Copy
Informatórium Súkromnej základnej školy waldorfskej
22. máj 2020

OTVORENIE ŠKOLY 1.6.2020 PRE ŽIAKOV 1. - 5. ROČNÍKA

Milí rodičia,

intenzívne pracujeme na otvorení školy k 1.6. a postupne upravujeme organizáciu vyučovania v súlade s  usmerneniami ministerstva. V priebehu tohoto týždňa sme zisťovali Váš záujem o umiestnenie detí v škole.  Dnes bolo vydané Rozhodnutie ministra školstva o obnovení školského vyučovania pre žiakov 1. - 5. ročníka, žiaci 6. - 9. ročníka pokračujú v dištančnom vyučovaní.
Deti prídu do školy medzi 8 - 8.15 hod (ranný klub nebude),  pred vstupom viacerými vchodmi prebehne ranný zdravotný filter a v prvý deň dieťa odovzdá Vyhlásenie vyplnené a podpísané zákonnými zástupcami dieťaťa (prílohu 2 si môžete stiahnuť TU).

Poobedňajší klub pre žiakov 1. - 4. ročníka bude do 16 h., zberný klub nebude. Podrobnejšie Vás budeme informovať v priebehu budúceho týždňa. Sprevádzajúce osoby do budovy školy nevstupujú.


 

INFORMÁCIA OD DODÁVATEĽA STRAVY

Rodičia žiakov navštevujúcich ročníky 1 - 4 sú povinní odhlásiť obedy pokiaľ dieťa nenastúpi do školy cez Edupage. Žiaci 5. ročníka sú v nezmenenom stave, obed sa pre nich bude variť až po tom ako si ho cez Edupage objednajú (netreba zabúdať, že ostáva v platnosti objednávanie a zmena menu deň vopred do 23:59hod).

Od 1.6.2020 zatiaľ varíme len jedno hlavné jedlo a jedno jedlo bezlepkové/bezlaktózové pre výberové deti. Desiaty sa vyrábať nebudú.ROZVRH AKTIVÍT V TRIEDACH

Milí rodičia,

dnes posledný krát zverejňujeme v Informatóriu súhrnný rozvrh online aktivít v triedach. Od budúceho týždňa už nebudú prebiehať online aktivity v triedach 1 – 5. O obsahu výučby a rozvrhoch budete naďalej informovaní a to prostredníctvom triednych učiteľov jednotlivých tried. Sledujte komunikáciu vo svojej triede.

Rozvrh na budúci týždeň nájdete TU.


 

ZRUŠENÉ AKTIVITY ŠKOLY - TERMÍNOVNÍK

Pripomeňme si zrušené aktivity z termínovníka:


29.5.2020 Divadelná premiéra, 8. ročník 

ODPORÚČAME

Na adrese

https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020/ 

sú zverejnené dokumenty – pomocný materiál - k postupnému otváraniu materských a základných škôl (vrátane ŠKD) a video k tomu 

https://www.facebook.com/minedu.sk/videos/vb.136081869763376/2999403786807144/?type=2&theater.


 

ZDIEĽANIE
Malá jarná brigáda v škole

Naši kolegovia z denného chodu mali v pondelok malú jarnú brigádu.

   

Ďakujeme!


 


 

Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2020 Súkromná základná škola waldorfská, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp