Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
24. jún 2016
View this email in your browser

Koniec a začiatok školského roku - organizačné pokyny
Deviataci môžu do 29.6.2016 na obed priniesť zvyšné lístky na obedy do výdajne stravy v obálke aj s číslom účtu kam poslať peniaze za ich preplatenie. Ostatní si stravné lístky prenesú do septembra a v septembri 2016 sa dorieši aj ich prevod na plánovaný systém čipových obedových kariet.

Posledný deň školského roku 2015/2016 je 30.6.2016. V tento deň nebudú desiate, ani obedy, ani poobedný klub. Ranný klub bude. Presnú hodinu ukončenia vyučovania si určí a rodičom oznámi ich triedny učiteľ.

Prosíme o vypratanie skriniek a Strát a nálezov do 30.6.2016 do 12.00h, čo ostane cez prázdniny v škole (gumáky, prezuvky, odev...) pôjde do kontajnera Humana.

Posledný augustový týždeň budeme intenzívne pripravovať školu na ďalší školský rok, prosíme o fyzickú pomoc všetkých rodičov. Podrobnosti oznámia triedni učitelia.

Školský rok začína 5.9.2016.
Pozvánka na tradičnú Jánsku slávnosť - už zajtra!

Milí rodičia a deti, rezervujte si zajtrajšie sobotné popoludnie 25.6.2016 od 15:00  na tradičnú Jánsku slávnosť. Je to príjemná záhradná neformálna akcia. Na deti čaká dobrodružné hľadanie pokladu, dielničky, opekačka a iné prekvapenia. Novinkou bude aj malý kurz tancovania salsy.
Tešíme sa na Vás.
Deti a rodičia 8. ročníka
Pozvánka do školy na Večer 3kráľový
Pozývame Vás na posledné divadelné predstavenie Večer trojkráľový. Pre veľký úspech sa opäť stretneme v stredu 29.6.2016 o 16.30h v telocvični. 
Stredná škola waldorfská
v stredu 29.6. o 16.30h sa uskutoční úvodné stretnutie iniciatívy k založeniu Strednej školy. Záujemci nech sa prihlásia na adrese sasinka@eea.sk
Erich Šašinka
Škola pod lupou - séria článkov o fungovaní našej školy

Dizajnová skupina

CIEĽ:
Jednotná vízia celkového výzoru školy, aby škola vyzerala ako kompaktný celok z hľadiska výtvarného a dizajnérskeho. Navrhovať a realizovať diela, ktoré budú podporovať pedagogické procesy, pozitívne vplývať na zdravý vývoj detí v súlade s waldorfskou pedagogikou.

OBSAH PRÁCE:
- zjednotiť celkový dizajn školy,
- poskytovať konzultácie k jednotlivým plánovaným realizáciám v škole
- navrhovať v spolupráci s iniciátorom návrhu zmeny zlepšenia týkajúce sa dizajnu školy s ohľadom na estetiku, funkčnosť, praktickosť, údržbu, pedagogické potreby, finančnú hospodárnosť a relevantnosť vo vzťahu k waldorfskej pedagogike.
Škola života – nedržme ich vo vatičke ...
Tento rok sme dali s rodičmi šiestakov „bojovú poradu“.  Musím vám povedať  zo strany učiteľky, bol to pre mňa veľký prejav dôvery, keď vám rodičia odsúhlasia školu v prírode, kde deti za peniaze svojich rodičov nedostanú nič zadarmo a už vôbec nie pohodlie.
viac info
Záhrada, ktorá učí
Ide o projekt Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, do ktorého sa okrem iných zapojila aj naša škola. Cieľom je naučiť pedagógov i žiakov inovatívne a tvorivo využívať školské záhrady na vyučovanie bežných predmetov. Do záhrad by pribudli s finančným prispením Živice a jej partnerov rôzne prvky na zážitkové učenie nielen biológie a environmentálnej výchovy, ale napríklad aj telesnej výchovy, fyziky, chémie či matematiky.
viac info
Kto daruje šliapacie šijacie stroje ?
Milí rodičia, v textilnej dielni nám chýbajú funkčné šliapacie šijacie stroje, akútne by sme radi prijali aspoň jeden do daru. Ak o nejakom viete, dajte nám prosím vedieť. Vrúcne ďakujeme.
Saša P. a Tatiana M.
BOTHMEROVA GYMNASTIKA
Milí priatelia zmeny a pohybu na Slovensku,
srdečne pozývam všetkých záujemcov zo Slovenska do Poličky pri Brne na ochutnávku a bližšie spoznanie BOTHMEROVEJ GYMNASTIKY.

Bothmerova gymnastika je súčasťou telesnej výchovy na Waldorfskej škole a je úspešne praktizovaná aj  v pohybovej terapii s dospelými v zdravotníctve v rôznych krajinách v Europe.

Teraz máme jedinečnú možnosť  spoznať a prežiť tento humánny pohyb na vlastnom tele.
Možnosť premeniť pohybom sociálny priestor a vlastnú vnímavosť nám umožňuje nielen dobre sa cítiť ale aj prebudiť v sebe sily na pochopenie iného človeka.

Rada odpoviem na Vaše otázky.

Pozdravuje
Daniela Menschyova
medanielka@gmail.com
Copyright © 2016 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp