Copy

September 2020

Bekijk het archief van @Beeldspraak: Klik hier!

Subsidie Haalbaarheidsonderzoek Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - aanvraagperiode start 1 oktober!

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verstrekt al enige jaren subsidie voor het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken aan leegstaande niet-woonhuismonumenten. Dankzij deze subsidie zijn inmiddels al vele herbestemmingen van een solide basis voorzien.  Net als in de voorgaande jaren kunnen subsidieaanvragen in het kader van deze regeling van 1 oktober t/m 30 november worden ingediend. Nieuw is dit jaar dat in combinatie met het haalbaarheidsonderzoek ook subsidie aangevraagd kan worden voor een verduurzamingsonderzoek. 
 
Het reduceren van het energieverbruik is één van de grootste opgaven voor de gebouwde omgeving in de komende decennia. Ook de monumentensector wil komen tot een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 als gemiddelde voor het gehele monumentenbestand. Onderzoek aan bijna 100 monumenten in Gelderland door Gelders Genootschap en Huis en Erfgoed Collectief (sinds 1 april 2020 Dijkoraad) toont aan dat dit een realistische ambitie is. Maatwerk per monument is hierbij de sleutel! 

Het haalbaarheidsonderzoek, zoals uitgevoerd door Gelders Genootschap in samenwerking met Dijkoraad, geeft een goed beeld van de kansen, beperkingen, kosten, rendementen en risico’s van herbestemming en verduurzaming. Het onderzoek kent een aantal vaste onderdelen, zoals een cultuurhistorische waardenstelling, een bouwtechnische inspectie, en een financiële doorrekening van de nieuwe functies. Tegelijkertijd wordt - op de opgave afgestemd - maatwerk geleverd, bijvoorbeeld met een   verkenning van de verduurzamingsmogelijkheden of een marktonderzoek.
Vanwege onze brede expertise is het mogelijk om een zo passend mogelijk onderzoek  uit te voeren, dat daadwerkelijk bijdraagt aan een duurzame toekomst van het gebouw.

Bent u of kent u een eigenaar die gebaad is bij een Haalbaarheidsonderzoek?  Neem dan contact op met Boukje Overbeek per mail of telefoon: 026 44 21 742
Op 24 september vindt de Mid Term Conference van het Innocastle project plaats! Helaas niet fysiek, maar als webinar. Centraal staat het thema 'Europese landgoederen en buitenplaatsen in tijden van corona'. Op wat voor manieren hebben de verschillende Innocastle partners zich aangepast aan de maatregelen en wat hebben we afgelopen periode geleerd? Het belooft een interessante middag te worden. Aanmelden kan hier

Grote Commissie Zutphen Coronaproof!


Op 17 juni kwam de Grote Commissie van Zutphen voor het eerst weer 'live' bijeen. De gemeente stelde de grootste zaal in het gemeentehuis beschikbaar: de commissiekamer in het oude stadhuis. Hier kon 1.5 meter ruim worden gegarandeerd!


 

Transformatie garage/kantoorpand gemeente Berg en Dal

Een onopvallende garage met kantoor in Berg en Dal wordt door Croonen Architecten getransformeerd tot twee levensloopbestendige woningen. In het ontwerp wordt het bestaande bouwvolume als uitgangspunt genomen. Het resultaat is een verrassend ontwerp waarbij parkeren en een entreezone integraal in de plattegrond zijn opgenomen. De voorzijde wordt opengewerkt maar geeft vanwege de vierdeling een knipoog naar de oude functie als garage. Het gebouwtje voegt op deze manier kwaliteit toe aan de straat!

De Ruwe diamanten van de Achterhoek zijn bekend!

 
In juli hebben bijna 2000 inwoners van de Achterhoek gestemd op hun favoriete Ruwe diamant. In het kader van het project Een nieuwe tijd! wederopbouw in de Achterhoek was er een verkiezing georganiseerd van de meest bijzondere wederopbouwarchitectuur in de regio. De elf gemeenten die samenwerken in het project kennen nu allemaal een eigen ruwe diamant. Door deze architectuur onder de aandacht te brengen laten de gemeenten zien dat de wederopbouwtijd wel degelijk bijzonder erfgoed heeft voortgebracht.
 
In het weekend van Open Monumentendag vind de uitreiking van de Ruwe diamanten plaats. Omdat in deze tijd het bezoek aan veel monumenten niet mogelijk is, hebben wij een aantal ruwe diamanten in beeld gebracht. Kijk het filmpje hieronder voor een voorproefje!
 
Meer weten over het project Een nieuwe tijd!?  Klik hier

Op pad!

Gelukkig lenen sommige ontwikkelingen zich prima om ter plekke te bezoeken! Zo bezocht Mirjam Steins recent deze watermolen in Culemborg om er samen met de gemeente en initiatiefnemers de planvorming te bespreken.

De komende jaren worden de watertoren en het bijbehorende pompgebouw herbestemd. Deze prachtige locatie zal dan ook voor het publiek toegankelijk worden gemaakt. Hierbij alvast een voorproefje!

Save the date: webinars 'historische interieurs in Gelderland' 

In december 2019 heeft de eerste inleidende cursus over historische interieurs plaatsgevonden, georganiseerd vanuit het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. Helaas kan deze cursus dit jaar geen fysiek vervolg krijgen. Vandaar dat dit najaar drie webinars worden gegeven waarin de ontwikkeling van het Gelderse interieur in de 19de en 20ste eeuw centraal zal staan. Het betreffen drie korte inleidende lezingen ter voorbereiding op de workshops die in 2021 worden georganiseerd.

Wilt u graag mee doen? Zet de data alvast in uw agenda en meldt u aan via de mail. De lezingen worden gehouden in de (na)middag van 13 oktober, 27 oktober en 12 november. Een uitnodiging met meer informatie over de afzonderlijke lezingen volgt binnenkort!
(Foto: Beeldbank RCE)
 
Mail Mail
LinkedIn LinkedIn
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Copyright © 2020 Gelders Genootschap, alle rechten voorbehouden.
U ontvangt deze mail omdat u bent aangemeld voor de nieuwsbrief @Beeldspraak van het Gelders Genootschap.

Contactgegevens:
Zijpendaalseweg 46
Arnhem, Gelderland 6814 CL
Netherlands

Toevoegen aan adressenlijst

Wilt u uw persoonlijke gegevens veranderen of afmelden voor deze nieuwsbrief?
Bewerk mijn persoonlijke gegevens  of  Uitschrijven voor deze lijst