Copy
 Nieuwsbrief februari 2020
View this email in your browser

Libau, adviesorganisatie voor omgevingskwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe

  Voorwoord

Voor u ligt de vijftiende editie van onze nieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief wil Libau u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen binnen en buiten ons werkveld. Wilt u nadere informatie of wilt u reageren? Dan kan dat via info@libau.nl of 050-3126545.

 

Niet eerder waren we op zoveel fronten tegelijk aan het werk: woningbouw, energietransitie, waterberging, nieuwe infrastructuur, herbestemming, kringlooplandbouw, enzovoort. Alle investeringen die we nu doen, bepalen de context voor toekomstige generaties en werken door in de kwaliteit van onze leefomgeving.

In de komende jaren gaan we intensief en met zoveel mogelijk mensen in dialoog over de toekomstige inrichting van onze fysieke leefomgeving, onze verantwoordelijkheden en onze ruimtelijke, culturele en financiële ambities. Met als belangrijkste rode draad: Hoe kunnen we straks trots terugkijken op wat we nu aan het creëren zijn?


Aldus de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten '92 in de uitnodiging voor de Nationale dialoog Bouwcultuur. Een uitnodiging die wij graag onder uw aandacht brengen!

 

Op 5 maart 2020 wordt de Nationale Dialoog Bouwcultuur gehouden op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Een dag vol perspectiefwisseling en dialoog. Durven we ons eigen werk- en denkkader even los te laten en onbevangen nieuwsgierig te zijn naar wat anderen denken en doen?

Wilt u meer lezen over het evenement of u aanmelden? Kijk dan eens op de website van de Nationale Dialoog Bouwcultuur.

Wie woont hier nog?   Wie woont hier nog?


Uit onderzoek van de corporaties blijkt dat de leefbaarheid van wijken met veel huurwoningen – ruwweg uit de periode van 1950 tot 1980 – hard achteruit gaat. Stadsproblematiek? Neen, het gaat hier ook om tal van kleine en middelgrote kernen door heel het land…. Om het welbevinden van de bewoners in deze wijken te verbeteren … Lees verder »

Volle bak bij Libau en een fraaie 8,6 als cijfer!!!   Volle bak bij Libau en een fraaie 8,6


Onze stagiair Jelle Bouma, 2e jaars Built Environment, ruimtelijke ontwikkeling heeft een presentatie gegeven over zijn stage-onderzoek ‘gezondheid en stedenbouw’. Hij heeft op basis van het hexagon ‘positieve gezondheid’ interventies gepresenteerd waarmee stedenbouw gezondheid kan bevorderen. Een selectie van deze interventies is vervolgens toegepast in de wijk Maarsveld, Stadskanaal. Mooi resultaat! Proficiat en verder veel … Lees verder »

Schetsen aan bouwstenen voor de Regionale Energie Strategie (RES) Groningen   Schetsen aan bouwstenen voor de RES


Nederland is verdeeld in 30 Regionale Energies Strategie (RES) regio’s. Van iedere regio verwacht het Rijk voor 1 juni 2020 een eerste bod voor het invullen van de totale 35 terawattuur, die in 2030 met zon en wind op land moet worden opgewekt. In Groningen valt de regio samen met de provinciegrens en is een startdocument door alle … Lees verder »

Co-creatie leidt tot een rijker resultaat!   Co-creatie leidt tot een rijker resultaat!


In De Meet in Bellingwolde hebben wij onlangs samen met Stichting 5 mei en de gemeente Westerwolde gewerkt aan de kwaliteitskaart van dit prachtige dorp. Wij zijn onder de indruk van de kennis van bewoners. Er kwamen zelfs bijzondere plankaarten op tafel van Plan Oost (zie foto). De kwaliteitskaart maken we met de input van … Lees verder »

Libau geeft ruimte aan duurzame energie met omgevingskwaliteit!   Libau geeft ruimte aan duurzame energie!

In onze aanpak staan gebiedsgericht werken, schaal bij schaal,, koppelkansen pakken (klimaat, natuur, …..) en lokaal eigenaarschap bevorderen centraal. Vorige week mocht onze Tim Willems-Kruize voor Team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland (tRKN) hierover een pecha kucha verzorgen. Onze collega’s uit Arnhem en Amsterdam hadden interessante bijdragen zoals een potentiekaart voor zonnepanelen in de historische binnenstad van … Lees verder »

In de media:

Opinie Flip ten Cate

Op Archined geeft Flip ten Cate directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit een opiniestuk gepubliceerd over  Bouwcultuur: Elke ruimtelijke ingreep is een culturele daad.

 

Het is knap ingewikkeld om een aantrekkelijke en goed functionerende samenleving te realiseren. Op Europees niveau is het begrip ‘Bouwcultuur’ aangereikt, om de ambities en uitdagingen in de fysieke en sociaaleconomische omgeving te beschrijven. Bouwcultuur overstijgt onze begrippen ‘ruimtelijke kwaliteit’ en omgevingskwaliteit. Hoe we de komende jaren bouwcultuur gaan realiseren is nog een open vraag.

Lees hier het volledige stuk.

Opinie János Boros

Dat bouwen en cultuur met elkaar verweven zijn blijk niet alleen uit het bovenstaande opniestuk van Flip ten Cate, ook János Boros van onze zusterorganisatie Gelders Genootschap heeft een stuk geschreven over Bouwen is altijd een culturele daad.


Ruimtelijke kwaliteit is niet meer weg te denken uit het publieke debat. Dankzij de inspanningen van gemeenten en haar adviseurs/adviescommissies om de advisering de afgelopen jaren te moderniseren en professionaliseren. Tot welke verworvenheden dat heeft geleid, schetst János Boros, hoofd kwaliteit & innovatie welstandsadvisering bij het Gelders Genootschap in dit essay. Op de drempel van de Omgevingswet.

Lees hier het volledige stuk

U ontvangt deze email omdat u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief van Libau.

Libau
Hoge der A 5
9712 AC Groningen
050-312 65 45

info@libau.nl

 


 
Als u deze email ten onrechte heeft ontvangen of als u uw abonnement op de nieuwsbrief wilt opzeggen kunt u uw emailadres uit onze verzendlijst verwijderen door hier te klikken.


Email Marketing Powered by Mailchimp