Copy
Nytt från styrelsen Oktober 2016
View this email in your browser

Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren.  (Upp 1:8)

Oavsett hur just vi, i just vår församling har det just nu så är Gud beständig. Han är början och slutet, har makt över Allt. Ord som dånar i öronen och är näst intill omöjliga att förstå. Ändå är det just det vi får lita på, det enda som ger oss trygghet dag för dag för dag.  
 
Ett sammandrag från styrelsemötet 161006:
 

  • Oromogruppen presenterade sig för styrelsen och berättade om sitt arbete. De är nu ca 30 personer som samlas regelbundet och avser att starta en EFS-förening.
  • Präst Vi vet att väntan kan kännas lång men tror det är viktigt att hitta rätt person. Styrelsen fortsätter rekryteringsprocessen och har beslutat att påbörja en ny annonsering.
  • Ekonomisk rapport Föreningen har haft lägre kostnader än beräknat p.g.a. den vakanta prästtjänsten. I övrigt följer föreningen budget.
  • Ekumeniskt nätverk Samarbetet med Skarpnäckskyrkan och Triangelkyrkan fortsätter och gemensamma gudstjänster planeras för jul-och nyårshelgen.  
  • EFS organisationsförändring. Styrelsen är positiv till den organisatoriska förändring som lagts fram som förslag. För den som är intresserad finns mer info på http://www.efs.nu/organisationsremiss/
  • Renovering av stora köket Enligt planeringen kommer renovering genomföras under januari månad.
  • Böneplats i kyrksalen Några personer kommer att arbeta med ett förslag att inreda en separat böneplats i kyrkan. Där ljusbäraren står nu blir det lätt trångt. Förutom att det ska bli praktiskt och vackert vill vi lyfta fram bönen i kyrkan. 
  • Församlingsenkät Enkäten börjar ta form och snart kommer Du att bli ombedd att besvara enkäten.
  • Gemenskapshelgen Tack för en välbesökt och inspirerande helg på Åkerö! Har du synpunkter på helgen går det bra att maila anders@parsmo.nu
  • Hösten Händelser att lägga på minnet är bl.a. Konsert med Markus Berglund 23/10, Kulturfest 29/10, Föreningsmöte 13/11 och Diskussionskväll om religionsfrihet med Annahita Parson, Lars Adaktusson och Erik Helmersson 17/11. 

 
Har du frågor eller synpunkter är du förstås alltid välkommen att prata med oss i styrelsen;
Gladys, Andreas, Erica, Ulf, Lasse, GunBritt, Joel eller Mim.
 
Guds frid och välsignelse över oss alla!

/Styrelsen gm Mim

Nu har Hammarbykyrkan ett swish-nummer. Med hjälp av det numret kan du direkt från din mobiltelefon betala in gåvor eller betala avgifter till EFS missionsförening i Hammarbykyrkan. Detta kräver i sin tur att du skaffar swish app till din telefon.

swish-numret är 1234 1950 12


Följ oss på Facebook också!

Eller besök vår hemsida där du hittar senaste nytt och information om samlingarna i kyrkan och mycket mer.


 

 
Copyright © 2016 Hammarbykyrkan, All rights reserved.


Vill du uppdatera hur du tar emot mail från oss?
Du kan updatera dina inställningar eller avbryta prenumerationen på detta nyhetsbrev

Email Marketing Powered by Mailchimp