Copy
Bij een nieuw seizoen hoort een nieuw Blablaadje. Deze editie aandacht voor onze financiële situatie, een verslag van de ALV, informatie over het DWF, spelregelwijzigingen en tot slot het nieuwe niveau bij de mini's!
View this email in your browser

Alarmfase 1 !

Inderdaad voor het voortbestaan van onze gezellige volleybalvereniging is het financieel alarmfase 1.

Door de structurele afname van het aantal leden en de hoge vaste lasten van de zaalhuur is de financiële positie van de vereniging de laatste jaren aanzienlijk verslechterd. De laatste jaren moeten dezelfde lasten opgebracht worden door minder leden. Dit seizoen kon het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering  nog wel een financieel verantwoorde begroting presenteren maar als de daling van het aantal leden zich zo doorzet zal dat volgend seizoen niet meer het geval zijn en dus wordt de vereniging in zijn voortbestaan bedreigd.

De begroting van dit seizoen is nog enigszins sluitend gemaakt door een aantal doorgevoerde bezuinigingen en een forse verhoging van de contributie.   De leden aanwezig op de Algemene Ledenvergadering zijn hiermee akkoord gegaan. Dit is echter geen structurele oplossing. We hebben meer leden en/of sponsors nodig.

Om meer leden te werven is er besloten een Ledenwerfcommissie in het leven te roepen. Deze commissie zal alle mogelijke opties/acties  om aan nieuwe leden te kunnen komen  aan het bestuur voorleggen en waar mogelijk begeleiden. Vanuit de recreanten is er al een afvaardiging voor deze commissie. We zoeken dus nog leden die mee willen denken/deel nemen aan deze commissie kunnen zich aanmelden bij de (nieuwe) secretaris van Monza, Linda de Vries, secretaris@vvmonza.nl.

Sponsors zijn uiteraard ook van harte welkom. We zijn bezig de sponsormogelijkheden te actualiseren en zullen deze zo snel als mogelijk publiceren. Leden die actief deel willen nemen aan sponsorwervingacties/ideeën hebben om sponsors te benaderen en aan Monza te binden of sponsors willen/kunnen aandragen kunnen contact op nemen met de voorzitter, Henk Heeneman, voorzitter@vvmonza.nl.
We zullen met z’n allen ons best moeten doen om Monza nog jarenlang de gezelligste volleybalvereniging van het Westland te laten blijven.

Uit de Algemene Ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is besloten de contributie met € 30,00 te verhogen. De nieuwe contributie bedragen staan op de website en kun je straks in de contributiebrief vinden.

Ook zijn de leden akkoord gegaan met een borg per team van € 50,00 per ballentas. Dit zowel voor senioren als de jeugd. De aanvoerders en contactouders krijgen hierover binnenkort bericht.

Marjon Heethuis heeft na ongeveer 10 jaar bestuur afscheid genomen als secretaris van Monza,. Bijzonder aan Marjon is/was dat zij alm jaren geen spelend lid meer van Monza was als gevolg van blessures. Marjon nogmaals hartelijk dank voor je inzet voor Monza.

Marjon is opgevolgd door Linda de Vries die tijdens de ALV benoemd is als secretaris. Linda veel succes in deze functie.
 
Evelien Voogt is gestopt als vertrouwenspersoon van onze vereniging. Lindsey Spaargaren is haar opvolgster geworden. Zij vervult nu dus samen met Marc Ruijs de functie van vertrouwenspersoon binnen de vereniging.

Gezien de onzekerheid qua leden en de daarmee samenhangende financiële positie van Monza is vanuit de aanwezige leden het voorstel gekomen om dit seizoen in mei af te sluiten met een Algemene Ledenvergadering. Dit heeft geeft wel wat complicaties met het afsluiten van het boekjaar e.d. maar het bestuur neemt dit voorstel zeker in overweging en zal jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de vereniging en de planning van de ALV.

Het verslag van de ledenvergadering vind je op de website bij documenten.

Bordsponsors gezocht

In de Wielepet is nog plek voor sponsorborden. Voor maar 200 euro hangt het bord een jaar in de Wielepet! De opbrengst van de bordsponsors die door Monza worden aangeleverd komt geheel ten goede van de vereniging. Deel het facebook-bericht met je vrienden!

Digitaal Wedstrijd Formulier

Hallo allemaal,

Na afloop van de ALV van 14 september heb ik een korte presentatie gegeven over het gebruik van het D(digitale) W(edstrijd) F(ormulier).

Monza maakt dit seizoen geen gebruik meer van de papieren versie. Als aanvoerder, scheidsrechter, teller en teamouder krijg je te maken met het DWF. Klik op de volgende link voor de presentatie van Karlijn: uitleg DWF. Lees hem een keer door en oefen een keer met de demo versie.

Voor meer info kijk op: https://www.nevobo.nl/wedstrijdsport/zaalvolleybal/digitaal-wedstrijd-formulier/

Tip 1: voor de aanvoerders en teamouders: op de site www.nevobo.nl kan je alvast je standaardteam met rugnummers en al invoeren. Dit standaard team kan je dan elke wedstrijd gebruiken.

Tip 2: Voor de aanvoerders, teamouders en scheidsrechters: je kan thuis al alle gegevens invullen zodat je dit niet in de zaal hoeft te doen.

Groet Karlijn
wedstrijdsecretaris vvMonza

Spelregelwijzigingen

Dit seizoen zijn er een aantal (kleine) spelregelwijzigingen. Zie: Spelregelwijzigingen met ingang van seizoen 2016/2017. Je kunt ze ook bekijken op de website bij documenten.

Voor speler en Scheidsrechter zijn dit de belangrijkste;
1. Er wordt niet meer getost voor de wedstrijd. De gasten mogen kiezen veld of opslag. Mocht er een 5e set gespeeld worden mag het thuisspelende team kiezen.

2. Een veel gehoorde klacht is het schermen bij de service. Dit is VERBODEN. Tussen de afstand van de spelers van het serverende team moet minimaal 1 armlengte afstand zitten. Tijdens het spel betekent dat je onderling minimaal een halve meter van elkaar moet staan als de tegenpartij serveert!!

3. De bal terughalen uit de vrije zone van de tegenstander mag niet meer. Zodra de bal de antenne heeft gepasseerd is de bal uit.

4.Elk team mag 6 keer wisselen, ook met minder wisselspelers. Mits er altijd eerst de originele wissel toegepast wordt. bijv. Henk komt erin voor Ido, dan moet Ido er weer uit gehaald worden voor Henk, maar mag Henk daarna weer voor elke speler ingebracht worden.

5. De scheidsrechter hoeft na een rally alleen het speelveld van de serverende partij aan te wijzen. Ik raad aan om ALTIJD de tekens te blijven gebruiken (uit, in, touche etc). Dit voorkomt een hoop verwarring en in de praktijk kijken spelers na een Rally altijd naar de scheids om te zien wat hij geconstateerd heeft.

Voor wie meer wil weten over de (nieuwe) spelregels wordt er in oktober een spelregelcafé georganiseerd. Hierover later meer. Succes allemaal!

Groet Henk,
scheidrechterscoordinator

Nieuwe competitie niveau 6 Monza mini’s

Dit seizoen is er voor het eerst een mini-competitie Niveau 6. Monza doet met twee mini-teams mee aan deze competitie.
Voor deze competitie gelden afwijkende regels:
  • Er wordt gespeeld op een badmintonveld: de buitenste zijlijnen en voorste achterlijn
  • Er staan 4 speler in het veld. Indien er meer spelers zijn, wordt er ingedraaid op de serveerplek
  • Na drie opslagbeurten door dezelfde speler, moet de ploeg aan de opslag een plaats doordraaien en slaat de volgende speler op
Monza mini 2 had de primeur van deze competitie: ze hebben de eerste competitiewedstrijd al achter de rug. Op de foto: Chantalle, Corine, Fiore en invalster Kirsten.
Copyright © 2016 Boutronic, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp