Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
10. marec 2017
View this email in your browser
Drahí rodičia,

dňa 7. 3. 3017 sme Vás informovali o skutočnosti, že náš zriaďovateľ  Výchova k slobode nie je v tomto roku zapísaný do zoznamu prijímateľov 2%.

Táto situácia vznikla na základe administratívnej chyby na strane zriaďovateľa a veľmi sa ospravedlňujeme za komplikácie, ktoré sme Vám spôsobili.

Ako je možné darovať 2% našej Waldorfskej škole v Bratislave, napriek tomu, že Výchova k slobode nie je oprávnený poberateľ?

Jedna z našich partnerských organizácií Klub detí Jablonka je oprávneným poberateľom 2%.

Prosíme Vás, aby ste svoje 2% príspevkov  z dane, ktoré ste chceli posielať nám, posielali na naše spriaznené občianske združenie s názvom: Klub detí Jablonka, adresa: Hattalova 12/B, 83103 Bratislava IČO: 42181135 IBAN: SK4011000000002922709015.

Veríme, že nám zachováte naďalej svoju priazeň.

Tlačivo na poukázanie 2% pre našu partnerskú organizáciu.
 

Odpovede na najčastejšie otázky:

O: Čo všetko musí organizácia splniť, aby mohla byť zaradená do zoznamu poberateľov 2%. Čo musí prijímateľ spĺňať pri registrácii?

O: Aké má prijímateľ povinnosti v priebehu roka?

O: Kde bola urobená administratívna chyba v organizácii Výchova k slobode, kvôli ktorej nemôže byť organizácia poberateľom 2% v roku 2016?

O: Je to vôbec možné aby Klub detí Jablonka podporoval aktivity vo Waldorfskej škole?

O: Ako bude Klub detí Jablonka vedieť, koľko financií patrí Waldorfskej škole?

O: Ako udeliť súhlas so zaslaním svojich údajov pre organizácie, ktoré sú prijímateľom?

O: Čo mám robiť v prípade, že som už daňové priznanie podal?

O: Na čo sa môžu, musia alebo naopak nesmú použiť financie z 2%?

O: Ako plánujeme použiť 2% Vašich daní v nasledujúcom roku?

 
 
Copyright © 2017 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp