Copy
Nieuwsbrief september 2021 
View this email in your browser
Facebook
Website
In deze Nieuwsbrief:
  • Oproep spelers
  • Plusmarkt actie 
 
                                                                                                          Brielle, 23 augustus 2021
 
Aan de leden van de 1 April Vereniging en belangstellenden
 
Met veel enthousiasme wordt de herdenking van de bevrijding van Den Briel op 1 april 2022 voorbereid. Dit jaar wordt als extra op 9 oktober het spel ‘Om de sleutel van de stad’ opgevoerd. Zo zorgen we met elkaar dat we de ‘smaeck van 1 April’ niet vergeten en ons voorbereiden op die ene belangrijke viering in 2022.
 
De voorbereidingen zijn gestart voor de speluitvoering van 2022 en de daarop volgende jaren. Uit een inventarisatie onder de spelers is gebleken dat er na 2022 behoefte is aan ‘nieuw’ bloed. Ook is besloten om te zorgen voor een stand-in voor elke sprekende rol in het spel.
 
Eind juni is een eerste ronde van audities gehouden met aspirant spelers. Op 12 september wordt een tweede ronde georganiseerd. De audities worden gehouden in het Brestheater te Brielle. Bij de auditie is de regiegroep 1-Aprilspel aanwezig en een lid van het bestuur.
 
Voel jij je geroepen om de historische waarde van Den Briel uit te dragen en in de toekomst een rol te vervullen in het spel? We zien dan graag je aanmelding voor 01 september tegemoet.  Het bestuur van de 1 April Vereniging en het regieteam.
Oproep steun je vereniging 

Wij zijn uitgenodigd om mee te doen aan de PLUS actie "Spaar je club Gezond"

Willen jullie de 1 April Vereniging steunen? zorg dan dat de punten naar ons, voor uitleg volg deze link      
Spaar voor je club - spaaractie | PLUS


Copyright © 2021 1 Aprilvereniging, All rights reserved.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of op een ander emailadres?
U kunt je voorkeuren aanpassen of uzelf verwijderen van de lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp