Copy
 Nieuwsbrief juli 2018
View this email in your browser

Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe

  Voorwoord

Voor u ligt de tiende editie van onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wil Libau u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten ons werkveld. Wilt u nadere informatie of wilt u reageren? Dan kan dat via info@libau.nl of 050-3126545.

 

Terwijl de zomer nu toch echt begonnen is, de temperaturen op lopen tot boven de 30 graden en de vakanties alweer voor de deur staan wordt er nog druk gewerkt in ons Pakhuis.

 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen waar wij de afgelopen tijd onder andere mee bezig zijn geweest. Wij wensen u een zonnig zomer met een verfrissende regenbui op zijn tijd!

Jaarverslag 2017  Jaarverslag 2017 

Het Libau jaarverslag 2017 is uit. In dit jaarverslag kunt u zien hoe veelzijdig de opbrengsten kunnen zijn van het werken aan ruimtelijke kwaliteit. De meerwaarde, die ontstaat als het lukt om onze expertise te kunnen verbinden met de ambities en belangen van gemeenschap, burgers en maatschappelijke groeperingen. Hieronder kunt u ons jaarverslag doorbladeren. Tevens … Lees verder »

(Af)studeren bij Libau  (Af)studeren bij Libau

Afgelopen half jaar heeft Libau zich weer breed ingezet om de nieuwe generatie professionals de kans te geven met het werkveld in aanraking te komen. Onze afstudeerders Gijsje Stephanus en Erwin Uringa hebben allebei met prachtige cijfers hun opleidingen afgesloten. Gijsje heeft voor haar opleiding human technology aan de Hanze Hogeschool onder begeleiding van Libau … Lees verder »

Raadsleden, denk na en praat over omgevingskwaliteit  Raadsleden denk na en ...

De federatie ruimtelijke kwaliteit doet een oproep aan raadsleden om na te denken en te praten over omgevingskwaliteit. Want met de invoering van de omgevingswet zullen niet alleen de huidige instrumenten en procedures veranderen, ook de rol van de gemeenteraad ten opzichte van het college van B&W zal straks een nieuwe vorm hebben. Lees de … Lees verder »

Erfgoedloket-on-tour 20 september  Erfgoedloket-on-tour

Omdat we bij het Erfgoedloket Groningen veel, heel veel, vragen krijgen over de nieuwe financiële regelingen voor erfgoed eigenaren, hebben we op 12 juli de eerste Erfgoedloket-on-tour bijeenkomst georganiseerd in Hotel Spoorzicht te Loppersum. Bewoners en eigenaren van monumentale panden kwamen massaal met hun vragen op deze bijeenkomst af. De opkomst was (ver) boven verwachting. … Lees verder »

Kansrijk Groningen excursie  Kansrijk Groningen excursie

Op woensdagmiddag 11 juli ging ‘Kansrijk Groningen’ op excursie. Een mooie en inspirerende middag langs een aantal van de Kansrijk Groningen projecten:  * Dorpsbos Kolham: aanrader om eens even fijn te gaan wandelen, * Erfgoedplein Slochteren, * de (via ons gesubsidieerde) Juffertoren in Schildwolde * en de diverse dorpsprojecten in Steendam.   Prachtig … Lees verder »

THOES in Groningen  THOES in Groningen

Op zaterdag 30 juni stond het Erfgoedloket Groningen op de markt. Kenniscentrum BuildinG, van de Hanze Hogeschool, organiseerde samen met Vereniging Groninger Dorpen het evenement ‘THOES in Groningen’. Een plek om de bouwsector en eigenaren bij elkaar te brengen. Helaas viel de opkomst door het mooie weer wat tegen, maar we staan zeker volgend jaar … Lees verder »

Teamdag Ruimtelijke Kwaliteit Nederland  Teamdag Ruimtelijke Kwaliteit Nederland

Op 12 juni was de teamdag van team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland. Op deze jaarlijkse dag gaan 7 regionale welstands- en monumentenorganisaties en de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit gezamenlijk op pad, waarbij de vele aspecten van ruimtelijke kwaliteit ruimschoots aan de orde komen. Dit jaar was de organisatie in handen van onze collega’s bij Dorp, stad & … Lees verder »

Excursie ruimtelijke kwaliteit  Excursie ruimtelijke kwaliteit

Donderdag 14 en vrijdag 15 juni vond de jaarlijkse tweedaagse excursie bouwheerschap plaats. Deze bestuurlijke excursie staat in het teken van inspirerende voorbeelden rond het thema ruimtelijke kwaliteit en voerde ons dit jaar naar Gent. Onderweg hebben we het naoorlogse wederopbouwgebied van Rhenen en het Biesbosch MuseumEiland bezocht. In Gent zijn door een enthousiaste ambtelijke … Lees verder »

Kiek oeze Streek – Midden Drenthe  Kiek oeze Streek – Midden Drenthe 

Libau en Welzijnswerk Midden-Drenthe ondersteunen het Dorpen Overleg Midden-Drenthe bij het project Kiek oeze Streek. Met dit project worden aan de hand van verhalen van bewoners bijzondere panden en plekken in een voorbeelddorp in kaart gebracht. Op 14 juni vond in ’t Mummelhuus te Klatering een bijeenkomst plaats. Er is informatie uitgewisseld tussen de projectgroep … Lees verder »

Toogdag VGG  Toogdag VGG

Op de laatste dag van mei en naar aanleiding van de vraag; “Hoe ziet uw gemeentelijke organisatie eruit in de toekomst?” gingen erfgoedadviseur Eefje van Duin en directeur Theo Hoek van Libau en de achterban van de Vereniging van Groninger Gemeenten een geanimeerd gesprek aan met elkaar. Inzet was te duiden dat omgevingskwaliteit niet om … Lees verder »

Archeologische opgraving om de hoek  Archeologische opgraving om de hoek

Op steenworp afstand van pakhuis Libau vinden op dit moment graafwerkzaamheden plaats in opdracht van Enexis. Deze werkzaamheden in de Brugstraat worden archeologisch begeleid door Antea Group Nederland. Er is onder andere een bestrating uit de 13de eeuw aangetroffen met daaraan parallel een open riool met beschoeiing. In het open riool is veel afvalmateriaal uit … Lees verder »

Mooiwaarts wisseltrofee uitgereikt  Mooiwaarts wisseltrofee uitgereikt

Wethouder Dennis Straat (Zaanstad): “gezond verstand vóór regels” Donderdag 19 april werd de eerste Mooiwaarts-wisseltrofee uitgereikt aan Dennis Straat, inmiddels oud-wethouder in Zaanstad en nu gedeputeerde in Utrecht. Straat kreeg deze onderscheiding vanwege de baanbrekende manier waarop hij werkt aan ruimtelijke kwaliteit. Het gezond verstand centraal, in plaats van rigide regels. Op het Hembrugterrein is met … Lees verder »

Excursie ‘Tussen de Gasten’  Excursie ‘Tussen de Gasten’ 

Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau ondersteunt gemeente Zuidhorn bij het opstellen van een gebiedsvisie voor de innovatieve en duurzame nieuwe woonwijk ‘Tussen de Gasten’ in Zuidhorn. Op 13 april jongstleden zijn we met een brede groep van (toekomstige) bewoners, professionals en ambtenaren op excursie geweest naar EVA Lanxmeer (Culemborg) en de aardewoningen (Olst) om te … Lees verder »

Duurzame dorpen – zonnepark ’t Zandt geopend  Zonnepark ’t Zandt geopend 

Duurzame dorpen – zonnepark ’t Zandt geopend. Zaterdag 14 april j.l. is het zonnepark ’t Zandt geopend. In opdracht van de gemeente Loppersum tekende Libau voor de locatie afweging en landschappelijke inpassing van het initiatief. Ook voor andere dorpen adviseert Libau de gemeente over de inpasbaarheid van kleinschalige initiatieven voor het opwekken van duurzame energie. … Lees verder »

Bewoners Ulrum reageren op eerste concepten belevingskaart  Bewoners Ulrum reageren op belevingskaart

Stichting Libau ontwikkelt in het kader van het Erfgoed-Ruimte-Landschap programma van de provincie Groningen een digitale belevingskaart. De digitale belevingskaart wordt gemaakt in samenwerking met studenten van Kunstacademie Minerva en studio Bleep. Vanwege eerdere werkzaamheden in Ulrum fungeert dit dorp als pilotdorp. Op 12 april jongstleden zijn de eerste concepten door Minerva gepresenteerd aan de … Lees verder »

‘Second opinion’ welstand vernieuwd  ‘Second opinion’ welstand vernieuwd

Welstandsadvisering gaat over ruimtelijke kwaliteit en raakt daarmee belangen van individuen en gemeenschap. Van initiatiefnemers, maar ook van ‘de buren’. Zorgvuldig adviseren behoeft dan ook vakmanschap en goede spelregels. Één van deze spelregels is de mogelijkheid van een second opinion, als aanvrager of belanghebbende bezwaren heeft tegen het advies van de welstandscommissie. De Federatie Ruimtelijke … Lees verder »

Parel voor Godlinze  Parel voor Godlinze

In opdracht van de gemeente Delfzijl hebben wij de afgelopen periode geadviseerd over het oplossen van mijnbouwschade, saneren van asbest en het moderniseren van een aardappelteeltbedrijf in een karakteristieke boerderij aan de rand van het wierdedorp Godlinze. Samen met de ondernemer, zijn architect, de gemeente, de provincie en deskundigen van Libau op het vlak van … Lees verder »U ontvangt deze email omdat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van Libau.

Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
050-312 65 45

info@libau.nl

 


 
Als u deze email ten onrechte heeft ontvangen of als u uw abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen kunt u uw emailadres uit onze verzendlijst verwijderen door hier te klikken.


Email Marketing Powered by Mailchimp