Copy


Nyhetsbrev desember

Nærmiljø, frivillighet og fellesskap

Så er desember og julemåneden kommet, og vi kan se tilbake på nok et innholdsrikt år i Arendal. Mange har vært medvirkende i møter og seminarer i tilknytning til arbeidet med kommuneplanens Samfunnsdel for Arendal. Der har vi i fellesskap med politisk, administrativ og faglig ledelse i kommunen, jobbet med hvordan vi skal levere på FNs bærekraftsmål i vår egen kommune, gjennom samarbeid og samskaping. Vi har sett på både helhets-og nærhetsperspektivet i disse samtalene. Mange innspill har handlet om nærhetsprinsippet; nærhet til servicefunksjoner, skole, barnehage, kollektivtransport og offentlige kontorer, men ikke minst om felles møteplasser ute og inne.


«Alt liv leves lokalt», var ett av sitatene som dukket opp gjennom noen av disse møtene, og nærhet til aktiviteter, rekreasjonsområder og fellesskap er nevnt mange ganger gjennom årets samtaler om målene for kommunens samfunnsplan. Det nære betyr mye for oss, og mange lag og organisasjoner bidrar gjennom frivillig arbeid, og skaper inkluderende møteplasser, fellesskap, markeder, hverdags-opplevelser og aktiviteter. Det betyr noe å både gi, å få ta del og ta imot, når vi har behov for det.


19.november ble leder av Med Hjerte For Arendal invitert på besøk til Tromøy Røde Kors, en av veteranene innen frivillig arbeid i kommunen vår. Huset hvor Tromøy Røde Kors holder til, er nydelig og stemningsfullt, både på utsiden og innsiden. Det er nærmeste nabo til Færvik Bo-og Omsorgssenter, hvor mange frivillige gir mye av sin tid til dem som bor der.

Her er noen bilder fra den hyggelige og innholdsrike kvelden hos Tromøy Røde Kors. Det var så hyggelig å være på besøk, at det falt helt naturlig å spørre om leder av Tromøy Røde Kors ville stille opp til Månedens portrettintervju for nyhetsbrevet til Med Hjerte For Arendal. Det var bare velvilje å spore til den forespørselen.

I portrettintervjuet skal vi bli litt bedre kjent med både Tromøy Røde Kors og styrelederen der.

Årets digitale julekalender er her!
Trykk deg inn for å se alle de flotte arrangementene i desember!
Portrettintervju med Inger Walløe

Denne månedens portrettintervju er med Inger Walløe, styreleder i Tromøy Røde Kors. Vi møter henne og de andre styremedlemmene i det sjarmerende 1800-talls huset som Tromøy Røde Kors arvet av et tidligere medlem på 60-tallet. Alt av møbler, tapeter og inventar er så originalt som det kan bli, og vi setter oss ned med Inger med ferske munker og en kopp kaffe mens de andre styremedlemmene setter i gang møtet.


- Kan du fortelle litt om Tromøy Røde Kors og når ble det etablert?

- Vi hadde nettopp 95-års jubileum og det har vært en aktiv forening siden da. Men behovene skifter jo, så det som var aktuelt for 95 år siden er ikke aktuelt i dag, men Røde Kors har som mål å dekke udekkede behov. Blant våre aktiviteter har vi blant annet faste arrangementer for medlemmer, besøkstjeneste for eldre, utlodning, salgstralle for bo- og omsorgsboligene, leksehjelp for skoleelevene på Tromøy, bålpanne og vaffelsteking for de eldre, og vitnestøtte for Tingretten. Vi har også begynt et samarbeid med Tromøy Fritidsforum for aktiviteter for barna. Vi har ca. 25 aktive medlemmer, men godt over 100 som betaler medlemskap. Det å få med yngre mennesker er ikke så enkelt, så vi må jobbe med å rekruttere voksne fra ca. 40-50 og oppover. Vi tar gjerne imot flere medlemmer!


- Hvordan er samarbeid dere har med andre aktører her på øya?


- Vårt viktigste samarbeid for tiden er med Tromøy Fritidsforum som jobber med å gi barn og unge gode aktiviteter utenfor skoletid. Vi har også hatt kontakt med Helselaget som driver litt på samme måte som oss. Vi skal ikke være konkurrenter, men samarbeide om aktivitetene.


- Hvorfor engasjerte du deg i Tromøy Røde Kors og når ble du medlem?


- Jeg flyttet til Tromøya for 8 år siden, og da spurte en nabo meg om jeg ville være med i Røde Kors, og det syntes jeg var en fin måte å bli kjent med nye folk på. Jeg hadde ingen erfaringer som medlem i Røde Kors fra før, men jeg har erfaringer fra andre frivillige verv. Jeg har nå vært styreleder i ett år. Min rolle som styreleder er litt som en organisator. Selv har jeg ikke blitt pensjonist enda, så jeg får ikke vært med på så mange aktiviteter selv, men jeg jobber med å planlegge arrangementene. 

Inger leder styremøtene i Tromøy Røde Kors

- Fortell litt om deg selv og din bakgrunn


- Jeg er sosionom og jobber i Arendal kommune innen helse og omsorgstjenester. Jeg har jobbet innen sosialt arbeid i hele yrkeslivet. Ellers har jeg også vært med i speideren, fagforeningsarbeid, borettslagsstyre blant annet.

 

- Hva er drivkraften for å drive med frivillig arbeid for deg?

 

- Det er at mange har både tid og kapasitet og ønsker å bidra for andre. Det har mye å si å være med å hjelpe andre mennesker, og når man har tid til overs er det slik jeg ønsker å bruke tiden.

 

- Hva er det beste med å delta i frivillig arbeid og på hvilken måte ser du muligheter for frivilligheten i et samfunnsutviklingsperspektiv?

 

- Samfunnet kommer til å trenge frivillighet i større grad fremover. Det offentlige har sine begrensninger, og det må ikke bli en sovepute som sier at “staten og kommunen må ta alt”. Det er faktisk en god del som ikke er det offentliges ansvar, og der kommer de frivillige inn. Og det er samtidig en hyggelig opplevelse, man møter nye mennesker, og man får positive tilbakemeldinger. Det norske velferdssamfunnet fungerer sånn at veldig mye er lagt til rette for oss, men det må ikke bli en sovepute.

 

- Hva er de største utfordringene på Tromøya, og hvordan kan Tromøy Røde Kors utgjøre en forskjell?

 

- Levekårsutfordringene finnes også her på Tromøya, det finnes folk her som er dårligere stilt enn andre. De er kanskje ikke så synlige fordi det er så veldig mye velstand og overflod. Men også blant folk her er det noen som har mindre ressurser, og det er viktig å være med på å utjevne disse forskjellene, særlig i gjennom arbeidet til Tromøy Fritidsforum. Barn skal få like muligheter og få delta på noe positivt etter skoletid uten at det skal gå på foreldrenes lommebok. Det er viktig at det skal finnes noe som passer for alle. Så det å skape et positivt oppvekstmiljø for barn og unge er kjempeviktig, det er “første pri”.

 

- Hva er drømmen din for det arbeidet du er med i?

 

- Jeg skulle gjerne hatt med enda flere aktive medlemmer så vi kunne bidra i en større grad i leksehjelp for eksempel. Det kunne også vært fint å ta opp igjen aktiviteter vi har måtte nedprioritere fordi vi ikke har følt at vi har hatt nok medlemmer. 10-12 nye aktive medlemmer hadde vært supert! Man kan gjerne komme og snuse litt her før man binder seg. Møtene våre er åpne for alle.

 

- Har du en oppfordring til folk her på Tromøya?

 

- Engasjer deg i samfunnet!

 

- Vi nærmer oss nyttår, har du noen nyttårsønsker for deg og samarbeidet mellom lag og organisasjoner på Tromøya?


- Jeg synes vi er godt i gang! Så det er bare å utvikle det gode samarbeidet som allerede er der. Menigheter, det offentlige og en god blanding mellom forskjellige aktører gjør at det gjøres mye bra arbeid som vi vil videreutvikle fremover.

Med Hjerte For Arendal ønsker alle samarbeidspartnere og innbyggere en velsignet julehøytid og et Godt Nytt År! 

Takk for all den hjertegode innsatsen for fellesskapet i 2019! Vi ser frem til det nye året med forventning og pågangsmot!

Sammen kan vi utgjøre en forskjell!

Foto: Mona Hauglid
Del på Facebook Del på Facebook
Tweet Tweet
Videresend til en venn Videresend til en venn
Copyright © 2019 Med Hjerte For Arendal, All rights reserved.