Copy
 Nieuwsbrief september 2017
View this email in your browser

Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe

  Voorwoord

Voor u ligt de zevende editie van onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wil Libau u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten ons werkveld. Wilt u nadere informatie of wilt u reageren? Dan kan dat via info@libau.nl of 050-3126545.

 

Na de eerste herfstbuien, waarvan we spontaan zin kregen in warme chocolademelk met slagroom, hebben we net een paar heerlijk nazomerse dagen achter de rug. Maar wat het weer ons ook brengt, in en om het Pakhuis wordt hard gewerkt. Zo zijn een aantal van ons mee geweest als gids bij de Openmonumentenbustour van de provinciale staten van Groningen en zijn we het land weer ingetrokken met Libau on Tour.


Ook willen wij u graag wijzen op ons jaarverslag dat voor de zomervakantie is verschenen. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de link naar het artikel en het jaarverslag.

Libau on Tour  Libau on Tour

Op 14 september 2017 vond in Winschoten (gemeente Oldambt), onder leiding van directeur Theo Hoek van Stichting Libau, de zevende “Libau on Tour” plaats. Deze bijeenkomst werd bezocht door een kleine dertig ambtenaren en wethouders uit Groningen en Drenthe. Het thema van de bijeenkomst was “gebiedsregie bij onderdruk”. Gemeente Oldambt werkt aan vitale dorpen en … Lees verder »

Kennisbijeenkomst funerairerfgoed (Noordergraf)  Kennisbijeenkomst funerairerfgoed (Noordergraf) 

In Noord Nederland hebben we vele mooie oude begraafplaatsen. Deze begraafplaatsen hebben een hoge cultuurhistorische waarde. De waarde komt zowel van het verhaal van de begraafplaatsen als van de grafmonumenten en overige bebouwing zoals baarhuisjes. Maar hoe zorgen we er nou voor dat de waarde van deze begraafplaatsen blijft behouden en misschien zelfs wordt versterkt? … Lees verder »

Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in Ten Boer geïnventariseerd Cultuurhistorische bebouwing

De gemeente Ten Boer heeft een rijke geschiedenis welke af te lezen is aan vele gebouwen. Een klein deel van deze gebouwen zijn aangewezen als rijksmonument, maar vele gebouwen kennen geen beschermde status. Door de aardbevingen wordt het gebouwde erfgoed in Ten Boer bedreigd. Om er voor te zorgen dat de bebouwing die de identiteit … Lees verder »

Workshops Omgevingswet  tijdens  “Raad op Zaterdag”. Workshops Omgevingswet  

De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) organiseert  2x per jaar een ‘Raad op Zaterdag’  t.b.v. raadsleden rond een actueel thema. Op 16 september vond een Raad op zaterdag plaats in een prachtig monument, het Muntgebouw, te Utrecht. Thema: aan welke knoppen kun je als raadslid draaien in de nieuwe omgevingswet. Na een wandeling in de omgeving … Lees verder »

Zwembad Uithuizen krijgt nieuwe start Doorbestemming zwembad Uithuizen

Libau is benaderd door de gemeente Eemsmond met de vraag mee te denken over een nieuwe start voor het oude zwembad in Uithuizen. Dit voormalige natuurzwembad was niet meer in gebruik sinds de komst van het Zwembad De Dinge in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Omdat met het plan dit stukje cultuurhistorie weer … Lees verder »

Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten  Subsidieregeling herbestemming monumenten

Het is weer bijna 1 oktober en dat betekent dat eigenaren en belanghebbenden van monumentale gebouwen of panden met cultuurhistorische waarde subsidie kunnen aanvragen voor onderzoek naar een haalbare herbestemming. Maar ook als u een monument heeft in slechte staat, kunt u een aanvraag indienen om dit pand weer wind- en water dicht te maken. … Lees verder »

Busreis Openmonumentendag  Busreis Openmonumentendag

Ook dit jaar organiseerden de provinciale staten van Groningen weer een bustour langs een aantal van de bijzondere monumenten die de provincie Groningen rijk is. Dit was het tweede jaar op rij dat deze busexcursie werd georganiseerd. Het initiatief voor de excursie komt mede voort uit de zorg voor het erfgoed in relatie tot de … Lees verder »

Aanmelden A&O-dag   Aanmelden A&O-dag

Op dinsdag 14 november aanstaande zal de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen (A&O) 2017 in de provincie Groningen plaatsvinden. Een dag bestemd voor erfgoedprofessionals, startend of meer ervaren en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in onze provincie, zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap. Kennis hebben van erfgoed is belangrijk bij de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen. En … Lees verder »

Zonnepark ’t Zandt  Zonnepark ’t Zandt

Het college van B&W van de gemeente Loppersum heeft dinsdag 5 september de omgevingsvergunning voor de realisatie van een zonnepark achter de Gerard van Damstraat in ’t Zandt verleend. Het zonnepark met 1500 zonnepanelen komt op een stuk land dat ligt binnen de bebouwde kom. De procedure is zorgvuldig doorlopen, belangen zijn tegen elkaar afgewogen. … Lees verder »

Onduidelijkheid verjaringstermijn gaswinningsschade  Onduidelijkheid verjaringstermijn

De afgelopen dagen is in de media onduidelijkheid ontstaan over het wel of niet hanteren van een verjaringstermijn op door gaswinning ontstane schade. Deze verjaringstermijn bedraagt vijf jaar. De termijn gaat lopen zodra u de schade constateert en weet wat de oorzaak (in dit geval bodembeweging) van de schade is. Dit betekent dat, indien de … Lees verder »

Herinrichting Raadhuisplein Haren  Herinrichting Raadhuisplein Haren

De gemeente Haren heeft projectontwikkelaars gevraagd een ontwerp te maken voor de herinrichting van het Raadhuisplein in Haren. Er zijn twaalf ontwerpen ingediend, waarvan er tien ruim voldoen aan de gestelde eisen. Middels loting door een notaris zijn nu vijf ontwerpen geselecteerd om met een uitgewerkt plan te komen en dit plan in september te presenteren. … Lees verder »

In Ulrum geen komkommertijd   In Ulrum geen komkommertijd

Terwijl we ons in het Pakhuis klaar maakten voor de zomervakantie gingen ze in Ulrum juist flink aan de slag. Gebruik makend van het mooie weer werden daar de eerste panden schildert in het “Ulrums kleurenpalet”. Dit kleurenpallet is ontwikkeld in het traject van WERK&Ulrum. Het is mooi om te zien hoe dit traject … Lees verder »

Een frisse wind door Middag-Humsterland Een frisse wind in Middag-Humsterland

De resultaten van het onderzoek naar duurzame energie in het Middag-Humsterland, dat wij samen met de gemeente Zuidhorn, de Rijksuniversiteit Groningen en andere betrokken partijen hebben uitgevoerd, zijn door de universiteit omgezet in een mooi filmpje. Mocht u meer willen weten over het project kunt u contact opnemen met Tim Willems-Kruize

Belevingskaart Ulrum in opdracht van de Provincie Groningen  Belevingskaart Ulrum 

In het kader van het Erfgoed-Ruimte-Landschap programma van de provincie Groningen heeft Libau de opdracht gekregen om een belevingskaart te maken voor pilotdorp Ulrum.  Op basis van verhalen van dorpsbewoners hebben wij een inventarisatie gemaakt van bijzondere panden en plaatsen in het dorp (zie Typisch Ulrum) en aan de hand daarvan willen wij een interactieve … Lees verder »

Workshop gebiedskwaliteiten t.b.v. ruimtelijk beleid zonneterreinen gemeente Leek en Zuidhorn  Workshop gebiedskwaliteiten 

Op donderdag 6 juli vond de eerste workshop plaats in het kader van het ruimtelijk onderzoek naar de geschiktheid van het grondgebied van de gemeenten Leek en Zuidhorn voor zonneterreinen. De workshop stond in het teken van het gezamenlijk benoemen en vaststellen van de gebiedskwaliteiten. Wij hebben hiervoor een kaart gemaakt en deze aan de … Lees verder »

Jaarverslag 2016  Jaarverslag 2016 

Het Libau jaarverslag 2016 is uit. In dit jaarverslag kunt u zien hoe ongelooflijk veelzijdig het werken aan ruimtelijke kwaliteit is. Hieronder kunt u ons jaarverslag doorbladeren. Tevens is ons jaarverslag (hier en bij publicaties)te downloaden. Naast het algemene jaarverslag (het inspiratiedeel) hebben wij ook gemeentelijke kaarten gemaakt, waarop met name de welstands- en monumentenadviezen … Lees verder »U ontvangt deze email omdat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van Libau.

Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
050-312 65 45

info@libau.nl

 


 
Als u deze email ten onrechte heeft ontvangen of als u uw abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen kunt u uw emailadres uit onze verzendlijst verwijderen door hier te klikken.


Email Marketing Powered by Mailchimp