Copy
Nytt från styrelsen Mars 2017
View this email in your browser

         Information från styrelsemötet 170309
 
 • Personal  Annahita meddelar att hon kommer att avsluta sin tjänst i den svenska föreningen den 8 juni. Fram till dess arbetar hon som vanligt och fullföljer inplanerade uppdrag. Hon kommer att vara kvar i den persiska föreningen på deltid och fortsätta samverka med vår förening. Hon har tänkt på och bett för det här länge och ser fram emot att börja studera på deltid. Avtackning planeras in under våren.
         Styrelsen kommer förstås att intensifiera arbetet med att besätta prästtjänsten. 
 
 • Besök från Örebro. Helgen 17-19 mars får vi besök av EFS-prästen Gustav Hafström och hans farsitalande alfagrupp från Örebro. Gruppen kommer att vara med på både fredags- och söndagsgudstjänsterna och vara i kyrkan för samling på lördagen.
 
 • Bokning kök Ibland blir det mycket folk i köket så ett förslag var att lägga in köket i bokningen. Det tror vi i slutändan snarare kan komma att krångla till det. När Hammarbysalen är bokad är köket i regel också upptaget. Om någon vill använda köket i större omfattning utöver bokning av Hammarbysalen föreslår vi att man informerar med att sätta upp en lapp. I hemmet är köket ofta en värdefull mötesplats och vi hoppas att det ska kunna bli det även i kyrkan.
 
 • Uthyrning Den externa uthyrningen ställer högre krav på kyrkans verksamheter och dagjouren. Uthyrningen kommer att utvärderas senare i vår inför hösten 2017.
   
 • Ny organisation för EFS. Information om förslag till ny organisationsstruktur för EFS finns på EFS hemsida www.efs.nu
   
 • Hyresreduktion EFS Mittsverige har beviljat en hyresreduktion med 150 tkr för 2017.
   
 • Årsmöteshandlingar Styrelsen gick igenom noteringar från revisionen, budget för 2017, verksamhetsberättelse 2016, verksamhetsplan 2017 och motioner. Årsmöteshandlingar mailas ut separat. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse kommer även att finnas i pappersform i kyrkan.
   
 • Motioner En motion har kommit in till styrelsen. Den föreslår en stadgeändring av antalet ledamöter i styrelsen, en minskning från 9 till 8. Eftersom motionen inte skickats ut med kallelsen till årsmötet kommer beslut inte kunna fattas på årsmötet 2017. Styrelsens yttrande är ett förslag att antalet ledamöter ska vara ”minst 7”.
   
 • Medlemmar Årsmötet är till för föreningen och vi uppmuntrar samtliga medlemmar som inte betalat in avgiften att göra det inför årsmötet. Medlemsavgiften är 300 kr per år för vuxen och 50 kr för ungdom. Det går att betala via plusgiro 35 80 94 – 1 eller Swish 1234195012.
   
 • Ombud Distriktskonferens för EFS Mittsverige 21-23/4 med årsmöte 22/4, Lötenkyrkan i Uppsala. Årskonferens EFS Riks 3-6/6 med årsmöte 5/6, Alingsås. Välkommen att anmäla ditt intresse att vara med som ombud!
         Guds frid och välsignelse över Hammarbykyrkan och oss alla,
          /Styrelsen gm Mim Öberg
 

Nu har Hammarbykyrkan ett swish-nummer. Med hjälp av det numret kan du direkt från din mobiltelefon betala in gåvor eller betala avgifter till EFS missionsförening i Hammarbykyrkan. Detta kräver i sin tur att du skaffar swish app till din telefon.

swish-numret är 1234 1950 12


Följ oss på Facebook också!

Eller besök vår hemsida där du hittar senaste nytt och information om samlingarna i kyrkan och mycket mer.


 

 
Copyright © 2017 Hammarbykyrkan, All rights reserved.


Vill du uppdatera hur du tar emot mail från oss?
Du kan updatera dina inställningar eller avbryta prenumerationen på detta nyhetsbrev

Email Marketing Powered by Mailchimp