Copy
 Nieuwsbrief maart 2017
View this email in your browser

Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe

  Voorwoord

Voor u ligt de vierde editie van onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wil Libau u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten ons werkveld. Wilt u nadere informatie of wilt u reageren? Dan kan dat via info@libau.nl of 050-3126545.

In de vorige nieuwsbrief vroegen wij uw speciale aandacht voor het actieplan van Freek de Jonge. Rondom de verkiezingen zijn bijgaande borden geplaatst bij alle Groninger stembureaus. Ondertussen is de daarbij behorende petitie meer dan 150.000 keer ondertekend. En al hoewel we natuurlijk blij zijn met al deze handtekeningen kunnen er nog veel meer bij. Dus mocht u nog niet getekend hebben klim in de digitale pen en teken!

Libau gaat digitaal!  Libau gaat digitaal!

Na het succes van onze nieuwsbrief willen wij u ook via andere kanalen het gesprek met u aangaan over relevante ontwikkelingen binnen en buiten ons werkveld. U kunt Libau dan ook vanaf heden vinden op Facebook en op Twitter. Op deze wijze kunnen wij informatie zo snel mogelijk met u delen, maar kunt u ook … Lees verder »

Inloopavond WERK& Ulrum  Inloopavond WERK& Ulrum

Zo’n dertig bewoners van d’ Olle kern zijn woensdagavond 23 maart afgekomen op de inloopavond WERK& Ulrum. De avond was in consistorie Irene en werd georganiseerd door dorpsbewoners in samenwerking met Tim Willems-Kruize (Libau, projectleider) en Annet Ritsema (Specht architecten). De inloopavond vormt het sluitstuk van ruim een half jaar werk. Met bewoners uit de … Lees verder »

7de Libau on tour op 13 april in Winschoten  7de Libau on tour op 13 april in Winschoten

Met Libau-on-tour wil Libau door middel van bezoek en informatie op locatie het gesprek voeren over ruimtelijke processen, projecten en plannen. Doelgroep vormen met name Groninger en Drentse bestuurders en ambtelijke adviseurs.  De 7de Libau on tour bijeenkomst zal plaatsvinden op 13 april vanaf 12.00 uur in Winschoten. Indien u tot de doelgroep behoort en … Lees verder »

Reactie directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit op concept Invoeringswet Omgevingswet  Reactie op Invoeringswet Omgevingswet

Onderstaand artikel is afkomstig van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, waarbij Libau is aangesloten. Invoeringswet zet integrale omgevingskwaliteit klem. Een van de grote vernieuwingen van de Omgevingswet is de integrale behandeling van de omgevingskwaliteit. Voortaan krijgt elke initiatiefnemer in één document inzicht in alle randvoorwaarden en beperkingen die gelden voor een bepaalde plek. Dat document is … Lees verder »

 

Molukse kerk Appingedam  Molukse kerk Appingedam

In Appingedam zijn de werkzaamheden aan de Molukse kerk in volle gang. De rijksmonumentale kerk uit 1960 wordt versterkt, gerestaureerd én herbestemd. Op vrijdag 17 februari jl. is de officiële start gegeven van deze werkzaamheden door Rika Pot, haar laatste officiële handeling als burgemeester van Appingedam. De Molukse kerk is het eerste project in uitvoering … Lees verder »

Meer samenhang en groen in de hoofdader van Leens  Meer samenhang en groen in Leens

Stichting Libau en Landschapsbeheer Groningen zijn 2 maart jongstleden met een groep enthousiaste dorpsbewoners aan de slag gegaan met de hoofdader van Leens. Dit is een onderdeel van doorgaande route tussen en door de dorpen in De Marne. De hoofdader in Leens is stenig en door de jaren heen is de route rommelig van karakter … Lees verder »

Libau’s omgevings(wet)spel nu ook in Zuid Holland  Libau’s omgevings(wet)spel

Het Omgevingswetspel van Libau duikt via Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland in verschillende varianten op in het land. Na Voorst (Gelderland) hebben we met een kleine dertig personen vanuit verschillende organisaties 23 februari jongstleden aan de hand van het spel het werken in de geest van de Omgevingswet verkend in Krimpen aan den IJssel (Zuid-Holland). Er … Lees verder »

Groninger Monumenten Eigenaren  Groninger Monumenten Eigenaren

Eind vorig jaar berichtten wij u over de Vereniging van Groninger Monumenten Eigenaren in oprichting. Alle eigenaren van een rijksmonument, gemeentelijk monument, beeldbepalend of karakteristiek pand in de provincie Groningen kunnen zich nog steeds aanmelden als lid. Libau roept alle eigenaren op dit ook te doen. De vereniging heeft als belangrijkste doelstelling: zich sterk te … Lees verder »

Visie Norgerduinen  Visie Norgerduinen

Libau is door de gemeente Noordenveld gevraagd ondersteuning te bieden bij het maken van de visie voor Norgerduinen. In oktober vorig jaar is de aftrap geweest, daarbij zijn bewoners en gebruikers van het gebied gevraagd om aan te geven hoe zij het gebied over 10 jaar zien. Op basis hiervan zijn thema’s geselecteerd die in … Lees verder »

Krimp als Kans!  Krimp als Kans!

Op 10 februari 2017 is in het dorpshuis in Uitwierde het, door Libau vervaardigde, Landschapsontwikkelingsperspectief Uitwierde-oost enthousiast ontvangen door dorpsbewoners, vertegenwoordigers van de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl. Alle betrokkenen herkennen zich zeer in het perspectief en de gouden regels voor de verdere planvorming. Krimp is in het perspectief aangegrepen als kans om het … Lees verder »

Juffertoren Schildwolde  Juffertoren Schildwolde

Op donderdag 9 februari 2017 heeft Libau samen met Nationaal Coördinator Groningen een cheque uitgereikt aan Stichting Juffertoren Schildwolde. De Stichting Juffertoren Schildwolde, een initiatief van dorpsbewoners, had bij het Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed een aanvraag gedaan voor subsidie om de toren toegankelijk te maken voor publiek: het plaatsen van veilige trappen en het inrichten … Lees verder »

  Petitie: Laat Groningen niet zakken!

7 februari was de derde fakkeloptocht tegen de gaswinning in Groningen. Tijdens deze zeer geslaagde manifestatie, waar duizenden mensen op af zijn gekomen, werd onder andere de petitie Laat Groningen niet zakken gepresenteerd. Libau onderschrijft deze petitie tegen de gaswinning in Groningen en roept u op de petitie te ondertekenen. Dit kunt u hier doen.   … Lees verder »U ontvangt deze email omdat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van Libau.

Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
050-312 65 45

info@libau.nl

 

Als u deze email ten onrechte heeft ontvangen of als u uw abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen kunt u uw emailadres uit onze verzendlijst verwijderen door hier te klikken.


Email Marketing Powered by Mailchimp