Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief nr. 2023/1 Februari

Inhoud:

 • Van de voorzitter
 • Programma verenigingsjaar
 • Benoeming Poorter
 • Van de Geuzennaald
 • Rond de 1 aprilviering 2023
  • Programma
  • Van het regieteam
  • Oproep nieuwe spelers
 • Afscheid Burgemeester Rensen
Van de voorzitter
De start van ons nieuwe verenigingsjaar op de vaste 10e januari, tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst, ligt weer al enige tijd achter ons. Gelukkig konden we, nadat de jaren 2020 en 2021 noodgedwongen moesten worden overgeslagen, door burgemeester Rehwinkel de poorter van het jaar 2022 bekend laten maken.
Na het overvolle jubileumjaar gaan we weer over naar een ‘gewone’ 1 aprilviering. Hoewel, niet helemaal. De eindscène op Bastion IX is dan wel hetzelfde, maar door de herinrichting daarvan, die dan nagenoeg is afgerond, zal het toch wel even wennen zijn. 
De voorbereidingen voor de viering, vooral rond het vergunningentraject, zijn al enkele maanden weer in volle gang. Het programma staat al vast in deze Nieuwsbrief. Verdere wetenswaardigheden zullen in de volgende Nieuwsbrief in de eerste helft van maart bekend worden gemaakt.
En... als je als straatgroep nog geen plannen hebt gemaakt, dan is het nu de hoogste tijd om daar invulling aan te geven.
Laten we er met z’n allen weer een prachtig folkloristisch herdenkingsfeest van maken. Wisten jullie trouwens dat de viering mogelijk wordt gemaakt door medewerking van zo’n 650 – 700 medewerkers/ deelnemers.
Speciaal voor de leden van 55 jaar en ouder organiseren we – met medewerking van derden – een meezingfeest in De BRES. In een afzonderlijke mail aan de leden zullen wij daarover nadere informatie geven.
En bij al die mensen, die in verzorgingstehuizen in Brielle verblijven, bezorgen we rond de 1e april – ook met medewerking van enkele sponsoren, 1 aprilgebak.
 
Medio april verwachten we de Algemene Ledenvergadering te kunnen houden.
Wim van Noord
Programma verenigingsjaar
1 april              : 1 aprilviering
18 maart          : Optreden in De Plantage
Medio juli         : Bezoek aan Monnickendam; herdenking van de slag op de Zuiderzee
1 december     : Bevrijding van de Fransen      
Benoeming poorter
Op de 10e januari werd, tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst, door burgemeester Rehwinkel bekend gemaakt dat Ad Hoogerwerf tot poorter van het jaar 2022 was gekozen wegens bijzondere verdiensten voor Brielle in het algemeen en voor de 1 April Vereniging in het bijzonder.
Zijn verdiensten kunnen als volgt worden samengevat:
 • Zeer actief lid van de vereniging. Altijd actief rond het 1 aprilspel in Brielle en bij andere evenementen in het land, waar de vereniging zich presenteert. o.a. tijdens Vestingstedendagen, Leidens ontzet en vorig jaar tijdens de Portdagen in Goedereede.
 • Maakt deel uit van één van de meest prominente straatgroepen binnen de vereniging: de groep Spanjaarden.
Bij evenementen treedt hij – binnen die groep - op als ‘oppertrommelaar’. Sommigen zeggen wel dat hij nog wat meer moet oefenen.
 • Zorgt mede voor het plaatsen van berichten op FB van de vereniging.
 • Mede-initiatiefnemer van de oprichting van de oudheidkamer van de vereniging in 2014. Gevestigd in het Kruithuis op de wallen. Elk jaar geopend op zaterdag en zondag van 1 april – 1 november. In de oudheidkamer wordt een impressie gegeven van de vieringen van 1 april en overige wetenswaardigheden m.b.t. de vereniging.
Ad zorgt voor de collectie en samen met een ander lid van de vereniging voor de exploitatie.
Aantal bezoekers in 2022: rond 3800. Een uitschieter i.v.m. het jubileumjaar.
(Gemiddeld: 2400 bezoekers/jaar).
Uit het gehele land en ook daarbuiten wordt een bezoek aan de oudheidkamer gebracht.
 • Zoekt uit buiten de landsgrenzen naar informatie over de historische gebeurtenissen rond 1572.
 • In 2010 schreef Ad het boek ‘Heerlijke Gekte, de geschiedenis van de 1 aprilvieringen in Den Briel’. Een aantal jaren geleden verscheen een tweede druk van dit boek.
 • In het jubileumjaar bracht hij een beknopt boekje uit met als titel ‘Ram open die poort! Den Brielle 1 april 1572-2022.
 • Daarmee bracht hij niet alleen de historie onder de aandacht van velen – en niet alleen uit Brielle - maar ook de stad Brielle.
Van de Geuzennaald
Het ziet er naar uit dat de voorraad kleding met hard doorwerken tot eind februari 2023 wel weer op het normale niveau is. De productie van chique jurken en pakken is door omstandigheden en tijdgebrek beperkt.
Gevolg van deze situatie is dat er GEEN (tijds)ruimte en gelegenheid is om in februari 2023 een MODESHOW voor te bereiden en te houden. 
 
De winkel van De Geuzennaald zal in de maand maart als vanouds geopend zijn in BASTION VIII.
Openingsdagen en tijden:
Woensdagmiddag          : van 13.30 – 16.30 uur.
Vrijdagmiddag               : van 13.30 – 16.30 uur.
Zaterdag                       : van 11.00 – 15.00 uur.

Opening:
Woensdag  1 maart 2023 om 13.30 uur door Ad Hoogerwerf, poorter van het jaar 2022
Sluiting
Woensdag 29 maart 2023 om 16.30 uur
Rond de 1 aprilviering
Programma
De bevrijding van de stad Den Briel
De bevolking plaatst massaal Den Briel terug in de zestiende eeuw en presenteert in een zinderende stad met poorters, poorteressen, bedelaars, straatmuzikanten en monniken het volgende:
10.30 uur         Coppelstock roeit door de  haven.
10.45 uur         Coppelstock komt aan land aan het Maarland NZ.
                       Daar staan de trommelaars, vissers, volk, wasvrouwen, schietvereniging en gevolg                                 te wachten.
11:10 uur         Coppelstock loopt met het gevolg, Paddeltje voorop, via de Julianabrug en Voorstraat                               naar de Markt.
11.20 uur         Introductie Poorter op het bordes van het stadhuis
11.25 uur         Paddeltje en Coppelstock arriveren bij het Stadhuis en aansluitend                                                         Aanvang spel "Om de sleutel van de stad" voor het Stadhuis.
11.55 uur          Bezoek burgemeester Koekebakker en vroedschap aan de Catharijnekerk
Pauze
13.15 uur          Protest visvrouwen tegen de bourgeoisie voor het bordes van het stadhuis
13.30 uur          Geuzenkinderen spelen, zingen en dansen aan het Maarland NZ
14.00 uur          Herbergscène aan het Maarland NZ
14.15 uur          Aankomst ‘Prince Admirael’ in de kom van de haven aan het Maarland NZ
14.45 uur          Introductie verteller bij de Langepoort   
15.00 uur          Rammeien van de Langepoort.
15.15 uur          Intocht van de Watergeuzen
                        Stoet trekt door: Langestraat, Wellerondom, Venkelstraat, Gasthuisstraat, Nobelstraat,                            Voorstraat en Dijkstraat. De stoet eindigt bij het 1 April Monument.
16.00 uur          Overgave van de stad aan de Prins van Oranje
                        Einde Dijkstraat, 1 April monument
16.25 uur          Einde spel "Om de sleutel van de stad"
                        Feest in de bevrijde stad met in de taveernen en herbergen geuzenmaaltijden,
                        gerstenat en Spaanse wijn.
20.00 uur          Avondprogramma in Het Arsenaal
                        Met uitreiking van de wisseltrofee voor de aardigste en de origineelste straatgroep.
22.30 uur          Einde programma in het Arsenaal
 
Overige activiteiten
10.00 – 17.00 uur Straatgroepen zorgen voor de gezellige historische sfeer
10.00 – 17.00 uur Historische ambachten in Nobelstraat en Voorstraat
10.00 – 17.00 uur Maritieme markt op de Turfkade
10.00 – 17.00 uur Historische muziekgezelschappen zorgen voor levendigheid in het centrum
Van het regieteam
Het voelt bijzonder om nu, in 2023, de voorbereidingen te starten voor het spel over de inname van Den Briel in de nieuwe setting van de gemeente Voorne aan Zee. We houden ons vast aan ons cultureel erfgoed en dat betekend dat we a.s.1 april ons weer van de beste kant laten zien. Dit jaar dus op een zaterdag wat, in de hoop dat het iets warmer is dan afgelopen jaar, kan leiden tot veel bezoekers van ons spel en onze stad. Het wordt de primeur van de tijdelijke burgemeester en het college.

Dit jaar repeteren we weer op de bekende maandagen (spelers) en de dinsdagen (Lumeyden). In tegenstelling tot andere jaren repeteren we niet in het Brestheater maar in het gebouw van de NPB in de Kerkstraat te Brielle.

Ook dit jaar zullen we weer, zij het met een aangepast script, een deel van het spel opvoeren in de Plantage. Dit is op 18 maart 2023, aanvang 14:00 uur.

Daarnaast hebben we besloten om, gezien het succes van het afgelopen jaar, op 25 maart op locatie in Brielle de generale repetitie te houden. Deze repetitie start om 13:00 uur op de markt bij het Stadhuis. Daarover volgen nog nadere mededelingen.
Oproep nieuwe spelers
Het afgelopen jaar stond ook in het teken van het nemen van afscheid van een aantal spelers. Gelukkig hebben we een beroep kunnen doen op de stand-in's die ons in de afgelopen twee jaar hebben ondersteunt. Zij zullen het stokje overnemen van de vertrokken spelers. Dat betekent wel dat ons 'reservoir' aan stand-in's is uitgeput. Een ieder wordt daarom dringend gevraagd om in vrienden- en kennissenkring te kijken of er mensen zijn die enthousiast gemaakt kunnen worden voor het acteren op het mooiste podium van Nederland.
Afscheid burgemeester Rensen
Op 28 december werd in de St. Catharijnekerk afscheid vgenomen van burgemeester Gregor Rensen van de gemeente Brielle, als gevolg van opheffing van de zelfstandige gemeente Brielle en het overgaan daarvan in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee.
Bij die gelegenheid werd hij door het bestuur benoemd tot Erepoorter wegens bijzondere verdiensten gedurende een reeks van jaren voor Brielle in het algemeen en de 1 April Vereniging in het bijzonder.
De afscheidswoorden werden hem in een speciaal door Koos Steentjes gemaakt lied toegezongen door enige leden van de vereniging, in het bijzonder de werkgroep kanonnen en affuiten.
De tekst vind je hieronder
 
In naam van Oranje doe open de poort
De Watergeus ligt aan de wal
Dit lied wordt zo dikwijls in Brielle gehoord
Dat is elk jaar het geval
En 8 jaar in Brielle, dat is geen sinecuur
Want burgers die eisen uw passie en vuur
Burgemeester van ‘t oude Den Briel
Burgemeester van ’t oude Den Briel
 
Dit jubileumjaar was een jaar naar uw hart
Uw schouders eronder geplant
Bezoek van de Koning, geweldige start
Daarna ging het feest van de kant
Drie dagen de stad in de 1 april ban
Wat genoot u als burgervader ervan
Burgemeester van ’t oude Den Briel
Burgemeester van ’t oude Den Briel
 
Als Brielle zelfstandig straks niet meer bestaat
Dat is volgend week al een feit
Een groter gemeente, zoals het steeds gaat
Wij hopen op een eender beleid
Want u was met heel uwe hart en uw ziel
Één met ons burgers, wat past in uw stiel
Burgemeester van ‘t oude Den Briel
Burgemeester van ‘t oude Den Briel
 
Het ging steeds maar door en het hield maar niet op
Theater en concerten alom
Vestingstedendagen, heel Brielle op zijn kop
Vrijwilligers die werkten zich krom
Maar altijd de touwtjes steeds strak in uw hand
Door Social Media en columns in de krant
Burgemeester van ’t oude Den Briel
Burgemeester van ’t oude Den Briel
 
Vanaf het begin nam u deel aan het feest
Op d’ eerste april steeds gevierd
Door regels niet altijd gemakkelijk geweest
Maar nooit op het laatst nog verstierd
Want immer was u adviseur als altijd
Bemiddelend en steeds tot concessies bereid
Burgemeester van ‘t oude Den Briel
Burgemeester van ’t oude Den Briel
 
Het jaar loopt ten einde, het is straks voorbij
Wij noemen ons Voorne aan Zee
Wij vinden u dan niet meer aan onze zij
Maar Brielle staat toch mooi op uw CV
8 Jaren Den Briel zitten nu in uw hart
Het is in uw leven een waardevol part
Vaarwel uit het oude Den Briel
Vaarwel uit het oude Den Briel
 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © *2023* *1 Aprilvereniging*, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp