Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
5. jún 2020
PRVÝ TÝŽDEŇ OTVORENIA ŠKOLY PRE 1. – 5. ROČNÍK A NAŠU TRIEDU

Milí rodičia,

prvý týždeň znovuotvorenia našej školy sa blíži ku koncu a môžeme konštatovať, že prebehol v súlade s podmienkami výchovy a vzdelávania základných škôl do konca šk. roka 2019/2020. Zvládli sme ranné filtre, deti si postupne zvykajú na zmenenú organizáciu vyučovania a dostávajú sa do rytmu. Našou snahou je aby naďalej zažívali v škole bezpečné prostredie a atmosféru dôvery. V budúcom týždni pokračujeme v nezmenenom režime.

Ďakujeme Vám, že budete naďalej  dodržiavať organizačné pokyny zo dňa 27.5.2020 TU, ako aj pokyny od triednych učiteľov.

 
 
DOTAZNÍK PRE RODIČOV – SPÄTNÁ VÄZBA K ZMENE ORGANIZÁCIE VYUČOVANIA V ŠK. ROKU 2019/20
 
Vážení rodičia,

tento školský rok došlo k zmenám v organizácii vyučovania na našej škole (1.9.2019 - 15.3.2020). Začiatok vyučovania sa posunul o 15 minút z pôvodných 8.30 na terajších 8.15 a skrátili sa prestávky: 10-minútové na 5-minútové a v ročníkoch 7-9 sa 30-minútová prestávka skrátila na 15-minútovú. V ostatných ročníkoch sa veľká prestávka skrátila o 5 minút na 25 minút. Výsledkom bolo skoršie ukončenie vyučovania o 40 minút oproti minulosti. Pôvodný zámer bol posunúť začiatok vyučovania na 8.00, ale nakoniec sme sa rozhodli vyskúšať najprv 15-minútový posun s tým, že o rok sa posúdi, či zvládneme aj 30 minútový, teda začiatok vyučovania o 8.00.
Po roku by sme radi vyhodnotili prínosy a negatíva tohto kroku v spätnom pohľade (obdobie do prerušenia riadneho vyučovania z dôvodu mimoriadnej situácie). Tento proces má niekoľko krokov: zmapovanie postrehov žiakov, čo už prebehlo, potom Vás rodičov a na záver učiteľov. Zistenia budú vyhodnotené a zmena opätovne posúdená.
Skrátenie veľkej prestávky na 15 minút sa týkalo len najvyšších ročníkov. Títo žiaci už nechodia cez prestávku von, preto im skrátenie prestávky nerobí vážnejšie problémy. V ročníkoch 1 - 6 sa epocha končí o 10 minút skôr než v najvyšších ročníkoch a došlo teda ku skráteniu veľkej prestávky o 5 minút v porovnaní s minulým školským rokom. Deti uviedli príčiny, ktoré vidia, tie nám ukazujú, s čím treba pracovať z našej strany.
Tu sú výsledky ankiet, ktoré prebehli medzi žiakmi 6. až 9. ročníka, pričom šiestaci mali viac otázok než ostatní kvôli problémom, ktoré avizovali. VÝSLEDKY ANKIET si môžete prečítať TU.

Teraz by sme radi získali informácie od Vás rodičov, ako ste vnímali zmeny vo Vašich rodinách a preto Vás prosíme o vyplnenie nasledujúcej ankety. Dotazník môžete vyplniť TU.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu. 
ZRUŠENÉ AKTIVITY ŠKOLY - TERMÍNOVNÍK
Pripomeňme si zrušené aktivity z termínovníka:
 
10.6.2020 Prezentácie z praktík, 9. ročník
 

 
 
POHĽAD DO (NIELEN) STREDOVEKU
 
Témou šiesteho ročníka je najmä epocha dejepisu venovaná Rímu, jeho vzniku, rozmachu, osobitostiam, kultúre, umeniu, právu i zániku Rímskej ríše.
V týchto chvíľach sme si mali užívať krásy tohto starovekého mesta, no všetko sa to vyvŕbilo inak, ako sme si priali. Tak sedíme pred počítačmi a zvedavo uchopujeme priebeh stredovekých dejín. Od vzniku kresťanstva, cez vpád Germánov, zakladanie kláštorov a mníšskych rádov, rytierstvo, islam, Franskú ríšu, Vikingov, križiacke výpravy, až na naše územie – do čias Veľkomoravskej ríše. Na epoche geografie sme prešli s prstom na mape celú Európu, teraz nám tieto poznatky pomáhajú orientovať sa aj na mapách stredovekej Európy.
A ideme aj ďalej. Keď sme sa dozvedeli, že Turci a Arabi používali rozličné korenia do svojich jedál – čierne korenie, zázvor, horčicu, škoricu a mnoho ďalších, odhodlali sme sa vyskúšať pár arabských receptov. Prekvapili sme tým nielen svojich blízkych, ale niektorí aj sami seba J Tie dobroty môžete vidieť na fotkách.
Skúšali ste niekedy písať arabským písmom? My áno. Iba slovo kába. Dalo nám to zabrať.
Aké náročné to mali mnísi, ktorí sa venovali odpisovaniu kníh, si skúšame na iniciálach. Je to krásne, učí nás to precíznosti a trpezlivosti, ale robiť to celý život?
Príbehy o tom, čím musí prejsť mladý muž, kým sa stane rytierom, nás podnietili k výrobe a vyskúšaniu „brnenia“. A že to nemal ľahké, je zjavné z fotiek i videa.
Vieme, že východnú časť Škótska obsadili Vikingovia. Ktovie, čo im bolo v tých časoch smiešne, ale my sme sa pobavili na vtipoch o Škótoch. Podelíme sa aj s vami.
Hovorí Škót synovi:
- Keď budeš celý týždeň poslúchať, zoberiem ťa v nedeľu do cukrárne, aby si videl, ako vyzerá zmrzlina!

V škótskej rodine:
- Otec, ten čaj je už úplne vyvarený.
- Chalan jeden rozmaznaný! Dedko ho mal celý život, ja ho mám už dvadsať rokov a mladému pánovi sa zdá byť vyvarený!

 


Ivana Bartovičová


Prajeme Vám pekný víkend!
 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp