Copy
Nieuwsbrief Februari 2022
View this email in your browser
Facebook
Website
inhoud:
 • Van de Geuzennaald 
 • Programma 1 tot 3 April
 • Persbericht Museum den Briel.
 • Oproep actie in Goedereede.
Van de Geuzennaald
 
Vanaf september 2021 hebben de dames met inachtneming van Covidregels de draad letterlijk en figuurlijk weer opgepakt en is verder gewerkt aan uitbreiding van de voorraad kleding.  Er wordt wat rekening gehouden met extra drukte en belangstelling voor de 1 april viering in het jubileumjaar 2022 (450 jaar bevrijding).

Graag vragen wij aandacht voor het volgende;
In de afgelopen maanden zijn er vanuit uiteenlopende richtingen de nodige verzoeken geweest voor het maken van maatwerkpakken/-jurken voor individuele personen. Helaas moesten deze aanvragen negatief worden beantwoord. Het zij nog maar eens gezegd dat De Geuzennaald is ingericht voor het maken van “ confectie “ geuzenkleding en bijkomende attributen voor jong en oud en wat nettere pakken/jurken voor meisjes en jongens. Een aantal mooie jurken en pakken, die op voorraad worden gemaakt, zijn (na de modeshow) ook in de Geuzennaald te koop. Individuele maatwerkpakken of jurken worden gemaakt door één van de dames, Nel van de Koot, t.b.v. spelers met sprekende rollen in het spel en soms t.b.v. speciale projecten en omstandigheden.
 
Modeshow:
De modeshow wordt gehouden op zaterdag 19 februari 2022 in de St. Catharijnekerk.
Aanvang                       : 14.00 uur.
Geschatte eindtijd        : 14.45 uur.
De Geuzenkinderen en Vaandeldragers verzorgen een optreden voorafgaande aan de modeshow.
 
Winkel Geuzennaald:
Locatie: Infirmerie, Rozemarijnstraat 42
De data en tijden van de winkelopening worden als volgt:
Opening: woensdag 2 maart 2022 om 13.30 uur.
Openingstijden:
Woensdag, donderdag en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
Zaterdag van 11.00 tot 15.30 uur.
Laatste winkel dag: woensdag 30 maart 2022.
Er vanuit gaande dat de 1 aprilviering door kan gaan,     
ziet het programma er als volgt uit:

Weekend 1 – 3 april 2022                   

1 april
 1. Opvoering van het spel ‘Om de sleutel van de stad’, inbegrepen de daarmee verband houdende activiteiten.
De bevrijding van de stad Den Briel
De bevolking plaatst massaal Den Briel terug in de zestiende eeuw en presenteert in een zinderende stad met poorters, poorteressen, bedelaars, straatmuzikanten en monniken het volgende:
09.30 uur          Kranslegging bij het monument Bastion IX                                           
10.30 uur          Coppelstock roeit door de  haven.
10.45 uur          Coppelstock komt aan land aan het Maarland NZ.
                         Daar staan de trommelaars, vissers, volk, wasvrouwen,
                         schietvereniging en gevolg te wachten.
11:10 uur          Coppelstock loopt met het gevolg, Paddeltje voorop, via
                         de Julianabrug en Voorstraat naar de Markt.
11.20 uur          Introductie Poorter op het bordes van het stadhuis
11.25 uur          Paddeltje en Coppelstock arriveren bij het Stadhuis en aansluitend                             Aanvang spel "Om de sleutel van de stad" voor het Stadhuis.
11.55 uur          Bezoek burgemeester Koekebakker en vroedschap aan de                                         Catharijnekerk
Pauze

13.15 uur          Protest visvrouwen tegen de bourgeoisie voor het bordes van het                               Stadhuis
13.30 uur          Geuzenkinderen spelen, zingen en dansen aan het Maarland NZ
14.00 uur          Herbergscène aan het Maarland NZ
14.15 uur          Aankomst ‘Prince Admirael’ in de kom van de haven aan het
                         Maarland NZ
14.45 uur          Introductie verteller bij de Langepoort
15.00 uur          Rammeien van de Langepoort.
15.15 uur          Intocht van de Watergeuzen
                         Stoet trekt door: Langestraat, Wellerondom, Venkelstraat,                                             Gasthuisstraat, Nobelstraat, Voorstraat en Dijkstraat. De stoet                                     eindigt bij het 1 April Monument.
16.00 uur          Overgave van de stad aan de Prins van Oranje
                         Einde Dijkstraat, 1 April monument
16.25 uur          Einde spel "Om de sleutel van de stad"

Feest in de bevrijde stad met in de taveernen en herbergen; geuzenmaaltijden,      gerstenat en Spaanse wijn.

 20.00 uur          Avondprogramma in het ‘Arsenaal’
                          Met uitreiking van de wisseltrofee voor de aardigste                                                      en de origineelste straatgroep.
 22.30 uur          Einde programma.
 
Overige activiteiten
 1. Op initiatief van het Brielse Klokkenluidersgilde (BKG) het gieten van een vrijheidsklok voor de Catharijnekerk – locatie buitenzijde St. Catharijnehof, links van de toren. Organisatie in handen van het BKG.
 2. Houden van een traditionele ambachtenmarkt in de straten: Nobelstraat, Voorstraat, Lijnbaan, Scharloo, Turfkade.
 3. Straatgroepen vormen mede het decor van het op te voeren spel, evenals enkele rondlopende muziekgroepen.
 2 en 3 april
 1. Traditionele ambachtenmarkt in de straten: Nobelstraat, Voorstraat en Turfkade.
 2. Kleine kinderspelen in het kernwinkelgebied. Rondtrekkende muziekgroepen met Oudhollandse muziek.
 3. Houden van een Story Trail door de binnenstad van Brielle.
P E R S B E R I C H T
Brielle, 1 februari 2022
Zwaard geuzenleider Bloys van Treslong nu te zien in Museum Den Briel
Het zwaard is normaliter te zien in de Michaëlskerk in Oosterland, in de kop van Noord-Holland. Mark Paulussen, Briellenaar en lid van de Orde der Geuzen van de 1 aprilvereniging, initieerde de komst van het zwaard naar Brielle waar het in februari in Historisch Museum Den Briel tentoongesteld wordt. De presentatie van het zwaard maakt deel uit van de viering Brielle 2022. De volgende activiteiten worden aangeboden:
 • Gratis toelichting elke woensdag en zondag in februari van 14 tot 16 uur
De toelichting bij het zwaard duurt een kwartier. Aanmelden bij de receptie is verplicht op de dag van bezoek. Ten gevolge van de coronamaatregelen is er beperkt plaats beschikbaar (maximaal 4 personen tegelijkertijd per kwartier).
 • Gratis online toelichting elke woensdag in februari om 14 uur
Op woensdagmiddag wordt de toelichting van 14 uur ook via een livestream aangeboden. Aanmelden is mogelijk via m.meijerink@brielle.nl onder vermelding van naam, e-mail adres en datum (woensdag 2, 9, 16 of 23 februari). Een toegestuurde link geeft 15 minuten voor aanvang toegang tot de online toelichting.
 • Schoolprogramma’s
Voor de groepen 6 t/m 8 van het primair onderwijs en de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs zijn educatieve programma’s ontwikkeld,  respectievelijk getiteld “Aan boord met Bloys”  en “In het kielzog van de watergeuzen”. Info via website.
Achtergrondinformatie Willem Bloys van Treslong (1529-1594)
Geboren Briellenaar, een van de aanvoerders van de watergeuzen. Voorafgaand aan de inname van Brielle op 1 april 1572 had Bloys zijn zwaard als onderpand moeten achter-laten op het eiland Wieringen. Het wordt permanent tentoongesteld in de Michaëlskerk in Oosterland. De Stichting BOK geeft het zwaard in tijdelijk bruikleen aan het museum.
 
Samen zorgen voor een veilig museumbezoek                                                        Het tonen van een Corona Test Bewijs en een ID is vanaf 13 jaar verplicht. Ook het dragen van een mondkapje in het museum is verplicht vanaf 13 jaar.

Algemene info www.historischmuseumdenbriel.nl;
Facebook https://www.facebook.com/pages/De-Tachtigjarige-Oorlog- Historisch-Museum-Den-Briel/118270701695580;
Twitter @MuseumDenBriel;
Instagram @museumdenbriel.nl

                                
 
Deelname aan Portdagen in Goedereede
50 jaar terug zijn we met een aantal leden van de vereniging naar Goedereede afgereisd om daar de Goedereedesche Portdagen op te leuken.

Iemand die als klein kind deze actie mee mocht beleven, nog steeds enthousiast is over ons aandeel heeft ons opnieuw gevraagd om een deel van ons spel "Om de Sleutel van de Stad" op te voeren. 

Na een aantal overleggen hebben we voorgesteld een Landingsscene, Herbergscene, Rammeien van de Poort en Eindscene op te voeren. Dit allemaal aangepast naar plaatselijke gebeurtenissen. 
Dit alles gaat plaatsvinden op 18 juni 2022. Wie van onze leden wil mee om met ons een nieuwe herinnering te maken in Goedereede? en zelf een mooie, gezellige en goed verzorgde dag beleven, zoals we gewend zijn bij onze uitjes

Spanjaarden en Geuzen graag aanmelden bestuur@1aprilvereniging.nl 
Kan ook bij Paul Deur 0618741119

Een impressie van de voorgaande Portdagen Klik hier
Copyright © 2022 1 Aprilvereniging, All rights reserved.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of op een ander emailadres?
U kunt je voorkeuren aanpassen of uzelf verwijderen van de lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp