Copy
 Nieuwsbrief juni 2019
View this email in your browser

Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe

  Voorwoord

Voor u ligt de dertiende editie van onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wil Libau u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten ons werkveld. Wilt u nadere informatie of wilt u reageren? Dan kan dat via info@libau.nl of 050-3126545.


Kent u dat? Dat er een project ligt te wachten op de juiste omstandigheden  om van start te gaan. Als een bloembol in de grond, wachtend op warme temperaturen en voldoende regen zodat het tot bloei kan komen. De afgelopen periode hebben wij twee van deze projecten vanaf kleine zaadjes kunnen laten opbloeien.

 

Bij het 'Dorpen in Groningen'-project zijn wij aan de slag gegaan voor alle dorpsmakers. Het resultaat is een interactieve PDF waarin niet alleen de karakteristieken van de verschillende Groninger dorpstypen beschreven zijn maar die ook vol staat met tips en koppelkansen zodat eenieder die betrokken is bij de (ruimtelijke) ontwikkeling van dorpen er mee aan de slag kan.

 

Het tweede project betreft 'Toekomst Oldambtster boerderijen'. In dit pilot-project is voor een deel van het Oldambt onderzocht welke zorgen rondom de grote en vaak prachtige Oldambtster boerderijen er leven onder de gebruikers van het gebied. Het unieke aan dit project is dat niet alleen de eigenaren zijn bevraagd over deze zorgen maar ook overige bewoners en bezoekers van het gebied. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een rapport waarin op basis van de antwoorden een aantal adviezen zijn uitgebracht aan gemeente, provincie en rijksdienst. Één van de adviezen is een procesorganisatie, zodanig dat de mens en de casus centraal staan en actief geholpen worden en niet het beleid het primaire uitgangspunt is. Ook Libau heeft zich daaraan verbonden. Een omgevingswetwaardige benadering!

Beide projecten hebben we afgesloten met een symposium waarop de rapporten werden gepresenteerd. Verderop in deze nieuwsbrief kunt de verslagen van deze symposia lezen. Wij hebben met veel plezier aan deze projecten gewerkt en zullen ons ook de komende tijd weer inzetten voor de ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe

Gereedschappen voor dorpsmakers gepresenteerd tijdens Dorpensymposium!   Gereedschappen voor dorpsmakers


Het rijke cultuurlandschap van Groningen heeft nog tal van karakteristieke dorpen. Deze dorpen zijn het thuis van veel Groningers en zijn het waard om vanuit hun kwaliteit doorontwikkeld te worden. Reden genoeg om zorgvuldig met de gebundelde kennis van bewoners en professionals aan de slag te gaan. Tijdens het Dorpensymposium op 7 maart 2019 zijn … Lees verder »

Symposium ‘Toekomst Oldambtster boerderijen’   Symposium ‘Toekomst Oldambtster boerderijen’


Op donderdag 23 mei heeft in de fraaie Boerderij Hermans Dijkstra te Midwolda het mini-symposium ‘Toekomst Oldambtster boerderijen’ plaatsgevonden. Het was de afsluiting van het onderzoek dat Libau heeft uitgevoerd onder eigenaren, streekbewoners en bezoekers in Finsterwolde en in Beerta, Nieuw-Beerta, Drieborg over welke waarde zij hechten aan de boerderijen, welke toekomst zij er het … Lees verder »

Bijeenkomst Actualiteiten en Ontwikkelingen   Safe the date: bijeenkomst A&O


Op woensdag 26 juni zal de netwerkbijeenkomst Actualiteiten & Ontwikkelingen (A&O) 2019 in de provincie Groningen plaatsvinden. Een dag bestemd voor erfgoedprofessionals, startend of meer ervaren en werkzaam/betrokken bij erfgoedthema’s in onze provincie, zoals cultuurhistorie, ruimtelijke ordening, bouw- en woningtoezicht, groen, landschap. Kennis hebben van erfgoed is belangrijk bij de realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen. En het … Lees verder »

Historisch Watererfgoed Onderdendam   Historisch Watererfgoed Onderdendam


In het kader Historisch Watererfgoed Onderdendam heeft 23 mei 2019 de tweede werksessie met de dorpsbewoners plaatsgevonden. De dorpsbewoners hebben Libau gevraagd te ondersteunen bij het onderzoek om het Historisch Watererfgoed in beeld te brengen. De werksessie stond in het teken van het delen van de ontwikkelingsgeschiedenis van Onderdendam en haar omgeving. Op basis hiervan … Lees verder »

Kiek oeze Streek #5   Kiek oeze Streek #5


Op 7 mei 2019 vond de vijfde bijeenkomst plaats in het kader van Kiek oeze Streek in Beilervaart. De afgelopen periode hebben Julia en Mariel van studio Dubbele Punt de input van bewoners vertaald in een kaart. Deze kaart is de onderlegger voor de website die vervolgens door Geedesign! is gemaakt. Gidi van Liempd presenteerde … Lees verder »

Uitnodiging voor de Erfgoedloket inloopbijeenkomsten   Inloopbijeenkomsten Erfgoedloket


Ook in 2019 organiseert het Erfgoedloket Groningen weer een aantal informatieve inloopbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten zijn diverse organisaties aanwezig, zodat u antwoorden kunt krijgen op allerlei verschillende vragen met betrekking tot uw monumentale pand, bijvoorbeeld over verduurzamen, versterken en schadeafhandeling, maar ook over verbouwen, onderhouden en welke financiële regelingen er beschikbaar zijn. Naast het Erfgoedloket … Lees verder »

Excursie CRKC   Excursie CRKC


Op woensdag 15 mei heeft de excursie van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie Drenthe (CRKC) plaatsgevonden. Met een groep bestaande uit commissieleden van de CRKC, wethouders en ambtenaren van betrokken Drentse gemeenten en enkele medewerkers van Libau hebben we verschillende locaties in Drenthe bezocht. De CRKC adviseert het merendeel van de gemeenten in Drenthe … Lees verder »

Geslaagde bijeenkomst Kerkenvisies   Geslaagde bijeenkomst Kerkenvisies


Op donderdag 18 april organiseerden wij, samen met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Steunpunt Erfgoed Drenthe en Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, een informatiebijeenkomst over het ontwikkelen van Kerkenvisies. Platform Toekomst Religieus Erfgoed maakte een mooie terugblik over de bijeenkomst. Wanneer u niet in de gelegenheid bent geweest om deze bijeenkomst bij te … Lees verder »

Monumentenwacht en Resauratiefonds slaan de handen ineen   Monumentenwacht en NRF slaan handen ineen


Op 16 mei 2019 op de Beurs Monument in Den Bosch ondertekenden Monumentenwacht Nederland en het Nationaal Restauratiefonds een manifest waarmee zij hun samenwerking een extra impuls geven. Beide organisaties intensiveren de komende jaren hun samenwerking aan de hand van drie thema’s: informeren, inspecteren en verduurzamen. Zowel MonumentenwachtNL als het Restauratiefonds maken zich sterk voor … Lees verder »

Werksessie gebiedswaarden adviesraad Tynaarlo   Werksessie adviesraad Tynaarlo


Dinsdagavond 23 april heeft Team Ruimtelijke Kwaliteit een werksessie met de adviesraad van de gemeente Tynaarlo over gebiedswaarden begeleid. De adviesraad, met vertegenwoordigers van de kleine dorpen en maatschappelijke organisaties, adviseert de gemeente over het platteland en de leefbaarheid in kleine kernen. Aanleiding voor de werksessie vormen de grote ruimtelijke transities die opgaven met betrekking … Lees verder »

Even voorstellen: Mark Hoving   Even voorstellen: Mark Hoving


Hoewel ik hier al een aantal weken rondloop zal ik mij nog even voorstellen: Mijn naam is Mark Hoving, ik ben vierentwintig jaar oud en ik kom uit Appingedam. Vorig jaar heb ik mijn bachelor Kunstgeschiedenis bij de Rijksuniversiteit Groningen afgerond en nu volg ik de masteropleiding History of Architecture and Town Planning bij de Rijksuniversiteit … Lees verder »

Erfgoedloket Groningen: wie zijn wij?   Erfgoedloket Groningen: wie zijn wij?


Erfgoedloket Groningen: het centrale informatiepunt voor eigenaren en bewoners van monumentale panden in het aardbevingsgebied, die in het ingewikkelde traject terechtkomen van schadeherstel en versterking. Sinds 1 januari 2018 zijn wij actief om u te ondersteunen en te adviseren bij instandhouding van uw gebouw. U vindt bij ons informatie over het bezitten van een monumentaal … Lees verder »

De ‘welstandscoach’ als idee voor Eigentijds, Noordenvelds welstandsbeleid  Eigentijds, Noordenvelds welstandsbeleid


Hoe leuk is het om vanaf het begin mee te kunnen praten over de vorming van nieuw welstandsbeleid? Op 19 maart jongstleden vond de eerste dialoogavond plaats met de dorpen in het noordelijk deel van de gemeente Noordenveld. Na een korte presentatie gingen dorpsbewoners van Foxwolde en Roderwolde, ondersteund door medewerkers van Libau, aan de … Lees verder »

Sneak preview   Sneak preview


Op dinsdag 19 maart was het eindelijk zo ver. Horus VR had de ‘dome-tent’ opgeblazen zodat wij samen met gemeente Het Hogeland de 3D film over deze prachtige gemeente konden bekijken. De opblaasbare 3D-bioscoop (foto: Libau) De film is gemaakt om de ruimtelijke en cultuurhistorische karakteristieken in het gebied te delen met de bewoners en … Lees verder »

Kiekexcursie Holthe    Kiekexcursie Holthe


Op 12 maart jongstleden vond de eerste Kiekexcursie plaats in ‘t Trefpunt in Holthe. Opening door Reina Mulderij (foto: Libau) De Kiekexcursies maken deel uit van het project Kiek oeze Streek dat plaats vindt in Beilervaart. In dit project maken bewoners ondersteund door Libau en Welzijnswerk Midden-Drenthe een belevingskaart. De Kiekexcursies zijn bedoeld om andere … Lees verder »

Centrumontwikkeling Roden   Centrumontwikkeling Roden


Libau ondersteunt de gemeente Noordenveld bij de totstandkoming van het “Kader voor het centrum van Roden”. De afgelopen periode zijn de kwaliteiten en knelpunten in beeld gebracht, kansen en bedreigingen geanalyseerd en het bestaande beleid en ontwikkelingen onder de loep genomen. Op 11 maart vond over het centrum een informele raadsbijeenkomst plaats. Martijn Oosterhuis van … Lees verder »

Groninger Gasberaad, waarbinnen Libau het erfgoedveld vertegenwoordigt, neemt deel aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen   Gasberaad neemt deel aan bestuur NPG


Het Groninger Gasberaad, waarbinnen Libau het erfgoedveld vertegenwoordigt, gaat deelnemen aan het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Nationaal Programma Groningen (NPG). Juist omdat het beter kan. Het Gasberaad heeft haar positie in het Nationaal Programma zorgvuldig overwogen en andermaal besloten niet voor deze verantwoordelijkheid weg te willen lopen. Het Groninger Gasberaad hoopt een rol van betekenis te kunnen vervullen. … Lees verder »

40 miljoen euro voor erfgoed in leefomgeving van de toekomst   40 miljoen euro voor erfgoed


Hoe maak je historische stads- en dorpskernen aardgasvrij en energieneutraal? En hoe ga je om met monumentale woningen in krimpgebieden? Wat kunnen we leren van waterbeheer in het verleden bij hedendaagse wateroverlast? Minister Van Engelshoven trekt € 20 miljoen uit om met behulp van erfgoed oplossingen te zoeken voor dit soort uitdagingen. Gemeentes en provincies … Lees verder »

U ontvangt deze email omdat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van Libau.

Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
050-312 65 45

info@libau.nl

 


 
Als u deze email ten onrechte heeft ontvangen of als u uw abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen kunt u uw emailadres uit onze verzendlijst verwijderen door hier te klikken.


Email Marketing Powered by Mailchimp