Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
15. apríl 2016
View this email in your browser

Hlasovanie o dizajne Informatória

V rámci výzvy na zlepšenie Informatória prišli podnety, aby sme upravili jeho štruktúru. Konkrétne, aby bolo Informatórium štruktúrované v riadkoch a nie v stĺpcoch. Chcete sa zúčastniť tohto rozhodovania?
Ak áno, hlasujte do 21.4.2016!

link na hlasovací formulár

V ďalšom Informatóriu prinesieme výsledky hlasovania.
Info z tímu pre zháňanie zdrojov


V stredu 13.4.2016 sa uskutočnilo stretnutie s tímom pre zháňanie zdrojov. Zúčastnili sa na ňom dvaja rodičia z druhého ročníka :) Hoci bolo stretnutie komorné, dostali sme množstvo skvelých podnetov, s ktorými môžeme ďalej pracovať.

ĎAKUJEME.
Škola pod lupou - séria článkov o fungovaní našej školy

Milí rodičia,
od viacerých z vás nám prišiel podnet, že by sa radi bližšie oboznámili s fungovaním našej školy. Vychádzame im v ústrety pripravovanou sériou krátkych článkov, ktoré budú uverejňované v Informatóriu. Postupne budú popisovať jednotlivé orgány a procesy školy. Dnes začíname Finančnou radou.

Finančná rada
Finančná rada vznikla na podnet Rady rodičov a Kolégia a jej poslaním je starostlivosť o dlhodobé financovanie školy. Má šesť plnoprávnych členov, troch menuje Rada rodičov, troch Kolégium, jej zasadania sú verejné a uskutočňujú sa spravidla raz do mesiaca.

Momentálne sa Finančná rada venuje najmä tvorbe rozpočtu a aktualizácíí svojho štatútu. Kontakt na Finančnú radu: jaroslav.sipos@iwaldorf.sk
Pozvánka na akciu
"Veľkonočná konferencia"

pozývame vás na Veľkonočnú konferenciu organizovanú antropozofickou spoločnosťou na tému "Tvorenie spoločenstva". 
Pozvánka na akciu
 
"Ľudské telo a jeho pohyb s hľadiska Antropozofie"
tématické pracovné stretnutie


 
Copyright © 2016 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp