Copy

Dé opleider voor beheer van vastgoed en infra


WVS Training is dé opleider voor beheer van vastgoed en infra. Iedereen die zijn of haar kennis op het gebied van NEN 2767 & BOEI, Beheer & Onderhoud, Bouw & Techniek, Energie & Duurzaamheid en Veiligheid, Wet- en regelgeving wil uitbreiden kan bij ons terecht voor een praktische cursus.
 

In deze nieuwsbrief...

 

Nieuwe norm NEN 2767: rol goed opgeleide inspecteur wordt bevestigd!

Voor het meten van de technische kwaliteit wordt in (prestatie)contracten voor onderhoud meestal conditiebepaling volgens NEN 2767 voorgeschreven. In de eerste prestatiecontracten was dit nog een bijzaak. De opdrachtnemer (aannemer, installateur) liet zo goedkoop mogelijk conditiemetingen uitvoeren, omdat dit nou éénmaal in het contract werd gevraagd. Inmiddels zijn de inzichten gewijzigd. Jan Stoker schrijft in zijn artikel “Conditie & Onderhoudscontracten” van 23 juni 2016 over de rol van de inspecteur in prestatiecontracten en maincontracten. Voor het vaststellen van de status van bouw- en installatiedelen in de verificatieperiode speelt de inspecteur een belangrijke rol. In deze voorfase van het project zijn tekortkomingen immers nog onderhandelbaar. De inspecteur krijgt veel verantwoordelijkheid en moet kennis hebben van gebrekenregistratie volgens NEN 2767.

 

Lees het gehele artikel over het belang van goed opgeleide inspecteurs in relatie tot de nieuwe norm NEN 2767-1.

 

11 november a.s. NVDO Maintenance lunch over nieuwe ontwikkeling in de NEN 2767-1 norm

Naar verwachting verschijnt november / december van dit jaar de nieuwe, geïntegreerde norm NEN 2767-1 Conditiemeting Gebouwde Omgeving.
In dit kader organiseert de NVDO op 11 november a.s. onder de noemer Honderd euro Maintenance lunch een lunchbijeenkomst met als thema ‘ontwikkelingen in de nieuwe norm NEN 2767-1’. Tijdens deze unieke bijeenkomst praten NEN 2767-experts de gasten graag bij over een aantal belangrijke ontwikkelingen rond de NEN 2767-norm en de noodzaak van de integratie van beide normen. Ook Helix-docent Peter van der Landen verzorgt een bijdrage tijdens deze bijeenkomst.

Netwerken, kennis en informatie delen, een goed verzorgde lunch én een rondleiding door het op een na grootste fort van de Hollandse Waterlinie!

Meer informatie en aanmelden….
 

Nieuwe cursus 'Actualiteiten NEN 2767-1' voor het eerst van start op 13 december 2016

In de nieuwe norm NEN 2767-1 worden de bestaande normen NEN 2767 deel 1 (gebouwen) en NEN 2767 deel 4 (infra) samengevoegd tot één norm. Wil je weten welke consequenties deze nieuwe norm heeft voor jouw dagelijks werk als inspecteur, projectleider of beleidsmedewerker? En in welke opzichten de norm veranderd is ten opzichte van de 'oude' norm? Bezoek dan onze cursus 'Actualiteiten NEN 2767-1', die we op 13 december 2016 organiseren.


Tijdens deze cursus praten we (oud-)cursisten bij over wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen in de NEN 2767-norm.
Meer over de onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden.


Zorg ervoor dat je kennis up-to-date blijft en schrijf je in voor deze actuele cursus over de NEN 2767-1!

Datum: dinsdag 13 december 2016
Tijd: 9.30 uur tot 16.00 uur
Plaats: Utrecht
Cursuskosten: € 525,- excl. BTW
Arrangementskosten: € 70,- excl. BTW

Klik hier om direct aan te melden

 

Vanaf 2017 zijn voor de aanvullende inspecties verdiepingscursussen en bijscholingen in permanente educatietrajecten gepland.   

Blog: 'Wat!? Gaat het Bouwbesluit verdwijnen?'

Blog, geschreven door Hajé van Egmond, adviseur Omgevingsrecht en docent bouwregelgeving.


"Deze vraag kreeg ik deze week gemaild van een medewerker van een vastgoedbeheerder die ik vorig jaar op cursus had. De vraag werd gesteld naar aanleiding van een nieuwsbericht dat hij gelezen had over de Omgevingswet: na inwerkingtreding van die wet zouden veel vergunningen gaan verdwijnen en ook een groot deel van de huidige regels – waaronder het Bouwbesluit – zouden vervallen. Ik kon ‘m snel geruststellen: het is hoogstens de naam die verdwijnt, de regels blijven gewoon bestaan. Wel was de vraag voor mij reden om in deze blog een en ander kort uit te leggen." 

Lees de gehele blog van Hajé van Egmond 

Meer te weten komen over bouwregelgeving?
Op donderdag 3 november 2016 verzorgt Hajé van Egmond voor WVS Training de 1-daagse cursus Bouwbesluit 2012.
 

Ook Belgische WoninGent gaat aan de slag met NEN 2767 Conditiemeten

De in Nederland veel toegepaste methodiek NEN 2767 Conditiemeten begint ook in België voet aan de grond te krijgen om de staat van onderhoud van gebouwen en installaties op een uniforme manier vast te stellen en te vertalen naar een betrouwbare meerjaren begroting. Ook binnen de Gentse sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent ontstond in 2016 de behoefte om de staat van onderhoud van 'het patrimonium' te bepalen met behulp van de NEN 2767 methodiek. WoninGent bepaalde dat plaatsbeschrijvers deze taak op zich zouden nemen. Om deze medewerkers de juiste kennis over conditiemeten te geven, vroeg WoninGent WVS Training om in juli 2016 een incompany training op het gebied van NEN 2767 te organiseren voor 6 plaatsbeschrijvers en het afdelingshoofd.

Lees het verslag van deze maatwerkopleiding
 

Helix-docenten verzorgen praktijkdagen NEN 2767 binnen opleiding bouwkunde Hogeschool Utrecht

Helix-docenten Peter van der Landen en Laura van den Anker verzorgden onlangs 7 werkcolleges over NEN 2767 conditiemeten voor alle 250 eerstejaars studenten binnen de opleiding Bouwkunde aan de Hogeschool Utrecht. In deze werkcolleges maakten de studenten kennis met de NEN 2767-norm in het verlengde van een opdracht. 

Lees meer over deze kennismaking van de bouwkundigen in spé met de NEN 2767 methodiek

 

Nieuwe huisstijl en nieuwe website voor WVS Training

In de achterliggende maanden zijn we binnen WVS Training druk bezig geweest met het ontwikkelen en doorvoeren van een nieuwe, verfrissende huisstijl. De nieuwe kleuren in ons logo sluiten nauw aan bij de huisstijl van zusterbedrijf Helix, waarmee we de herkenbaarheid en link tussen beide bedrijven willen vergroten. Deze nieuwsbrief ontvang je alvast in deze nieuwe huisstijl.
 
Binnen enkele weken zullen we ook de nieuwe website van WVS Training lanceren. Met deze nieuwe website hopen we de bezoekers van onze website op een overzichtelijke en nog gebruiksvriendelijker manier wegwijs te maken in ons opleidingsaanbod voor beheer van vastgoed en infra. Benieuwd? Hou dan onze website in de gaten: www.wvstraining.nl!
 

Opleidingsagenda voor de komende weken

NEN 2767 & BOEI

15, 21 en 28 november 2016 te Utrecht 
NEN 2767 voor bouwkundig inspecteurs
 
15, 22 en 29 november 2016 te Utrecht
NEN 2767 voor installatietechnisch inspecteurs

29 november 2016 te Utrecht 
Theoriemodule NEN 2767 voor gebouwbeheerders, managers en beleidsmakers
 

 

Techniek & Bouw

3, 10, 15, 17, 24 november en 1 december 2016 te Utrecht
Elementaire Installatietechniek voor woningen e/o utiliteitsbouw

1, 8, 15 en 22 november 2016 te Utrecht
Elementaire Bouwkunde

15 december 2016 te Utrecht
Technische Basiskennis
 

Onderhoud & Beheer gebouwen

Start 12 januari 2017 te Utrecht
Leergang Technisch Gebouwmanagement (7 dagen)

Veiligheid, Wet- & regelgeving

3 november 2016 te Utrecht
Bouwbesluit 2012

10 en 17 november 2016 te Utrecht
Huurrecht Woonruimte

11 november 2016 te Utrecht
Brandveiligheid vanuit het Bouwbesluit

1 en 6 december 2016
Huurrecht Bedrijfsruimte
 

Energie & Duurzaamheid

17, 24 november en 1 december 2016 te Utrecht
EPA voor utiliteitsbouw

WVS Training is onderdeel van Helix


                                       
Email
LinkedIn
Website

Afmelden nieuwsbrief.

Copyright © 2016 WVS Training, all rights reserved.