Copy
Nieuwsbrief nr. 2022/5 – Oktober
View this email in your browser
Facebook
Website
Inhoud:
 • Van de voorzitter
 • Afgelopen activiteiten
  • Van de Oudheidkamer
  • Geuzennaald 25 jaar!
  • Verslag Vestingstedendagen
  • Verslag Geuzenintocht Leiden
 • Komende activiteiten
  • Alkmaar ontzet
  • Aanmelding Poorter van het jaar
  • 1 aprilviering 2023
  • Aanmelding (straat)groepen
 • Herinnering contributiebetaling?
Van de voorzitter
Het kalenderjaar 2022 is nog niet afgelopen, maar nu al kan ik stellen, dat we terug mogen zien op een bewogen ruim 1e halfjaar.
Vroeg de organisatie van de 1 aprilviering, die voor de verandering werd gehouden gedurende 3 dagen, al veel van onze vereniging, de voorbereiding en uitvoering van de onlangs gehouden Vestingstedendagen deden daar niet voor onder. Alleen door de enthousiaste medewerking van velen uit onze vereniging, de hulp en steun van de Brielse Belangenvereniging en het bestuur en medewerkers van de gemeente, was het mogelijk dit evenement van de grond te krijgen en vooral tot een succes te maken. Een verslag van de vestingstedendagen is in deze Nieuwsbrief opgenomen.
 
Zo tussendoor lieten wij ons ook nog zien in Goedereede, waar wij prominent deelnamen aan de Portdagen en tijdens de Geuzenintocht in Leiden.
Dat voor wat betreft de periode, die inmiddels achter ons ligt.

Maar we kijken natuurlijk ook alweer vooruit.

De aanmelding van de 1 aprilviering volgend jaar is al gezonden aan het gemeentebestuur.
De opzet zal zijn, zoals we gewend waren; dat is dus niet nieuw. Wat wel veranderd, is het vergunningentraject. Met ingang van 1 januari a.s. zal de zelfstandige gemeente Brielle ophouden te bestaan. Of de vereniging dan op dezelfde – ruime - wijze zal worden ondersteund door de nieuwe gemeente is op dit nog niet bekend. Op ambtelijk niveau vindt daarover overleg plaats.
Met het oog daarop zijn we nu al begonnen met het oppakken van de organisatie van de viering in 2023. In deze Nieuwsbrief worden (straat)groepen opgeroepen hun wensen voor volgend jaar kenbaar te maken. Mag ik allen vragen dat tijdig en volledig aan het bestuur kenbaar te maken.
Eindelijk…we mogen weer een poorter gaan kiezen. Een geruststelling, denk ik, voor de huidige poorter van het jaar 2019. De verkiezingscommissie ziet met belangstelling en vol verwachting de vele nominaties voor de verkiezing van de poort van het jaar 2022 tegemoet.

De oproep vinden jullie ook in deze Nieuwsbrief.
Afgelopen activiteiten
Van de Oudheidkamer

De oudheidkamer heeft er weer een paar mooie aanwinsten bijgekregen.
Trix van der Kluit, de eerste vrouwelijke burgemeester van 1997-2002, heeft haar 1 aprilkostuum geschonken aan de vereniging om ten toon te stellen in de oudheidkamer.
Al bij haar sollicitatiegesprek zei ze: ‘Als ik word benoemd, maak ik mijn 1 aprilkostuum zelf’. Ze hield woord en ontwierp en maakte het kostuum, gebaseerd op de kleding van de Tudors in Engeland, in drie maanden.
Wij zijn bijzonder ingenomen met het gebaar van Trix en hebben het kostuum inmiddels een mooie plaats gegeven in de oudheidkamer.  
Geuzennaald 25 jaar!!

Tijdens de vestingstedendagen afgelopen 10 en 11 september hebben wij de dames van de geuzennaald in het zonnetje gezet. Wij schonken alsnog aandacht aan het 25-jarig jubileum van de Geuzennaald. Een jubileum, dat eigenlijk gevierd had moeten worden in 2020, maar ten gevolge van corona niet die aandacht kon hebben, die het verdiende.
Nadat de dames zich allen in het Arsenaal in een 17e-eeuws kostuum hadden gestoken voor het maken van een foto voor het Tableau Vivant, werd aan hen door de voorzitter een zilveren herdenkingsspeld uitgereikt.
 Verslag Vestingstedendagen 10 en 11 september 2022

 Brielle was dit jaar mede gastheer voor de Vestingstedendagen, die jaarlijks op initiatief van de Vereniging van Nederlandse Vestingsteden in één van de bij die vereniging aangesloten gemeenten wordt gehouden.
In samenwerking met de Gemeente Brielle en de Brielse Belangenvereniging heeft de 1 April Vereniging dit weekend georganiseerd.
In aanloop naar het weekend was het een uitdaging om alle verschillende onderdelen in te vullen.
Om het beeld van een vestingstad zo goed mogelijk tot z’n recht te laten komen, werd ervoor gekozen op elk Bastion een activiteit te houden. Een rondje over de wallen en langs de vele bezienswaardigheden op de Bastions gaf een algehele indruk van wat de stad Brielle te bieden heeft.
Voor elk wat wils. Dat was het eigenlijk ook. Want wilde je een traditionele of maritieme markt bezoeken dan kon je terecht in de binnenstad in Brielle. Hield je van kunst? De eveneens traditionele Kunstmarkt in en rondom de Catharijnekerk trok weer vele belangstellenden. Dat gold ook voor de pompoenmarkt, die voor de verandering werd gehouden op de Turfkade in plaats van op het Bleykersbolwerk. Deze opsomming is slechts een kleine greep uit alle activiteiten, gedurende deze twee dagen.
Jammer dat het foodplein niet die uitstraling heeft gekregen die we voor ogen hadden. De vele uitstekende horeca-etablissementen boden en bieden voor bezoekers aan Brielle gelukkig een prima alternatief.
En helaas, niet alles verloopt volgens plan. In de ochtenduren van zaterdag 10 september brak er brand uit in de kerk in de Nobelstraat, waardoor een deel van het evenemententerrein moest worden afgesloten. De brandweer kon al na korte tijd melden, dat de brand ‘meester’ was en kon achteraf worden geconstateerd dat de schade wonderwel in verhouding beperkt is gebleven.
Alles overziende kunnen we spreken van een geslaagd evenement. Van heinde en ver hebben bezoekers de vestingstad Brielle bezocht.
Allen die daaraan hebben meegewerkt – bedanken wij voor hun medewerking in de aanloop naar het evenement en hun enthousiaste inzet gedurende beide dagen. Het uiteindelijk mooie weer heeft zeker bijgedragen aan dit zeer geslaagde weekend!
Verslag Geuzentocht in Leiden

De 1 April Vereniging werkt mee aan Geuzentocht in Leiden. De Geuzentocht is de start van Leidens Ontzet, men kan zich dan inschrijven voor haring en wittebrood. Met 14 man/vrouw van onze vereniging togen we donderdag 15 september richting Leiden. 
Aldaar werden we door leden van de 3 October Vereniging ontvangen met haring en broodjes. Daarna scheepten we in en voeren zingend door de Leidse grachten. Aangekomen in het centrum van Leiden, bij de Weag, stonden daar onze Kanonniers klaar om het startschot te geven voor de 3 oktober festiviteiten. Dit schot werd om 15:72 uur (16:28 uur) gelost. De tijd refereert aan het bevrijdingsjaar voor Leiden 1572.
De stad had zwaar geleden en de bevolking leed ernstige honger, de Geuzen brachten bij de bevrijding haring en wittebrood, vandaar dat dit heden ten dage nog steeds op het menu staat. Als afsluiting werden we uitgenodigd aan het diner weer een Leids gerecht Hutspot. Daarna namen we afscheid en ontvingen we een mok met foto van de intocht als aandenken, met de belofte om volgend jaar weer te komen. We namen afscheid en keerden huiswaarts. 

Namens de voltallige bemanning
van de Prince Admirael
Komende activiteiten
Alkmaar Ontzet
 
Op 8 oktober zal in Alkmaar het Alkmaars Ontzet worden gevierd. De viering is beslist een bezoek waard. Het programma bestaat in hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:
13.50 uur Canadaplein - Opening jubileum/herdenkingsjaar Alkmaar Ontzet 450 jaar.
14.30 - 16.30 uur Binnenstad - Grote Middagoptocht van het Alkmaar Ontzet. Vele praalwagens met daarin het thema Kleurrijk verwerkt.
13.00 - 20.00 uur Canadaplein - Diverse optredens op het Canadaplein dat voor het ontzet is
omgedoopt tot Victorieplein.
Tot 17.00 uur Stedelijk Museum Alkmaar – ‘Victorie! Het beleg van Alkmaar 1573’, een prachtige interactieve presentatie
Aanmelding Poorter van het jaar 2022

Op 10 januari 2023 vindt de benoeming van de Poorter van het jaar 2022 plaats.
Weet u iemand die zich in 2022 bijzonder heeft ingezet voor en betrokkenheid heeft getoond met Brielle en de 1 April Vereniging?
Dan kunt u die persoon, voorzien van een schriftelijke motivatie, aanmelden voor 5 december 2022 bij de secretaris van de vereniging: h.g.kleiss@gmail.com
1 Aprilviering 2023
 
Het lijkt nog ver weg, maar de eerste stappen in het kader van de vergunningverlening voor de 1 aprilviering in 2023 zijn weer al gezet. In verband met die voorbereidingen wenst het bestuur te beschikken over de volgende informatie:
 
Aanmelding straatgroepen - Voor 24 oktober a.s.
In verband met:
 • het aanvragen van de evenementenvergunning;
 • het opnemen van de locaties van de straatgroepen in de poortbrief;
 • het kiezen van de beste straatgroep;
 • maar ook omdat het de bedoeling is de straatgroepen (nog) meer bij het spel te betrekken,
 • wil het bestuur graag tijdig beschikken over de namen van de straatgroepen, die op 1 april (weer) aan de viering zullen deelnemen.
Gemakshalve is hieronder een lijst van straatgroepen opgenomen die in 2022 aan de viering hebben deelgenomen. Mochten daarin veranderingen zijn opgetreden of sta je niet op de lijst en wil je wel deelnemen, dan verzoeken wij dit voor 24 oktober a.s. door te geven aan:
bestuur@1aprilvereniging.nl
Gewenste gegevens:
Naam straatgroep, locatie, naam van de contactpersoon met emailadres en zo mogelijk telefoonnummer. 
NB. De mailadressen van de in de lijst genoemde contactpersonen zijn ons bekend.
Opgeven wensen (straat-)groepen
(Spanjaarden, Geuzenleger, Boys van Treslong e.d.) 
Zijn er onder de deelnemende (straat-)groepen nog specifieke wensen? Denk daarbij aan locaties kampementen, gebruik van barbecues, gasinstallaties, vuurkorven etc.
Willen jullie eveneens voor 25 oktober jullie wens(en) kenbaar maken aan bestuur@1aprilvereniging.nl

Als gebruik wordt gemaakt van een tent willen we in elk geval de volgende informatie ontvangen:
 1. De oppervlakte van de tent;
 2. Een duidelijke situatietekening;
 3. Een brandveiligheidscertificaat dan wel aangeven of de tent is geïmpregneerd
Vaste straatgroepen plaats contactpersoon bijz.
Zuideinde Nobelstraat 61 Esther van der Waal en Theo van der Waal  
Gallus Gallus Domesticus Nobelstraat/RK Kerk Iris Stofregen  
Turfsloppers turfslop / nobelstraat 79 John Van Pelt vuurkorf + partytent
Boys van Treslong Turfkade/hoek Varkenstr Thierry de Jong barbecues + tent
De Lumeyden Turfkade/hoek Varkenstr Giny Pouwels & Melanie Koster  
Libertijnen Voorstraat 28-30-32 Willem /Liebeth Klee vuurkorf
De Brielse natjes Voorstraat 58 Laura/Nick Tollenaar gebruik vuurkorf
De Trompen voorstraat 47 George van der Burg verkoop ijzerkoekjes;
      campinghouder
t catte slop Voorstraat 55-57 / Voorstraat 70-74 Eveline Gorter/Rob Verbruggen  
De touwslagers Voorstraaat 60 Willy de Bruin-Bazen  
Kwacksalferei Voorstraat 81 Georgette Deur  
De Taveerne Voorstraat 112 Marga Jonkers houtkacheltje
Fam. Kroef Voorstraat 138 - 142 Paul Kroef  
Jos van der Ende Voorstraat 150 + 152 Jos vd Ende  
De Noordeinde Spinsters Voorstraat 158 Ria Rooy  
Groep Noordeinde Voorstraat 164 t/m 168 Marja Eland  
Griekse lekkernijen Voorstraat 122 - 128 Resataurant Petros  
De soepeters voorstraat 87-91 Babette Welter  
De Lions / Fam. De Man Geuzenstraat 3 Jeroen de Man  
De wafelbakker Geuzenstraat Cees en Corrie Beije  
De Nieuwstraters Nieuwstraat Ad Hart vuurkorven
De Rebellen Maarland NZ t.h.v. Kippenbrug Kees de Bruyn vuurkorven + gasfles
t Nijvere Straatje Dijkstraat  (2 groepen) Lidia Molnár  
Kaaipoortwachters Kaaistraat Jose Dudink vuurkorf
Catharijne Genootschap Catharijne kerk -grasveld Iris Valk vuurkorven en BBQ
In den Gouden Meerman Rozemarijnstr. Boterstr. fam.R.vd Torre /Katinka schats gasfles / BBQ
Geux Ne Reux Maarland ZZ (Kippenbrug) Mark Paulussen tent, open vuur,
      muziek
Waarzegster Catharijnehof / Spaanse tent Sandra van Vugt  
De Herberg Bastion IX Bert Kleiss tent, vuurkorf
       
Lopende straatgroepen bijzonderheden contactpersoon bijz.
Ontlastingsgilde loopgroep Rens van Adrichem/Jan Bazen  
Bottelierskar 1 spanjaarden loopgroep Marcel van Driel  
Bottelierskar 2 geuzen loopgroep Johan Bravenboer/Roan Brielsche Botteliers
Geuzenkinderen / vaandeldragers loopgroep Bram en Marleen de Willigen-Breuer  
De Geuzenleger/vaandeldr. loopgroep Joost van Niel Coörd./geen straatgr
Het Spaanse Leger\vaandeldr. loopgroep Mogli van der Loo vuurkorven+BBQ
      tent
Libertatis Drumband loopgroep Aad Schrooten  
Scoutinggroep Bas 't Hart vaargroep Hein Bos  
Compagnie van Breederode LPLG re-enactmentgroep Dies van Waverijn  
Huurlingen van Voorne LPLG re-enactmentgroep Jan Willem Oudwater  voorzitter;     Dies Waverijn   secretaris  
Schietvereniging de Geuzen loopgroep Jos Werring BBQ bij sloepenloods
het Rijswijks Schenkersgilde loopgroep Marica Iskra  
La Plaga A los Espanoles loopgroep Francis Geuring Evt. Voorstraat 141
Straattheater de Zotten Catharijnekerk Patries Verburg/ Winfried  Deuling  
Doodgraversgilde Den Briel loopgroep Robert Jansen  
De wasvrouwen loopgroep Marga Jokers, Ellen de Vette, Juliette van Gent  
Jannes de Goochelaar loopgroep Jannes  de Bruyn  
De Bergsche Battery loopgroep Simon Corstjens/Odett vd Sande  
Briels Klokkenluidersgilde loopgroep Peter Moree  
       
Herinnering betaling contributie

Wij verzoeken de leden, die hun contributie voor het 2022 nog niet hebben betaald, dit alsnog te doen.
De contributie bedraagt: € 12,50 per lid en € 25,00 als gezinscontributie.
Bankrekening van de vereniging: ABN AMRO: NL95ABNA0506114198.
Wilt u bij de overschrijving duidelijk uw naam en postcode vermelden?
Met deze gegevens kunnen we uw bijdrage beter administreren.
Copyright © 2022 1 Aprilvereniging, All rights reserved.


Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of op een ander emailadres?
U kunt je voorkeuren aanpassen of uzelf verwijderen van de lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp