Copy
 Nieuwsbrief juli 2017
View this email in your browser

Libau, adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe

  Voorwoord

Voor u ligt de zesde editie van onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wil Libau u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten ons werkveld. Wilt u nadere informatie of wilt u reageren? Dan kan dat via info@libau.nl of 050-3126545.

Terwijl de zomer zich definitief heeft gemeld, het terras van de buren steeds voller stroomt en de eerste vakanties alweer voor de deur staan wordt in het Pakhuis nog steeds hard gewerkt. Maar we blijven niet binnen zitten, vol enthousiasme worden de plannen en ideeën die in het Pakhuis ontstaan naar buiten gebracht. Ook van buiten vindt inspiratie in verschillende vormen zijn (vaar)route naar het Pakhuis. In deze nieuwsbrief kunt u er alles over lezen.
 

       
             

Reactie Erfgoedberaad op RCE-plan Groninger Ruïnes  Reactie Erfgoedberaad op RCE-plan 

In alle commotie die ontstond na de berichtgeving van RTV-Noord over het plan van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om van niet te redden monumenten ruïnes te maken kwam het Erfgoedberaad met een reactie. Namelijk het Gronings erfgoed mag niet ondersneeuwen! In het Erfgoedberaad Groningen zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Molenhuis / Museumhuis (Erfgoedpartners) Monumentenwacht … Lees verder »

Spreekuur CRKC  Spreekuur CRKC

Sinds begin dit jaar heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie Drenthe (CRKC) een Spreekuur. Tijdens het Spreekuur kunnen plannen voor monumenten worden besproken die (mogelijk) zullen leiden tot een adviesaanvraag voor de CRKC. Aan tafel zitten de gemeente, leden van de CRKC, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), ontwerper, eigenaar en eventuele andere betrokkenen … Lees verder »

Symposium Erfgoed in een krimpend landschap  Symposium Boerderij in beeld

Wat kunnen/moeten we doen met die mooie boerderijen in (Oost)Groningen? Deze panden vormen toch een icoon voor de cultuurhistorie van het Gronings platteland. Hoe gaan we om met leegstand van deze panden? Herbestemming, doorbestemming, sloop, verval? Deze vragen en nog veel meer kwamen gisteren aanbod tijdens het symposium Erfgoed in een Krimpend landschap. Dit symposium … Lees verder »

Kleine windmolens in Zuidhorn  Kleine windmolens in Zuidhorn

Wij hebben al vaker bericht over de kleine Groningse windmolens van hout met een subtiele ashoogte van slechts 15 meter, die vaak in te passen zijn in het landschap. Het enthousiasme voor deze windmolens werkt aanstekelijk en is nu ook overgenomen door de gemeenteraad van Zuidhorn. Na een onderzoek van Libau en de Rijksuniversiteit Groningen, … Lees verder »

Typisch Gronings  Typisch Gronings

Door alle herstelwerkzaamheden in het kader van de gaswinning en de grootschaligheid van de versterkingsopgave lijkt de Groninger identiteit verloren te gaan. Dit moeten we voorkomen! Daarvoor rijst natuurlijk allereerst de vraag wat is de Groninger identiteit, of te wel wat is Typisch Gronings? Samen met het tijdschrift Noorderbreedte is Libau daarom opzoek naar wat … Lees verder »

Bottom-linked kansen pakken in Steendam: kruispunt wordt kloppend dorpshart  Steendam: kruispunt wordt dorpshart

In Steendam wordt een subsidieaanvraag voorbereid voor het programma Kansrijk Groningen. Deze aanvraag richt zich op transformeren van het kruispunt van de Damsterweg met het Afwateringskanaal tot kloppend dorpshart. Deze opgave is aan het licht gekomen in het traject van de dorpsvisie waarin het ontbreken van een dorpsplein en de inrichting en het gebruik van … Lees verder »

Toogdag 2017  Toogdag 2017

Eens per jaar gaan we met alle bij Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland aangesloten organisaties erop uit, de zogenaamde Toogdag. Elk jaar is een van de organisaties verantwoordelijk voor de organisatie. Dit jaar, op woensdag 14 juni, was de organisatie in handen van onze zusterorganisatie uit Fryslân: hûs en hiem. Zij hebben een zeer geslaagde dag … Lees verder »

Bijeenkomst Omgevingswet en Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief  Omgevingswet en RO-perspectief

Op 15 juni jongstleden organiseerde de afdeling Landelijk Gebied en Water en Ruimte en Samenleving van de provincie Groningen in het kader van de provinciale Kwaliteitsgids in samenwerking met Libau en gemeente Oldambt een kennisuitwisselingsochtend voor Groninger gemeenten over de Omgevingswet en het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief in boerderij Cazemier te Tolbert in het Westerkwartier. In de … Lees verder »

14de editie excursie bouwheerschap  14de editie excursie bouwheerschap

Donderdag 8 en vrijdag 9 juni vond de inmiddels 14de editie van de tweedaagse excursie bouwheerschap plaats. Deze excursie wordt voor de portefeuillehouders ruimtelijke kwaliteit in de provincie Groningen en hun directe adviseurs georganiseerd door het Provinciaal Bouwheerschap en Libau met het doel gezamenlijk inspiratie en kennis op te doen. Met duurzaamheid als overkoepelend thema … Lees verder »

Ze doen het zelf!  Ze doen het zelf!

Op 30 mei jongstleden vond het mini-symposium “Krimp gaf ons de ruimte!” plaats in Ulrum. Tijdens deze goed bezochte middag is teruggekeken op de resultaten van DEEL& Ulrum. Na een presentatie was in de tweede helft van de middag een wandelroute door het dorp met diverse presentaties georganiseerd. Groepjes konden kennis nemen van de verschillende … Lees verder »

Koers duurzame energie Middag-Humsterland  Duurzame energie Middag-Humsterland

Nadat Libau voor Middag-Humsterland (Zuidhorn, Winsum) een kaart heeft gemaakt met gebiedskwaliteiten, zijn we gestart met het onderzoeken van de (on)mogelijkheden voor de inpassing van duurzame energie (zonnepanelen, kleine en grote windturbines) op erven, in dorpen en het landschap. Vernieuwend aan het project is dat het onderzoek deels plaats vindt in het Reality Center van … Lees verder »

Bottom-linked Steendam  Bottom-linked Steendam 

Libau is benaderd door Dorpsvereniging Steendam (DVS) met de vraag of wij hen willen ondersteunen bij het maken van hun dorpsvisie. Tijdens de kennismaking bleek dat DVS en Libau beiden de meerwaarde inzien van een bottom-linked samenwerking tussen bewoners en professionals zoals die in Ulrum door ons is ontwikkeld. Tim Willems-Kruize en Janneke Verdijk (leertraject) … Lees verder »

WERK& Ulrum in Noorderbreedte  WERK& Ulrum in Noorderbreedte

Op 15 mei jongstleden heeft in café Neptunus in Ulrum een gesprek plaats gevonden over het project WERK& Ulrum met gemeente De Marne, stichting Ulrum 2034, dorpsbelangen, projectleider Petra de Braal van DEEL& Ulrum, Libau, Spechtarchitecten en Landschapsbeheer Groningen. Aanleiding voor het gesprek was de wens van Noorderbreedte om een artikel te schrijven over WERK& … Lees verder »U ontvangt deze email omdat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van Libau.

Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
050-312 65 45

info@libau.nl

 


 
Als u deze email ten onrechte heeft ontvangen of als u uw abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen kunt u uw emailadres uit onze verzendlijst verwijderen door hier te klikken.


Email Marketing Powered by Mailchimp