Copy
 Nieuwsbrief december 2016
View this email in your browser

Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe

  Voorwoord

Voor u ligt de tweede editie van onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wil Libau u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten ons werkveld. Wilt u nadere informatie of wilt u reageren? Dan kan dat via info@libau.nl of 050-3126545.

Ook maken wij graag van deze gelegenheid gebruik om u alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar te wensen. Het Pakhuis Libau is gesloten van 24 december 2016 tot en met 8 januari 2017.

 

  WinterWelVaart 2016

Dit jaar vindt alweer de tiende editie van de WinterWelVaart plaats in Groningen. Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 december liggen de historische schepen aan de Hoge, Lage en Kleine der A. Aan boord van deze schepen is een uitgebreid muziek-, theater- en kunstprogramma plaats. Ook aan de wal is natuurlijk genoeg te … Lees verder »

 

 

Programma Herbestemming Cultureel Erfgoed  Programma Herbestemming

Afgelopen woensdagmiddag, 14 december, kwam het programmateam Herbestemming Cultureel Erfgoed dit jaar voor de laatste keer bijeen om afspraken te maken over het vervolg van de subsidieregeling in 2017 en 2018. Zo kunnen wij u melden dat op zeer korte termijn een nieuwe website zal worden gelanceerd voor het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed (www.herbestemminggroningen.nl) met … Lees verder »

 

 

  Sociale initiatieven in leegstaand vastgoed

Op donderdag 1 december vond in Veenhuizen een inspirerend symposium plaats, georganiseerd door het Kenniscentrum Herbestemming Noord (een samenwerking tussen Libau, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân, Steunpunt Erfgoed Drenthe en Stichting DBF). Groningen was goed vertegenwoordigd met een aantal zeer enthousiaste initiatiefnemers die een inspirerend verhaal hielden over de redenen waarom zij karakteristieke gebouwen hebben gekozen voor … Lees verder »

 

 

 

  Verslag Libau on tour

Op 24 november 2016 was het centrum van Emmen het decor van de 6de Libau on tour. Door middel van een aantal toelichtingen en een excursie door het gebied maakte een groep van onder andere wethouders uit Groninger en Drentse gemeenten kennis met de recent opgeleverde projecten in het centrumgebied. De groep werd verwelkomt door … Lees verder »

 

 

  Vereniging Monumenteneigenaren

Een groot aantal eigenaren van monumenten en andere vormen van erfgoed heeft slechte ervaringen met de wijze waarop aardbevingsschade wordt afgewikkeld. Om hier iets aan te doen, heeft een aantal van hen besloten de Vereniging van Groninger Monument Eigenaren op te richten. De vereniging wil bereiken dat haar leden krijgen waar zij recht op hebben, … Lees verder »

 

 

  Veel animo voor Drents Goud

Er is veel animo om in Drenthe samen te gaan werken aan een actieprogramma voor betere bescherming en beheer van de kleine landschapselementen. Dit bleek tijdens het goed bezochte symposium Drents Goud in De Molenhoeve in Hoogeveen. Bijna 120 bestuurders en ambtenaren van de provincie en gemeenten, vertegenwoordigers van de … Lees verder »

 

  Uitstel afschaf monumentenaftrek

Onlangs hebben wij u opgeroepen de petitie tot behoud van de monumentenaftrek te tekenen. Wij willen iedereen die aan deze oproep gehoor heeft gegeven hartelijk bedanken. De minister heeft namelijk besloten de afschaffing met één jaar uit te stellen. De minister neemt hiermee langer de tijd om de vervangende subsidieregeling uit te werken. In de … Lees verder »

 

 

  Even voorstellen: Erwin Sloof

Bij deze wil ik mijzelf graag even voorstellen. Ik ben Erwin Sloof, student Archeologie bij het Saxion te Deventer. Vanaf 14 november 2016 loop ik stage bij Libau, de stage zal tot begin februari duren. Deze stage doe ik als onderdeel van mijn tweede jaar van de Bachelor Archeologie, om mijzelf te ontwikkelen als archeoloog … Lees verder »

 

  Excursie Welstand- en Monumentencommissie Drenthe en Groningen

Vrijdag 11 november 2016 vond een excursie plaats met de leden van de Welstand- en Monumentencommissies uit Drenthe en Groningen. De excursie is een mooie gelegenheid om ervaringen van het afgelopen jaar uit te wisselen aan de hand  van een aantal praktijkvoorbeelden. Dit jaar zijn een aantal zeer gevarieerde projecten aan bod gekomen. In de … Lees verder »

 U ontvangt deze email omdat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van Libau.

Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
050-312 65 45

info@libau.nl

Als u deze email ten onrechte heeft ontvangen of als u uw abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen kunt u uw emailadres uit onze verzendlijst verwijderen door hier te klikken.


Email Marketing Powered by Mailchimp