Za túto našu pomoc nám na jar znova radi dajú svoj sladučký a voňavý medík.

Erich Šašinka

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp