Copy
 Nieuwsbrief februari 2019
View this email in your browser

Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe“Nederland wordt verbouwd. Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. We hebben nu de kans om ons land mooier te maken. Het zou toch een blamage zijn als Nederland er met al die windmolens en zonnepanelen alleen maar lelijker op wordt? Laten we, net als in het verleden, onze ontwerpkracht mobiliseren en combinaties maken. Dan kunnen we over dertig jaar vol trots terugkijken op het resultaat.”

 

Voor u ligt de twaalfde editie van onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wil Libau u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten ons werkveld. Wilt u nadere informatie of wilt u reageren? Dan kan dat via info@libau.nl of 050-3126545. Wilt u bovenstaande oproep ondersteunen? Onderteken dan de oproep op  FiksNederland.nl !

Verkiezingsdebat over de rol en betekenis van kunst en cultuur in de provincie Groningen 7 maart verkiezingsdebat over kunst en cultuur


In de aanloop naar de komende Provinciale Statenverkiezingen organiseren de steuninstellingen Erfgoedpartners, VRIJDAG, Biblionet, Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed, Centrum Groninger Taal en Cultuur, Marketing Groningen, Verhalen van Groningen en Stichting K&C een prikkelend verkiezingsdebat over de rol en betekenis van kunst en cultuur in de provincie Groningen. Dit debat vindt plaats op donderdag 7 maart … Lees verder »

Busexcursie Eigentijds, Noordenvelds welstandsbeleid   Busexcursie "Eigentijds Noordenvelds welstandsbeleid"


Op 15 februari jongstleden organiseerde Libau in samenwerking met de gemeente Noordenveld een busexcursie voor raadsleden. Doel van deze excursie was om aan de hand van een aantal gerealiseerde bouwprojecten met elkaar van gedachten te wisselen over de actualisatie van het welstandsbeleid. Het programma voerde het gezelschap langs voorbeelden van veelvoorkomende opgaven ‘bouwen in dorpen’, … Lees verder »

Privé: Karakteristiek erfgoed in de gemeente Delfzijl   Karakteristiek erfgoed in de gemeente Delfzijl


De gemeente Delfzijl is rijk aan historische plekken en gebouwen. Deze bebouwing bepaalt de identiteit van het gebied en de dorpen én maken een plek tot ‘thuis’. Door onder meer de aardbevingsproblematiek staan deze belangrijke gebouwen en plekken onder druk. Om het erfgoed beter te kunnen beschermen heeft Libau samen met de gemeente een selectie … Lees verder »

Bijzondere plannen bij Energielandschap van de Toekomst   Bijzondere plannen voor de Toekomst


NederLandBovenWater (NLBW) heeft eind 2017 met de provincie Noord-Brabant, provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, provincie Zeeland, gemeente Zwolle en het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met Architectuur Lokaal een openbare prijsvraag uitgeschreven voor Energielandschap van de Toekomst, energietransititie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied. Gevraagd werd om innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten … Lees verder »

De VGME verstevigd haar positie! De VGME verstevigt haar positie!


De Vereniging Groninger Monument Eigenaren (voor eigenaren van monumentale, karakteristieke én beeldbepalende panden in de provincie Groningen) heeft zich sinds de oprichting in april 2017 ten volle ingezet voor het behoud van het ons erfgoed: dé identiteit van de provincie Groningen. Wij zijn dan ook zeer verheugd te vernemen dat de vereniging op 6 februari … Lees verder »

7 maart 2019 Dorpensymposium   7 maart 2019 Dorpensymposium


Groningen heeft prachtige karakteristieke dorpen die onderdeel vormen van een rijk cultuurlandschap. De dorpen zijn het waard om gekoesterd en vanuit hun kwaliteit doorontwikkeld te worden. In opdracht van de provincie Groningen zijn producten ontwikkeld om te gebruiken bij de ruimtelijke ontwikkeling van dorpen: Dorpen in Groningen, Typisch Gronings en de Belevingskaart. Deze producten zijn … Lees verder »

Verhalencafé Kiek oeze Streek   Verhalencafé Kiek oeze Streek


Op 28 januari 2019 vond in ’t Trefpunt in Beilervaart (Midden-Drenthe) onder leiding van Tim Willems-Kruize (Libau) en Janneke Verdijk (Welzijnswerk Midden-Drenthe) het eerste verhalencafé plaats in het kader van Kiek oeze Streek. Het verhalencafé volgt op de startbijeenkomst eind vorig jaar waarin we met elkaar het dorpsgebied hebben vastgesteld en de boodschap hebben bepaald … Lees verder »

Save the date! 18 april: bijeenkomst Kerkenvisies  Save the date! 18 april: Kerkenvisies

 

Het Ministerie van OCW biedt gemeenten vanaf 2019 middelen om een integrale kerkenvisie op te stellen. Doel van de kerkenvisies is om voor de gehele gemeente de situatie van het gebouwde religieus erfgoed in kaart te brengen en een visie op het behoud ervan te ontwikkelen. In de eerste helft van 2019 houden de Rijksdienst en het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed … Lees verder »

   Middeleeuws steenhuis onthuld in Warffum


De familie Scheers is de trotse eigenaar/bewoner van de pastorie te Warffum. In deze eeuwen oude pastorie lagen meer (verborgen) bijzonderheden dan de familie bij de aankoop van het pand in 1972 had verwacht. Over dit complex, dat in de dertiende eeuw is begonnen als steenhuis, en haar betrokken eigenaren is nu een boek verschenen: De pastorie te Warffum: middeleeuws steenhuis onthuld. Dat was aanleiding voor de...Lees verder »

  Nieuwsbrief Erfgoedloket Groningen


Heeft u het afgelopen jaar contact gehad met het Erfgoedloket Groningen? Dan heeft u waarschijnlijk onlangs de uitnodiging voor onze nieuwsbrief ontvangen. Met de nieuwsbrief wil het Erfgoedloket Groningen inwoners en eigenaren van monumentale panden nader informeren over onderhoud en restauratie, regelgeving en procedures, financiering en subsidies. Maar natuurlijk ook over verduurzaming, schadeherstel en versterking. Wilt u zich aanmelden voor deze nieuwsbrief? … Lees verder »

Jonge inwoner redt pand in Middelstum   Jonge inwoner redt pand in Middelstum


“Nu staat hier gewoon nog een pand, die hier hoort te staan en die hier hopelijk nog heel lang mag blijven staan”. Aan het woord is Mark, een 24-jarige inwoner van Middelstum. Door een pand op te kopen en samen met zijn vader op te knappen heeft hij het van de sloop kunnen redden. Het … Lees verder »U ontvangt deze email omdat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van Libau.

Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
050-312 65 45

info@libau.nl

 


 
Als u deze email ten onrechte heeft ontvangen of als u uw abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen kunt u uw emailadres uit onze verzendlijst verwijderen door hier te klikken.


Email Marketing Powered by Mailchimp