Copy
 Nieuwsbrief april 2020
View this email in your browser

Libau, adviesorganisatie voor omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe

  Voorwoord

Voor u ligt de zestiende editie van onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wil Libau u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten ons werkveld. Wilt u nadere informatie of wilt u reageren? Dan kan dat via info@libau.nl of 050-3126545.

 

Een groot deel van onze medewerkers kan in deze ‘social distancing’ periode zijn of haar werkzaamheden vanuit huis uitvoeren. Zo kunnen wij de service verlenen die u van ons gewend bent. Gesprekken vinden bij voorkeur telefonisch of via videobellen plaats. Bij fysieke geplande afspraken nemen wij contact met u op om te overleggen of daarin een wijziging moet plaatsvinden.

 

Ook vanuit huis blijven onze medewerkers betrokken bij de omgevingskwaliteit en het cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe. In deze nieuwsbrief kunt u lezen waar wij ons de afgelopen tijd zoal mee bezig hebben gehouden.


Wij wensen u veel leesplezier en hopen u binnenkort in goede gezondheid weer te treffen. Mocht u in de tussentijd vragen hebben of gewoon met één van onze adviseurs willen overleggen dan zijn wij bereikbaar zoals altijd. U kunt Libau telefonisch (050 – 312 65 45) en per e-mail (info@libau.nl) bereiken.

 
Ook Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed Groningen (050 - 316 68 68 / steunpunt@libau.nl) en het Erfgoedloket Groningen (050 - 313 27 09 / info@erfgoedloketgroningen.nl) zijn in deze periode per telefoon en e-mail bereikbaar

Uitstel van de omgevingswet of niet. Libau werkt hard door aan de verbeteringsslag die mogelijk is in het ruimtelijk kwaliteitsstelsel. Als Corona wat lucht geeft, gaan wij hierover breed communiceren met onze achterban, maar voor tussentijds sparren zijn we altijd in

 

Privé: Gemeenteraad Noordenveld stelt Kwaliteitsgids met zeer grote meerderheid vast  Kwaliteitsgids Noordenveld vastgesteld


Een heel mooi resultaat. Zoveel draagvlak is prachtig, en zegt heel veel over het niveau van het product!

Aldus één van de werkgroepleden van de kwaliteitsgids Noordenveld. Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau heeft in 2019 de gemeente Noordenveld ondersteund bij het opstellen van hun Kwaliteitsgids. Na vaststelling door het college van B&W in september 2019 … Lees verder »

 

Uitstel Omgevingswet   Uitstel Omgevingswet

Op 1 april 2020 is de kamerbrief ‘Inwerkingtreding Omgevingswet’ gepubliceerd. Uit deze brief blijkt dat de invoering van de Omgevingswet voorlopig wordt uitgesteld. De minister beoogt een verantwoorde inwerkingtreding en geeft in de brief aan waarom dat op dit moment nog niet mogelijk is. U kunt de brief hier lezen. Wij blijven de ontwikkelingen rondom … Lees verder »

Naar een Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) voor het waterschap Noorderzijlvest   Naar een Blauwe Omgevingsvisie


Donderdag 12 maart was voor het waterschap Noorderzijlvest de Dag van Blauwe Omgevingsvisie. Het opstellen van een omgevingsvisie is geen verplichting voor het waterschap, maar met de keuze dit te willen maken laat het waterschap zien een brede taakopvatting na te streven. Op 12 maart vonden diverse workshops voor medewerkers plaats om de geesten rijp … Lees verder »

De architect als uitvinder – méér dan een gebouw ontwerpen   De architect als uitvinder

méér dan een gebouw ontwerpen


10 maart gaf architect Gijs de Waal een lezing over zijn favoriete projecten op de Academie van Bouwkunst Groningen. De AvB Groningen organiseert regelmatig samen met de VBB lezingen. Deze zijn voor TRK (het Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau) altijd een mooie kans om inspiratie op te doen en voor informele ontmoetingen met vakgenoten. De … Lees verder »

 

Verslag Nationale Dialoog Bouwcultuur   Verslag Nationale Dialoog Bouwcultuur


Op 5 maart vond de Nationale Dialoog Bouwcultuur plaats op het voormalig militair vliegveld Soesterberg. Een inspirerende omgeving vol met inspirerende mensen. De federatie ruimtelijke kwaliteit heeft deze dag mooi samengevat in een verslag. Dit verslag kunt u hieronder lezen: Professionals ruimtelijke kwaliteit en open ruimte in Dialoog over Bouwcultuur Nationale Dialoog Bouwcultuur in de … Lees verder »

Toukomst, 1000 Groene eilanden in de ruimte   Toukomst, 1000 Groene eilanden in de ruimte


Vanuit het Nationaal Programma Groningen wordt gezocht naar grote, vernieuwende en creatieve ideeën die de provincie Groningen en haar inwoners vooruithelpen. Op Toukomst.nl worden deze ideeën verzameld. Onze landschapsarchitect Arnoud Garrelts heeft het idee voor 1000 Groene eilanden in de ruimte geplaatst. Ga naar https://www.toukomst.nl/ideeen/duizend-groene-eilanden-in-de-ruimte/ om het idee te bekijken, te delen en/of je er … Lees verder »

Kwaliteitsadvies en de Omgevingswet   Kwaliteitsadvies en de Omgevingswet


De VNG, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben op 17 februari een Handreiking Adviesstelsel Omgevingskwaliteit gepresenteerd. Het komende jaar moeten gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen. Die verplichting vloeit voort uit de Omgevingswet, die volgens planning op 1 januari 2021 van kracht wordt. De huidige welstandscommissies en monumentencommissies komen in de … Lees verder »

Panorama Eemsdelta   Panorama Eemsdelta


Verhalen en karakteristieken als ‘humuslaag’ voor een mozaïek van leefomgevingen Op 26 februari jongstleden vond op initiatief van het College van Rijksadviseurs in samenwerking met gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum Panorama Eemsdelta plaats. Na inspirerende presentaties van onder andere Floris Alkemade waren er werksessies over diverse thema’s. Ook het Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau heeft … Lees verder »

In de media:

Omgang met ruimte is een halszaak


Tijdens de Nationale Dialoog Bouwcultuur, georganiseerd door de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten ’92, werd een interview gehouden met de Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck. Hoewel de meeste ‘Corona-maatregelen’ toen nog niet van kracht waren in Nederland, kwam het virus en zijn impact op de maatschappij telkens naar voren in het gesprek.

Zowel vanwege deze actualiteit als vanwege het boeidende verhaal dat Leo van Broeck te vertellen had willen wij u het verslag van dit interview niet onthouden. Klik hier voor het verslag.

Adviesorganen: Zet ontwerpkracht in voor omgevingskwaliteit


Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke vraagstukken met grote gevolgen voor hoe Nederland eruit ziet. De kwaliteit van oplossingen voor deze vraagstukken kan worden verbeterd door de inzet van ontwerpkracht. Dat stellen het College van Rijksadviseurs en de Raad voor Cultuur in een gezamenlijk advies aan minister Van Engelshoven (OCW).

Op de website van het College van Rijksadviseurs is hierover een artikel gepubliceerd. Klik hier voor het artikel of klik hier voor het advies.

Enquête Boudel op Rieg

 

Tijdens de bewonersbijeenkomst van het Groninger Gasberaad, Boudel op Rieg, op 10 maart in Bedum zijn vragenlijsten uitgedeeld onder de aanwezigen met vragen over de eigen woonsituatie, over schade, herstel en versterking. Het gasberaad heeft 49 ingevulde vragenlijsten teruggekregen tijdens die avond met waardevolle informatie over hoe het er in de praktijk voor de bewoners van het aardbevingsgebied uitziet.

Als vertegenwoordiger van het erfgoedveld in het Gasberaad vindt Libau het van belang dat het Gasberaad zoveel mogelijk wordt voorzien van relevante informatie. Vandaar dat wij graag de vragenlijst aan u doorgeven:

Was u er niet bij in Bedum, maar wilt u wel de vragenlijst invullen? Dat kan via deze link. 

U ontvangt deze email omdat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van Libau.

Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
050-312 65 45

info@libau.nl

 


 
Als u deze email ten onrechte heeft ontvangen of als u uw abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen kunt u uw emailadres uit onze verzendlijst verwijderen door hier te klikken.


Email Marketing Powered by Mailchimp