Copy


  Nyhetsbrev mai  

Mai kommer med vår, åpne møteplasser og mennesker som kan møtes igjen -for fellesskap og aktiviteter.
 
Mai måned har vært annerledes dette året. Knopper har sprunget ut, og marker og trær er blitt grønne, men det har ikke vært et yrende folkeliv i gater og byrom, slik vi er vant med. Korona pandemien har fortsatt preget både sentrum og nærmiljøene, selv om barnehager, skoler, frisører og spisesteder gradvis er åpnet opp igjen.
 
17.mai ble annerledes, men vakker på sin egenartede og mer stillferdige måte. Det ble til ettertanke, at den friheten vi har vært vant med, å kunne fylle byens og bydelenes vakrebyrom og møteplasser med glade mennesker, ikke kan tas for gitt. Vi har en litt usikker vei foran oss, og gradvis må samfunnet prøve å åpne opp, og komme i gang igjen. Mye blir nok som før, men noe vil også komme til å forandres, nettopp fordi vi har gjort oss erfaringer, og vi må takle en del nye utfordringer. Da er møteplasser og fellesskap viktig så vi sammen kan motivere hverandre og mestre de utfordringer hverdagen kan komme til å by på.
 
I de siste månedene har digitale møter økt i omfang, og mange har nok for første gang deltatt på digitale aktivitets-og møteplasser. De fysiske stedene har vært tomme, og aktivitetene har vært satt på vent. Nå begynner imidlertid også frivilligsentralene, lag og organisasjoner å åpne dørene igjen, og invitere til samlinger, aktiviteter og opplevelser, men med smitteforebyggende tiltak godt ivaretatt.
 
 Vi ønsket å undersøke nærmere hvordan hverdagen nå er ved en av våre frivilligsentraler, og tok en tur til Hisøy Nye Frivilligsentral, som også har fått ny leder i den senere tiden.
Månedens portrettintervju

Mai måned melder allerede sin avskjed, og til tross for en annerledes måned blomster både frivillighet og medmenneskelighet mer enn noen gang. Hos Hisøy Nye Frivilligsentral har det også skjedd mye spennende! Edmund Birkedal har tatt over som leder, og han kan med glede fortelle at mange aktiviteter på frivilligsentralen er klare for oppstart! 
 
Edmund Birkedal er 42 år, er gift og har fire barn. Han har en variert bakgrunn og kommer direkte fra Røde Kors, der han han har jobbet i 13 år. Hos Røde Kors jobbet han innen varierte fagområder, men mest knyttet til aktiviteter innenfor omsorgs- og oppvekst-området. Den siste tiden var han rådgiver for oppvekst på Agder. Edmund liker å ta initiativ, og tar en utfordring på strak arm, og han elsker utfordringer. Han liker at det skjer ting, og trives godt med å ha mange baller luften.
 

- Motivasjonen bak å søke på denne stillingen var litt todelt, om ikke tredelt. Jeg holder på med bachelor i «inter-kulturell kommunikasjon og forståelse», samtidig med et årsstudium i ledelse, og i tillegg et årsstudium i «psykisk helse og rusarbeid». Alle disse tre studiene ble jeg ferdig med nå i mai, og tenkte at det var den god mulighet til å kombinere det faglige med ny jobb i en frivilligsentral. Jeg ser frem til å være med på utvikling av frivilligsentralen! 
 
 
Hva tenker du er de viktigste oppgavene og målene med arbeidet her ved Frivilligsentralen?
 
- Jeg tror det viktigste er å kunne sy sammen det som en frivilligsentral skal gjøre i lokalsamfunnet. Det er viktig å videreutvikle dette, og samarbeide med kommunen, administrasjonen og politikere for en økt samskapning som kan være med å gi gevinst for kommunen, og for de innbyggerne som trenger oss. Akkurat nå er det også viktig å få sikret gode økonomiske rammebetingelser. En av grunnene til at jeg ble ansatt er nok fordi jeg kan bidra på den økonomiske biten i forhold til å tenke nytt, skrive søknader og få inn penger som gjør at vi kan videreutvikle frivilligsentralen. 
 
Edmund kan videre fortelle at det til vanlig er mye aktivitet på frivilligsentralen. Det er mange sosiale møteplasser, spesielt for de eldre. Frivilligsentralen har alt fra dans, sang, turgrupper og treningsgrupper, og de har også folk som kommer inn og spiller litt bridge eller andre aktiviteter. I sommermånedene vil det også være sporadisk aktivitet siden det nå har vært et så langt opphold uten aktiviteter. De håper også på å kunne ha flere aktiviteter i sommer, men må vente til 20. juni før de kan ta noe beslutning angående dette. 
 
 
Har du noen tanker om nye satsingsområder og målgrupper her ved frivilligsentralen?
 
- Det litt tidlig å si noe om dette grunnet nyansettelsen, og i lys av Korona-situasjonen, men jeg har gjort meg noen tanker som jeg ser frem til å jobbe videre med. Jeg tenker det viktigste nå er at jeg får god kontakt med andre lag og foreningene som er her på Hisøya, og rett og slett får litt overblikk. Jeg brenner for barn, unge og barnefamilier, så hvis vi kan se muligheter på dette feltet, hadde jeg blitt veldig glad personlig. Videre må vi se helheten i forhold til sentralen og de behovene som er i lokalmiljøet. 

Hvordan har ditt arbeid vært påvirket av korona situasjonen?
 
- Jeg har hatt mye hjemmekontor i denne tida. Tanken min når jeg startet var å kunne møte de frivillige som er her, og de deltagerne som benytter seg av tilbudet. Når dette ikke ble mulig, så har jeg fått benyttet tiden til å bli kjent med de andre frivilligsentralene i Arendal, og blitt kjent med det arbeidet de driver med. Jeg har også samarbeidet med kommunen i forhold til dette med Korona-situasjonen og hvordan vi kan bistå i forhold til å kunne hjelpe mennesker som har behov, og kanskje ikke kommer seg ut fordi de er i risikogruppen. Det er fint å kunne bidra slik i denne situasjonen.  
 
Det har vært lite aktivitet i perioden fra mars til mai, ved frivilligsentralen. Alle aktivitetene ble lukket ned, men nå begynner enkelte aktiviteter å starte opp igjen med utgangspunkt i de retningslinjene som kommer fra helsemyndighetene. Dette har de løst med å f.eks. ha utetrening og redusere antall personer i hver gruppe. De ser likevel frem til å kunne starte opp for full igjen, forteller Edmund
 
Vi har sett at digitale møter har økt i omfang. Har du selv tatt mye del i slike møter, og hva er dine erfaringer fra slike digitale møteplasser?
 
- Jeg har tatt del i veldig mye! Personlig har jeg vært på mye digitale møter på grunn av studie og eksamener. Det tar litt mer tid i forhold til å få gjort ting, og det er litt mer utfordrende når du ikke kjenner personen i den «andre enden» fra før av. Det fungerer alle best hvis man har en relasjon i forkant. Jeg tror nok at digitale plattformer er noe vi kommer til å jobbe mer med fremover, samtidig så er jeg veldig forkjemper for dette med relasjoner. Hvis vi kan ha en relasjon før man går inn i disse digitale verdene av møter, så vil det fungere bedre, men det er jo dessverre ikke alltid mulig.  

- I samarbeid med de andre frivilligsentralene og Med Hjerte For Arendal har vi sett på muligheten for å begynne med video-«streaming» eller opptak som det heter på norsk. Jeg tror dette kan bidra til at folk som er isolerte får føle at de er en del av den hverdagen de hadde tidligere. For eksempel her på sentralen har vi visekveld hvor vi synger viser. Det å «streame» dette rundt til mennesker som sitter hjemme eller bor på institusjoner, tror jeg kan være med på å berike noens hverdag. 
 
Hva er dine drømmer for jobben du nå har gått inn i?
 
- Jeg drømmer om å kunne være med på å bygge en fremtidsrettet frivillighetssentral, og bidra til at Hisøy som lokalsamfunn skal blomstre. Jeg drømmer også om utvikling utover Hisøy, også i forhold til å kunne bidra med aktiviteter på andre områder i Arendal. 
 
Ser du noen utfordringer knyttet til rammebetingelsene for frivilligsentralene, og hvordan tenker du at de best kan sikres utviklingsmuligheter?
 
- Hovedutfordringen akkurat nå er det at de økonomiske rammebetingelsene er usikre, men samtidig ser jeg på det som en mulighet til nytenkning, og til å se nytt på den driften man har. Jeg tror det kan bidra til innovasjon i forskjellige frivilligsentraler hvis man bare griper den ballen og den muligheten.  
 
Hvordan vil du selv tilbringe sommeren?
 
- Jeg har hatt så mye å gjøre at jeg ikke har fått tenkt så mye på det. Det blir i hvert fall mange turer i nærområdet. Ellers har jeg ikke planlagt noe mer enn det denne sommeren. Jeg skal ha pappapermisjon i fire uker i sommer også, så det blir fint, smiler Edmund. 
 
Har du en utfordring å komme med til innbyggere og politikere i Arendal?
 
- Jeg tror det er flere enn meg som har brukt denne tiden på å reflektere over situasjonen, livet, og hvor mye sosiale møteplasser og vennskap betyr. Oppfordringen er vel at vi alle går litt inn i oss selv, og reflektere videre over det som har begynt å spire i forhold til egne verdier. Kanskje får disse verdiene gi litt styring, og kompass i livet, og de veivalgene vi tar. I forhold til politikere så tenker jeg at det å satse på frivillighet, ikke bare frivilligsentraler, er viktig. Dette kan være alt fra idrett til korps, og alt det mangfoldet som er der, tror jeg bare blir enda viktigere i fremtiden. Til innbyggerne så vil jeg si det at vi må ta vare på hverandre og være en god nabo, også etter denne situasjonen med Korona pandemien som vi er i. Det har jeg tro på! 
Endelig i gang med dansen!
Kari Nesset - Gruppeleder for Hisøy Seniordans
- Nå er vi endelig i gang med dansen igjen! Helt siden vi hadde siste dansen her i starten av mars, har jeg fått mange meldinger om når vi starter igjen, og nå kan vi endelig begynne! Vi må selvfølgelig følge retningslinjene, men vi er så glade for å få lov til å begynne igjen. Når jeg fikk melding om at vi kunne starte opp igjen, da må jeg si at tårene bare trillet. Dansen betyr så mye! Vi er en gjeng mellom 70 og 85 år, men de fleste er over 80. Det er en veldig munter gjeng, og vi danser både sving, «line»-dans og andre danser. Vi er her hver tirsdag fra fem til halv åtte, og vi har selvsagt en kaffepause, og så er det noen som har med kake. Det er veldig livlig og hyggelig! 

- Vi er også på turer, men i år ble det ikke landsstevne på grunn av korona-situasjonen. Vi pleier å være ca. 1000 dansere fra hele landet som møtes der. Det som skjer på frivilligsentralen i dag er «line»-dans og litt ringdans, men på grunn av at vi skal holde avstand så må vi danse med en meter fra hverandre. Det blir ikke vanlig seniordans, men nå er vi glad for det vi får, smiler Kari.
Harald Mesøy - Deltaker på Hisøy Seniordans
- Det er så bra å være her på Hisøy Seniordans. Det er fint med musikk, trivsel og trim samtidig. Jeg føler det er en skikkelig helsegevinst! En tur om dagen, og en dans i uka er bra for helsa. Jeg har vært her i ca. 11 år nå, og det har gitt meg så mye. Nå som det har vært helt stans en stund, så har det veldig fint å kunne begynne igjen.  
Med Hjerte For Arendal takker Hisøy Nye Frivilligsentral for det hyggelige besøket, og ønsker Edmund lykke til videre i den viktige lederjobben. Vi benytter samtidig anledningen til å takke tidligere leder ved frivilligsentralen, Tone Evelyn Hansen, for hennes mangeårige innsats, og for det gode samarbeidet vi har hatt. Lykke til videre!
 
Vi ønsker dere alle lykke til med gradvis gjenåpning av aktiviteter og møteplasser, med god nok avstand i forhold til korona-restriksjonene, men med mye nærhet og glede, restriksjonene til tross.
Del på Facebook Del på Facebook
Tweet Tweet
Videresend til en venn Videresend til en venn
Copyright © 2020 Med Hjerte For Arendal, All rights reserved.