Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
22. apríl 2016
View this email in your browser


Jarná brigáda
Zveľaďovanie exteriéru školy sa bude konať v sobotu 30. 4. 2016 od 9.00h do 16.30h.  
Veríme, že strávime príjemnú sobotu a spoločne, v čo najväčšom počte, urobíme kus práce. Pripravené bude drobné občerstvenie a tradične teplý obed „z kotla“.
viac info
Hľadáme účovnícku firmu pre školu
Ak máte info o serióznej účtovníckej firme, ktorá by našej škole rada robila účtovníctvo, dajte nám prosím vedieť - jaroslav.sipos@iwaldorf.sk 
Waldorf: Nechceme, aby deti boli len nahrávacím zariadením na správne odpovede

Waldorfská škola sa snaží pôsobiť aj na hodnoty detí, ktoré ju navštevujú. Nechce s nimi len trénovať správne odpovede, ale naučiť ich hľadať vlastné riešenia, hovoria v rozhovore riaditeľka a učiteľka slovenského a anglického jazyka XÉNIA ČINIČUROVÁ a špeciálna pedagogička MIROSLAVA HERIBANOVÁ.
viac info
Škola pod lupou - séria článkov o fungovaní našej školy

Rada rodičov

Rada rodičov je orgán školy, ktorý pozostáva z volených zástupcov rodičov z jednotlivých tried. Príjíma podnety od rodičov smerom ku škole a k rodičom.

Tieto jednotlivé podnety sú podľa vopred pripraveného programu prediskutované na pravidelných stretnutiach RR, vyhodnocované, pripomienkované a následne sa odporučia  ďalšie kroky smerom k realizácii a k uvedeniu do života.

Stretnutia sú otvorené, verejné a každý rodič a nápad je vítaný. Z každého stretnutia je vyhotovený zápis, ktorý je všeobecne prístupný - rozposielaný mailom celej WŠ.
Kontakt na Radu rodičov: daniela.nitonova@gmail.com
Rada rodičov - najbližšie stretnutie  27.4.2016  o 16.30 hod. v priestoroch školy
 
Témy stretnutia:
1. Stredná škola - ako sa vyvíja a kto sa tým zaoberá
2. Organizácia - pracovná skupina
- informácie  z Rady školy – Jana Pančíková
3. Činnosť riaditeľa - zhodnotenie za 1/2 roka
4. Informácie pre rodičov – možnosť výberu jedla
5. BUFET – prebrať ponuku pani Pitzer a možnosti realizácie
6. Základné princípy waldorfskej organizácie podľa práve preloženej knihy: R. Steiner: Princíp slobody a slobodná škola. Je to kniha o organizácii waldorfskej školy
7. Databáza rodičov -  Info o aktuálnom zamestnaní
8. Yehuda Tagar – informačný bod s víziou možnej spolupráce
Šitie pre deti
Pozývame vás na šitie pre deti v piatok 29.4.2016 od 15.30h do 18.30h. Budeme šiť kvetinkovú vílu a jej semienko.
Kurzovné a za materiál: 12 eur.
Prosím Vás, prihláste sa na: tatiana.matova@iwaldor.sk
Bližšie info na plagátiku na nástenke alebo na 0948/ 111 273.                    
Tatiana Maťová
Milí rodičia,
prosíme vás, aby ste pred prístupovým vchodom bytového domu Vihorlatská 8 neparkovali. Nejde iba o elementárnu slušnosť, ktorú od obyvateľov Mierovej kolónie požadujeme aj my v priestoroch prístupových chodníkov do školy. Ide o to, že v tomto vchode býva stará pani, ktorá je na vozíku a pravidelne navštevuje lekárske vyšetrenia. Zatarasenie vchodu tak veľmi komplikuje jej presun na a z lekárskych vyšetrení.

S parkovaním v Mierovej kolónii súvisí aj jeden problém, na ktorý sa viacerí z vás sťažovali. Išlo o to, že si našli poškriabaný lak na aute. Z rozhovorov s obyvateľmi Mierovej kolónie vyplýva, že nejde o nevraživosť namierenú voči našej škole. Aj samotní obyvatelia Mierovky si nachádzajú autá poškriabané. Ide teda o poškodzovanie, ktoré nesúvisí s tým, či je niekto rodičom školy.
Hlasovanie o dizajne Informatória - výsledky

Ako vidíte, zvíťazil riadkový dizajn + prišli 2 tipy na ďalšie zlepšenie infomatória:

1. zverejňovať v ňom termíny rodičovských združení (preposielame info na našich triednych učiteľov, ktorých sa to týka)

2. viac info o škole a dianí v nej
.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do hlasovania (aj keď to niekedy znamenalo prekonať technické problémy s hlasovacím formulárom - väčšina to vyriešila, tak, že nám napísala mail so svojim stanoviskom)
 
Copyright © 2016 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp