Copy
 Nieuwsbrief maart 2018
View this email in your browser

Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe

  Voorwoord

Voor u ligt de negende editie van onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wil Libau u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten ons werkveld. Wilt u nadere informatie of wilt u reageren? Dan kan dat via info@libau.nl of 050-3126545.


    Droevig afscheid Marijke 

Op vrijdag 9 maart jl. is onze collega, Marijke Palfenier, overleden. Het gevecht met uitgezaaide borstkanker kon zij niet winnen. Marijke was een mooi mens en een fijne collega. Wij zijn aangeslagen en missen haar. Theo Hoek, directeur

 

 Karakteristieke objecten gemeente Delfzijl 

Op 15 maart vond in Losdorp de derde werkgroep plaats voor de inventarisatie van karakteristieke bebouwing in de gemeente Delfzijl. Doel is samen met inwoners een lijst op te stellen van gebouwen die worden beschermd tegen sloop. Libau heeft in opdracht van de gemeente een voorselectie gemaakt van karakteristieke gebouwen. In drie werkgroepen hebben inwoners … Lees verder »

  Parel voor Godlinze 

In opdracht van de gemeente Delfzijl hebben wij de afgelopen periode geadviseerd over het oplossen van mijnbouwschade, saneren van asbest en het moderniseren van een aardappelteeltbedrijf in een karakteristieke boerderij aan de rand van het wierdedorp Godlinze. Samen met de ondernemer, zijn architect, de gemeente, de provincie en deskundigen van Libau op het vlak van … Lees verder »

    EPI-kennissessie
                           ‘bouwen met Gronings karakter’

Door de gaswinning en de aardbevingsperikelen komen verbouw/herbouw/sloop/herstel in een stroomversnelling. Wat doen schade en versterking met de bebouwde omgeving? Behoud en verandering van ruimtelijke kwaliteit en identiteit van de bebouwde omgeving krijgen een steeds prominentere plek binnen het aardbevingsdossier. Daarbij wordt steeds meer zorg geuit over het behoud van de Groningse identiteit. Maar bouwen … Lees verder »

Bijeenkomst erfgoed als drager omgevingsvisie  Erfgoed als drager omgevingsvisie

Op donderdagmiddag 5 april organiseren Libau Steunpunt Cultureel Erfgoed en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bijeenkomst over erfgoed en de omgevingsvisie. De middag is bedoeld voor medewerkers cultuurhistorie/erfgoed/monumenten/archeologie en ruimtelijke ordening bij gemeenten, de provincie en het Rijk. De bijeenkomst zoomt in op erfgoed als drager van de omgevingsvisie, op erfgoed als onderdeel … Lees verder »

Digitale Belevingskaart  Digitale Belevingskaart

Op vrijdag 9 maart jongstleden is in Ulrum in de consistorie Irene de aftrap geweest van een bijzonder experiment. Studenten van Minerva gaan samen met studio Bleep en Stichting Libau een digitale belevingskaart maken. Deze kaart laat voor de identiteit van het dorp belangrijke panden en plekken zien en kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een … Lees verder »

  Haalbaarheidsstudies herbestemmen

Dit semester gaan een drietal groepen studenten van de Hanze Hogeschool en Kenniscentrum Noorderruimte onderzoek doen naar de haalbaarheid voor herbestemming van onder andere de kerk van Lutjegast, maar ook het slachthuisje in Stadskanaal. De studenten zullen de gebouwen opnemen, zowel bouwkundig als cultuurhistorisch (monumentwaarden) en vervolgens onderzoek doen naar verschillende functies die in het … Lees verder »

Lancering Erfgoedloket Groningen  Lancering Erfgoedloket Groningen 

Op donderdagmiddag 8 maart zijn in Appingedam twee regelingen voor monumenten in het aardbevingsgebied feestelijk gepresenteerd. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en gedeputeerde Fleur Gräper presenteerden, mede namens de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders, twee subsidieregelingen voor eigenaren van rijksmonumenten in het aardbevingsgebied én het Cultuurfonds (in de vorm van een … Lees verder »

   CRKC
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie             

Libau is al een aantal jaren betrokken bij de welstands- en monumentenadvisering in de provincie Drenthe. De CRKC, de onafhankelijke integrale Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie, speelt daarbij een centrale rol. Omdat we soms vragen krijgen hoe die commissie is georganiseerd, leggen we dat hierbij graag uit. Libau organiseert de CRKC en verzorgt tevens het … Lees verder »

Rondleiding door Pakhuis Libau  Rondleiding in het pakhuis Libau

Wist u al dat Libau haar naam ontleent aan het bijzondere pakhuis waarin wij gehuisvest zijn? Ons Pakhuis dateert vermoedelijk al van rond 1300! Daarmee is Libau een van de oudste stenen panden in Groningen. In de 17de eeuw is het pand in gebruik genomen als bierbrouwerij. Het water voor de bierbrouwerij werd door middel … Lees verder »

  Afstuderen bij Libau 

Sinds maandag 12 februari zijn Gijsje Stephanus en Erwin Uringa toegevoegd aan ons team. Zij gaan de komende maanden bij ons afstuderen en stage lopen. Gijsje draait mee in de back-office van het Erfgoedloket, maar ze gaat daarnaast ook onderzoek doen naar de interactie tussen erfgoed en leefbaarheid. Gijsje is student bij de opleiding Human … Lees verder »

 

  Herbestemming Torenkerk Lutjegast

De voormalige Nederlands Hervormde kerk in Lutjegast, de Torenkerk, is op zoek naar een passende nieuwe functie. Een functie die in het monumentale gebouw past, maar die ook bij het dorp past! Daarom organiseerde de dorpscommissie Herbestemming Torenkerk op dinsdagavond 30 januari een dorpsvergadering over de toekomst van deze prachtige kerk. De kerk zat helemaal … Lees verder »

Cursus Transformeren en Herbestemmen  Cursus Transformeren en Herbestemmen

Wist u dat Libau al jaren het blok ‘Cultuurhistorie, ruimte voor interventie’ verzorgt binnen de post-HBO cursus Transformeren en Herbestemmen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)? Het herbestemmen van bestaande gebouwen is een complex en creatief proces dat vraagt om een integrale toekomstgerichte blik, maar vooral de juiste ‘mindset’. Als sinds enkele jaren organiseert de … Lees verder »

  Workshop Centrumhalte Norg  Workshop Centrumhalte Norg

Dinsdag 30 januari vond, onder begeleiding van het Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau, de workshop centrumhalte Norg plaats. De workshop stond in het teken van de als centrumhalte aangewezen cultuurhistorisch waardevolle locatie Brink Westeind. Hiervoor is met een brede vertegenwoordiging van de gemeente en belanghebbenden uit het dorp, zoals de Boermarke Westeind, de ondernemersvereniging en … Lees verder »

Startbijeenkomst werkgroep Inspiratieboek Dorpen in Groningen  Inspiratieboek Dorpen in Groningen

Donderdag 8 februari gaat het project Inspiratieboek Dorpen in Groningen van start. Op deze dag vindt de startbijeenkomst van de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van gemeenten, de provincie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, plaats in het pakhuis Libau in Groningen. Het project staat in het teken van het herkenbaar houden en verder versterken … Lees verder »

    Noord Vandaag

Op maandagavond 5 februari was Eefje van Duin, projectleider van het Erfgoedloket, te gast bij Noord Vandaag van RTV Noord. Onderwerp was het behouden cultureel erfgoed in ons mooie Groningen. Sloop van een pand in ’t Zandt kreeg die dag namelijk veel aandacht in alle nieuwsberichten. Eefje legde uit wat erfgoed betekent voor het beeld … Lees verder »

Aanvragen instandhoudingssubsidie 2018   Aanvragen instandhoudingssubsidie 2018

Voor rijksmonumenten die niet primair bestemd zijn voor bewoning, kunnen eigenaren van 1 februari tot en met 31 maart 2018 instandhoudingssubsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Online of op papier aanvragen Met de digitale subsidiemodule kunt u online subsidie aanvragen en indienen. Het systeem leidt u in elf stappen door de aanvraag … Lees verder »

  Erfgoedloket Groningen volledig operationeel!

Sinds 1 januari is het Erfgoedloket Groningen volledig operationeel! Dit betekent dat we niet alleen per mail, telefonisch (050 313 27 09) of in Pakhuis Libau bereikbaar zijn, maar dat u ons ook met tips en actualiteiten terugvindt op Twitter en Facebook! Tot snel?

Nieuwjaarsbijeenkomst Vereniging Groninger Monument Eigenaren Nieuwjaarsbijeenkomst VGME

Het Erfgoedloket Groningen heeft zichzelf gepresenteerd aan een groep van nagenoeg 100 bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME). Nu het Erfgoedloket sinds januari 2018 volledig operationeel is, konden we direct de website, onze Facebook pagina en ons Twitter-account lanceren. We waren dan ook er blij met … Lees verder »

Krimpcafe ‘Een beeld van een plek’  Krimpcafe ‘Een beeld van een plek’ 

Op 23 november 2017 in een overvolle zaal in het Noord-Friese Hollum mocht Libau een pitch houden over het belang van erfgoed voor de leefbaarheid van een gebied. Het dilemma waar in Groningen voor staan is dat door de aardbevingsproblematiek de ‘herstructurering’ van onze prachtige Groninger dorpen in versneld tempo zal worden uitgevoerd. Waarbij ‘veiligheid’ … Lees verder »

Nationaal Monumentencongres 2017  Nationaal Monumentencongres 2017

Thema van het Monumentencongres dit jaar was ‘Denken in communities’. Zorg voor erfgoed vraagt namelijk steeds meer om verbinden en draagvlak: meer en meer verschillende partijen zijn betrokken bij de zorg om erfgoed. Hoe bevorder je de kwaliteit van het overleg? Hoe breng je ‘top-down’ en ‘bottom-up’ bij elkaar? Hoe zorg je ervoor dat je … Lees verder »

 


U ontvangt deze email omdat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van Libau.

Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
050-312 65 45

info@libau.nl

 


 
Als u deze email ten onrechte heeft ontvangen of als u uw abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen kunt u uw emailadres uit onze verzendlijst verwijderen door hier te klikken.


Email Marketing Powered by Mailchimp