Copy
 Nieuwsbrief februari 2017
View this email in your browser

Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe

  Voorwoord

Voor u ligt de derde editie van onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wil Libau u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten ons werkveld. Wilt u nadere informatie of wilt u reageren? Dan kan dat via info@libau.nl of 050-3126545.

In deze nieuwsbrief vragen wij uw speciale aandacht voor het actieplan van Freek de Jonge. Want ook ons culturele erfgoed mogen we niet laten zakken. Wij hopen u daarom allemaal op 7 februari om 19:30 mét fakkel op de Vismarkt in Groningen te zien.

 

Werkboek d’Olle Kern!

Samen met een enthousiaste groep Ulrumers is het ‘Werkboek d’ Olle kern’ gemaakt om de historische kern nog aantrekkelijker te maken om in te wonen en recreëren. Het werkboek bestaat uit tips voor pandeigenaren om hun pand op te knappen en uit handvatten om d’ Olle kern als geheel mooi en leefbaar te houden. De … Lees verder »

 

 

Nieuwe samenstelling commissies

Per 1 januari hebben de Welstandscommissie voor de 22 Groninger gemeenten en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie Drenthe een nieuwe samenstelling. Libau wil de afgetreden leden hartelijk bedanken voor de goede samenwerking en ziet uit naar de samenwerking met de nieuwe commissies. De nieuwe indeling van de commissies kunt u hier zien. De Monumentencommissie … Lees verder »

 

Gaswinning met Lubach

De ernst van de situatie, de noodzaak tot protest tegen de gaswinningen in Groningen en de problemen rondom de afhandeling van de schade is nu ook in medialand goed doorgedrongen. Na het actieplan van Freek de Jonge kwam zondagavond in het tv-programma Zondag met Lubach een item voorbij over het Gronings gas. De onoverzichtelijkheid van … Lees verder »

Het Omgevings(wet)spel komt naar u toe!

Het door Libau ontwikkelde Omgevings(wet)spel is ook buiten de provinciegrenzen niet onopgemerkt gebleven. Op 16 januari heeft de gemeenteraad van Voorst het door het Gelders Genootschap op die gemeente aangepaste Libauspel gespeeld. De raad deed dat onder begeleiding van het Gelders Genootschap en Libau. De gemeente Voorst is voortvarend bezig met de invoering van de … Lees verder »

  Herbestemming Cultureel Erfgoed

Ook de tender van december 2016 heeft weer vier aanvragen opgeleverd voor een bijdrage uit het programma Herbestemming Cultureel Erfgoed. Mooie projecten om de pareltjes van Groningen een nieuw leven te geven! Heeft u nog plannen voor herbestemming van een monumentaal pand? Neem dan contact op met: herbestemming@libau.nl

Workshop zonneterreinen De Kompanjie

Zoals vele andere gemeenten oriënteren ook Pekela en Veendam zich op de ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen van zonneterreinen. Om de interne discussie  te voeden over waar, in welke omvang en onder welke voorwaarden zonneterreinen mogelijk zijn is het Team Ruimtelijke Kwaliteit van Libau gevraagd hierover een workshop te organiseren. Dinsdag 13 december vond deze workshop … Lees verder »U ontvangt deze email omdat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van Libau.

Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
050-312 65 45

info@libau.nl

Als u deze email ten onrechte heeft ontvangen of als u uw abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen kunt u uw emailadres uit onze verzendlijst verwijderen door hier te klikken.


Email Marketing Powered by Mailchimp