Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
24. apríl 2020

FOND SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA RUBIKON

Oznamujeme rodičom, že pracovná komisia Rady školy spravujúca Fond sociálneho štipendia RUBIKON sa od pondelka 27.4.2020 začne zaoberať jednotlivými žiadosťami, ktoré boli doručené na adresu rubikon@iwaldorf.sk a postupne Vás bude informovať o svojich rozhodnutiach, prípadne Vás bude kontaktovať s doplňujúcimi otázkami.

Zároveň Vás chceme informovať, že pokiaľ Vás momentálna krízová situácia nepostihla a Vaša finančná situácia Vám to umožňuje,  môžete dobrovoľnou čiastkou formou daru prispievať do Fondu sociálneho štipendia RUBIKON buď jednorázovo, alebo pravidelnými čiastkami na účet školy: SK0383300000002400055034 s variabilným symbolom 8 + číslo zmluvy o štúdiu v tvare: 8XXXXXX.  Do správy pre prijímateľa napíšte Vaše meno a heslo “RUBIKON”.

Druhou možnosťou je ponechať pôvodný predpis školného a mailom požiadať o preúčtovanie rozdielu do Fondu RUBIKON na adrese: rubikon@iwaldorf.sk

V prípade, ak takéto oznámenie od Vás nepríde a Vy aj naďalej platíte školné v plnej výške, preplatok Vám bude prenesený ako kredit do začiatku budúceho školského roku.

Na tejto dobrovoľnej forme prispievania do Fondu RUBIKON sme sa dohodli aj my - zamestnanci školy a prvé platby už prichádzajú na účet.

Ďakujeme vopred všetkým prispievateľom z Vašich a našich radov a dúfame, že týmto spôsobom budeme môcť v čo najväčšom rozsahu vypomôcť rodinám, ktoré sa ocitli vo finančnej tiesni.

Tatiana Jozefíková
 

PREPLATKY - KRÚŽKY

Pripomíname rodičom, ktorí majú preplatky na krúžkoch a ešte nepožiadali o ich vrátenie, prípadne prenesenie kreditu do ďalšieho roka, aby tak urobili čím skôr. Informujte nás o tom na adrese: uhrady@iwaldorf.sk

Upozorňujem, že tento preplatok nie je možné preúčtovať na Fond RUBIKON, musí sa vrátiť naspäť na Váš účet a až následne ho môžete previesť do Fondu RUBIKON hore odporúčaným spôsobom.

Stav preplatkov, prípadne nedoplatkov si môžete pozrieť v systéme EDUPAGE.

Tatiana Jozefíková
 

ROZVRH NA NASLEDUJÚCI TÝŽDEŇ

PDF verziu rozvrhov aktivít v triedach nájdete TU.
 

ZRUŠENÉ AKTIVITY ŠKOLY - TERMÍNOVNÍK

V budúcom týždni neboli plánované aktivity okrem bežných, pripomíname však štátne sviatky, kedy sa neučí:

1.5.2020 Sviatok práce – deň pracovného pokoja

8.5.2020 Deň víťazstva nad fašizmom – deň pracovného pokoja
 

AJ ŠIESTACI SA ZAPOJILI DO OSLÁV DŇA ZEME

V jesennom čase sme v rámci prác na pozemku opakovane zveľaďovali aj širšie okolie školy. Nebolo pre deti ľahké zdvíhať odpadky, ktoré boli už neraz beztvaré, nevábne vyzerali a ani nevoňali. No považovali to za dôležité a po takýchto zásahoch chodili po známych cestičkách s pohľadom všímavého pozorovateľa. Hlásili, že zase niekto nahádzal odpadky na nami vyčistené miesta, takže by sme mali akciu zopakovať. Chystali sme sa na to aj po zime. A bolo by to potrebné. Situácia je však iná a my vidíme, že pomôcť sa dá kdekoľvek. Tak sme to urobili v okolí svojho bydliska. Niekto zbieral smeti v lese, niekto pracoval v záhrade, iní sa postarali o skrášlenie či vyčistenie okolia bydliska, podaktorí sa zriekli mäsa, šetrili vodu, elektrinu a cestovali bicyklom. Do Mierovej kolónie sa vrátime a upraceme ju, aj keď nebude Deň Zeme. Zatiaľ budeme pomáhať liečeniu Zeme vo svojom okolí.

Ivana Bartovičová

Článok aj s fotografiami nájdete v Blogu: TU
 

AJ DRUHÁCI SÚ DOMA

Keď sme sa s druhákmi 9. marca lúčili, asi nikto vtedy netušil, že to bude na taký dlhý čas. V ten deň sme v škole maľovali snežienky a dnes kvitne orgován. Trieda, škola aj dvor úplne stíchli.

Vírus – nevírus, škola – neškola, deti nás od rána potrebujú. Druháci sa radi učia. Všetci už majú dobré základy z čítania, písania aj počítania. Takže hlavné úlohy v domácej školičke sú čítanie, zapisovanie do denníčkov a násobilka. Pracovali sme aj na formách. Veľkú radosť mi robia listy od mojich šikovných druhákov. Aj takúto úlohu denne nachádzam v poštovej schránke. Vďaka patrí rodičom, ktorí napriek často neľahkej situácii dokázali deťom vytvoriť doma pocit bezpečia a tiež dôležitý rytmus práce a voľného času. Rodiny dostali príležitosť byť naozaj spolu. Je to vzácne. Deti môžu získať zručnosti, na ktoré by inokedy možno nebol čas: domáce práce, majstrovačky v garáži, záhradkárčenie alebo dlhá prechádzka či cyklistická túra. Práve vďaka skvelým rodičom deti neprišli ani o tradičné vynášanie Moreny. Tento rok veru voda odniesla veľa malých druháckych Moreniek. Do domácností sme na Veľkonočnú nedeľu preniesli aj slávnosť odovzdávania prekrásnych Druháckych čítaniek. Tak veľmi som chcela byť pri tom... Fotografie a videá však hovoria za všetko. To prekvapenie a radosť v očkách boli rovnaké.

Toto všetko moji druháci zažívajú a je to dobrá škola. Ale školu plnú detí nenahradí nič.

Áno, aj my máme online stretnutia. V malých skupinkách aj celá trieda. Tento týždeň Janka úspešne  skúsila dokonca klubové tvorivé stretnutie. Je to vždy milé a tiež sa teším, že sa vidíme a počujeme. To dôležité však akosi zostáva nenaplnené. Aj preto sú tieto stretnutia v druhom ročníku nepovinné, je to iba ponuka. Zatiaľ však iné nemáme, tak sa rozprávame a vnímame aspoň takto. Veľmi by sme už chceli byť všetci spolu, tak naozajstne – druhácky. Ako to je? No predsa: veselo, pracovito, hlučne, spevavo, sústredene, bojovo, chichotavo, občas s modrinkou či slzičkou, ale vždy ochotne a radostne. Tešíme sa, že sa opäť k tomu vrátime a budeme si vzácnejší.

Zuzana Bugárová

Článok aj s fotografiami nájdete v Blogu: TU  
 

VÝTVARNÝ ATELIÉR – VÝSTAVKA

Milí rodičia,

pred časom vznikla v rámci krúžku "Výtvarný ateliér" možnosť zverejňovať svoje výtvarné práce na google link, ktorý som žiakom sprístupnila aby sa mohli vzájomne počas nútenej izolácie inšpirovať svojou tvorbou. Spočiatku to vyzeralo, že "včielka", ktorú som deťom zavesila na link tam bude bzučať v osamotení, ale potešilo ma, keď sa tam objavili i ďalšie práce. Veľmi si cením ich schopnosť prijať obmedzenia pozitívne, tvorivým spôsobom.

Rada by som preto prizvala prostredníctvom informatória i všetkých ďalších žiakov, ktorí majú chuť sa podeliť o svoju výtvarnú tvorbu na našu virtuálnu výstavu, kde môžu zverejniť svoju prácu a potešiť tým čo doma vytvorili i ostatných.

Link na virtuálnu výstavu TU

So srdečným pozdravom a prianím zdravia,

Barborka Krajíčková

 

ODPORÚČAME

Waldorf doma na Youtube

Začiatkom „korona-prázdnin“ sa spojili viacerí waldorfskí pedagógovia, aby zrealizovali ich spoločný impulz v podobe youtubovej stránky „Waldorf doma“. Jej zmyslom má byť najmä pomoc a inšpirácia pre rodičov, ktorí môžu deťom poskytnúť náplň dňa a vzdelávanie s prvkami waldorfskej pedagogiky v domácom prostredí. Celý článok si môžete prečítať na webovej stránke v Blogu: TU 

 

ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ KONZULTÁCIE 

Milí rodičia, 

pevne dúfame, že ste Vy aj Vaši najbližší zdraví a máte sa dobre.

V prípade Vášho záujmu sme Vám veľmi radi k dispozícii s online konzultáciami. Stačí nám napísať e-mail a dohodnúť si čas a spôsob konzultácie. Ak Vám budeme môcť pomôcť/podporiť Vás, budeme veľmi radi.

Zuzana Kundlákovášpeciálna pedagogička (zuzana.kundlakova@iwaldorf.sk)

Ján Cipárpsychologický asistent (jan.cipar@iwaldorf.sk)

 

2% PRE WALDORFSKÚ ŠKOLU A TERMÍNY - ZAMESTNANCI

Milí rodičia, 

pripomíname, že do 30.4.2020 je možné podať vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% z dane, ak ste zamestnanec. K vyhláseniu je potrebné priložiť  potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vystaví zamestnávateľ. Vyhlásenie podáva zamestnanec na daňovom úrade v mieste svojho bydliska.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu venovať svoje 2% (3%)na rozvoj školy aj v tomto roku.

Celý postup, ako darovanie vykonať a potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke školy TU.

Ďakujeme!

 

PONUKA POMOCI

Pripomíname ponuku pomoci od rodiča z našej školy pre rodiny z našej školy, ktoré vzniknutou situáciou ostali odkázané na pomoc druhých.
Pomoc je poskytnutá formou zabezpečenia a distribúcie základných potravinových balíčkov a rúšok. Samozrejme bezplatne. O túto pomoc môžete požiadať  napísaním mailu na 
ba@iwaldorf.sk , nakontaktujeme Vás.


Prajeme Vám pekný víkend!

 

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp