Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
23. september 2016
View this email in your browser
Hlinený domček v záhrade školy
 
 
Milí rodičia,

srdečne by sme sa za kolégium chceli poďakovať rodinám, ktoré sa spolu s učiteľským zborom a denným chodom podieľali na príprave priestorov školy pred začiatkom školského roka. Ak sme na niekoho z vás zabudli, prosím prihláste sa. Radi by sme podobnú pomoc zvedomovali v našom spoločenstve naďalej.

ĎAKUJEME

Za 1. ročník
Račekoví, Karasoví, Strmeňoví, Hambálkoví, Brezovskí, Szikhartoví, Seleckí

za 2. ročník
veľká vďaka pánovi Kollárikovi, taktiež pomáhali pán Radzo, Račekovci, pani Pappová, pán Budinský, Štrompachovci, pán Bužek, pani Knapcová, pán Dušenka, pán Kollár, Piršelovci, pani Fraňová

za 3. ročník
rodina - McCormick, pani Horecká, pani Mitošinková

za 4.ročník
pani Ženišová, Šintalová, Šultysová, Kucháreková, Opetová, Buľubašová, Hladná, Čechová, pán Bužek, Matulíkovci, Fraňovci

za 5. ročník
Janko Litvák, Edo Hogl, Ľubica Radimská s dcérou, Bibiana Dostálová, Lucia Piršelová a Denisa Struňáková, Puklovci, Zlámalovci

za 6.ročník
pani Dolečková, Knapcová, Nagyová, Bilčíkovci, pán Kormúth

za 7. ročník
rodina Lichtnerová, Radimská, pán Grell, pani Štefanová, pani Papánková, pán Červenák

za 8. ročník
Zlámalovci, Nitonovci, pán Dušenka, Štrompachovci

za 9. ročník
pani Schlosserová, Mikuličová, Harcegová, Gajtková, Kudláčová

vo výtvarnom ateliéri pomáhali
pani Zlámalová, Buľubášová, Ďurišová, Šintalová, pani Dridi

pri jazierku pomáhali:
Marek Lichtner, Iveta Dolečková, Ondro Grell, Pavel Radimský, Peter Ľorko, Žaneta Ľorková, žiaci - Andrejka Ľorková, Dominika Ľorková, Leo Mikulič

v textilnej dielni
pani Christoforiova, Kucháreková, Ninka Kunert, Miška Bednárová

Saša Paršová
Milí rodičia,

platby za školné a klub sa do systému Edupage premietajú až po nahratí výpisu zo školského účtu, nie automaticky, keď platbu uhradíte.
Údaje o Vami uhradených platbách pre školu budú aktualizované najneskôr do 10.teho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
Milí rodičia,

pokiaľ ste zabudli odovzdať vzdelávací poukaz do 23.9, máte ešte poslednú možnosť, tak spraviť v pondelok  ráno 6.9.2016 do 8:30 v kancelárii školy. Zároveň skontrolujte, či Vaše dieťa nenosí ešte vzdelávací poukaz v taške, čo sa nám stáva každý rok :-). Prosím neodovzdávajte vzdelávacie poukazy triednym učiteľom, ale rovno do kancelárie.

Pokiaľ doteraz váhate a neodovzdali ste poukaz nikde, tak ho kľudne odovzdajte v škole, stáva sa, že aj počas roka sa nám dohlasujú deti na krúžky, či otvorí sa nový, a aj potom neskôr, pokiaľ je v škole jeho poukaz zaevidovaný, vie si ho dieťa u nás uplatniť. Financie za tieto poukazy totiž dostáva škola až po uplynutí školského roka a až po evidencii reálnej účasti žiaka na krúžku.

Ďakujeme.
Pozývame vás všetkých na Veľkú jesennú rodičovskú brigádu dňa 15.10.2016 od 9.00h do 16.30h. Podrobnejšie informácie ešte zašleme, zatiaľ si prosím rezervujete termín v kalendári :)
Milí rodičia,
pozývame vás všetkých na Michaelskú slavnosť.
dátum: 1.10.2016
čas: 10.30h
miesto: naša škola
OZNAM VÝTVARNÉHO ATELIÉRU – NOVÉ TERMÍNY !!!
Milí rodičia vzhľadom k tomu, že sa snažíme, vyjsť všetkým v ústrety, zároveň to celé skoordinovať s rozvrhom žiakov, učiteľov a voľnej kapacity ateliéru, ktorý si prenajímame na naše aktivity, verte nie je to ľahká úloha. S radosťou ale oznamujeme, že v našom pedagogickom tíme Výtvarného ateliéru v tomto roku privítame pani učiteľku Silviu Hanuštiakovú , ktorá povedie nový termín výtvarného ateliéru, ktorý bude prebiehať v tomto roku v pondelky od 14:15 – 15:15.

Tento termín bude prioritne určený pre deti prvého ročníka, prípadne druhého. Pani učiteľka Silvia prevedie deti čarovným svetom rozprávok, vytvorí akési premostenie medzi predškolským a školským vekom. Náplňou bude hlavne maľovanie, modelovanie a kreslenie s kvádrikmi na tému rozprávok. Prebiehať bude v čase oveľa vhodnejšom pre našich najmenších.
Viac info
Pozývame "šitia-chtivé" deti na krúžok Šitia na stôl ročných období v piatok 30.9.2016 od 15.15h do 18.30h do textilnej dielne. Budeme šiť draka a drakobijca. Kurzovné a za materiál 12 Eur. Hláste sa prosím do 29.9.2016 na tatiana.matova@iwaldorf.sk
Prehľad už otvorených krúžkov pre deti na webe školy.
Tu to je, nech sa páči.
Ďakujeme veľmi pekne za šijacie stroje.
Ešte stále hľadáme:
žehličky ( nemusia byť naparovacie ),
odšťavovač na ovocie,
ponorný mixér - spracovávame naplno ovocie zo záhrady. 
Ak nám chcete darovať, ohláste sa prosím Tatiane Maťovej - 0948111273
Rodičovský volejbal
Milí rodičia, touto cestou ešte raz pozývame všetkých rodičov, ktorí by mali záujem stretávať sa pri rodičovskom volejbale. Hrávame už niekoľko rokov a medzi nami sú už aj bývalí rodičia, ktorých stále teší stretávať sa. Hrávame každý piatok od 17.00 v školskej telocvični a ak sa chcete pridať, ste vítaní.
Napíšte na adrian.strunak@gmail.com.
Copyright © 2016 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp