Copy
Väitös: Systeemimallinnus tukee meriliikenteen kestävää kehittämistä

FM Emilia Luoman ympäristötieteiden väitöskirja ”Developing sustainability through systems thinking – Perspectives to maritime traffic” tarkastettiin Helsingin yliopistolla 28.10.2022. Vastaväittäjänä toimi professori Nina Tynkkynen Åbo Akademin Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunnasta. Väitöskirja syntyi osana Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan johtamia hankkeita 30MILES ja COMPLETE.

Väitöskirja pyrkii lisäämään kestävyyteen ja kestävään kehitykseen liittyvää systeemistä ymmärrystä soveltaen kausaalisia verkkomallinnuslähestymistapoja. Teemat, joiden kautta aihetta lähestytään ovat laivojen päällyskasvuston kestävä hallinta ja pienvenesatamien kestävä kehitys. 

Lue lisää
Tutkimushankkeita
GYROSCOPE tutkii digitalisaation mahdollisuuksia ja riskejä meriliikenteen vihreässä siirtymässä

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus on vahvasti edustettuna tammikuussa 2023 käynnistyvässä Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa.

Kolmivuotinen GYROSCOPE-hanke tutkii älykkäiden digitaalisten ratkaisujen tarjoamia mahdollisuuksia ja toisaalta niihin liittyviä riskejä merenkulun vihreässä siirtymässä. Hankkeen kokonaisbudjetti on runsaat kaksi miljoonaa euroa.

Hankekonsortiossa ovat mukana tutkimuskeskuksen johtajistosta tutkimusjohtaja, dosentti Annukka Lehikoinen sekä professorit Osiris Valdez Banda Aalto-yliopistosta ja Sakari Kuikka Helsingin yliopistosta. Helsingin yliopistosta mukana on myös ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen. Hanketta johtaa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Toni Ahlqvist.

Lue lisää

Tiekartta simulaattoriharjoitusten suunnitteluun

Juuri päättyneen SIMREC -projektin tulokset on koottu raportiksi, joka tarjoaa tietoa, työkaluja ja suosituksia tehokkaiden simulaattoripohjaisten öljyntorjuntakoulutusten suunnitteluun ja rakentamiseen. Raportissa todetaan, että nykyiset komentosiltasimulaattorit voivat tarjota kustannustehokkaan ja turvallisen ympäristön erilaisten öljyvuotojen hallintaan liittyvien yhteistoimintatehtävien testaamiseen ja harjoittelemiseen. 
 

Lataa tiekartta (PDF) 

Yhteistyöllä vauhtia logistiikka-alan vihreään siirtymään 

VISIIRI ”Vihreän siirtymän yhteistyö- ja innovaatioalusta logistiikkasektorille”  projektin tavoitteena on selvittää logistiikkasektorin kohtaamia ongelmia vihreän siirtymän toteuttamisessa. Lisäksi projektissa kartoitetaan mahdollisuuksia hyödyntää digi- ja kiertotaloussektorin yritysten osaamista havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi. Logistiikka-alan yrityksille tehdyissä haastatteluissa on tullut esiin selkeä tuen tarve ja halukkuus yhteistyön lisäämiseen. 

Lue lisää

SIMREC-seminaari toi yhteen öljyntorjunnan ja merenkulkusimulaattoreiden asiantuntijat 

Kaksipäiväinen tapahtuma kokosi yhteen öljyntorjunnan sekä merenkulun simulaattorikoulutuksen asiantuntijoita ja tutkijoita Itämeren maista. Tapahtumassa perehdyttiin merellisen öljyntorjunnan simulaatioharjoitteluun ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin niin kansallisen kuin kansainvälisenkin varautumisen kehittämisessä.

Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksen tutkimusjohtaja Annukka Lehikoinen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun tutkimuspäällikkö Justiina Halonen tiivistävät seminaarin antia blogi-kirjoituksessaan. 

Lue lisää
Uusimmat julkaisut
Bolbot, V., Kulkarni, K., Brunou, P., Valdez Banda, O., ja Musharraf, M. 2022. Developments and research directions in maritime cybersecurity: A systematic literature review and bibliometric analysis. International Journal of Critical Infrastructure Protection, Volume 39.

Lehikoinen, A. (ed.) 2022. Designing effective simulator-based oil spill response trainings for improved performance, preparedness, and societal resilience. Kotka Maritime Research Centre publications 4/2022.

Lu, L., Kujala, P. ja Kuikka, S. 2022. On risk management of shipping system in ice-covered waters: Review, analysis and toolbox based on an eight-year polar project. Ocean Engineering, Volume 266, Part 4 

Luoma, E. 2022: Developing sustainability through systems thinking: Perspectives to maritime traffic. Helsingin yliopisto, bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta. Väitöskirja. 

Lue lisää
Facebook
Twitter
Website
Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus 
Keskuskatu 7
48100 Kotka
www.merikotka.fi

Peru uutiskirjeen tilaus tästä.