Copy


Nyhetsbrev januar

Med Hjerte For Arendal har eksistert som et samarbeidsprosjekt siden 2012, og har nå utviklet seg til et etablert nettverk. Mange av målene for samarbeidet er nådd. Samtidig settes nye ambisiøse mål sammen med kommunen. Ikke minst har det vært jobbet med hvordan vi skal levere på FNs Bærekraftmål i Arendal. Det har inngått som en viktig del av arbeidet med Kommuneplanens Samfunnsdel. Arbeid for alle, og ikke minst sosial bærekraft, har stått sentralt i prosessen og samarbeidet mellom kommunen, Med Hjerte For Arendal og innbyggerne, knyttet til rulleringen av Samfunnsplanen. 

Samarbeidspartnerne som var med fra starten i Med Hjerte For Arendal var Arendal kommune, KS Agder og de fem største organisasjonene. Røde Kors, Frelsesarmeen, Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Blå Kors og det som etterhvert ble til etableringen av Kirkens Bymisjon i Arendal, ønsket å gjøre kommunen bedre å bo i for alle. Kirkens Bymisjon ble formelt etabler i 2013. I dag er det rundt 150 aktive lag, foreninger og organisasjoner med på laget. Våre fire frivilligsentraler, Innvandrerrådet, Arendal Voksenopplæring, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Arendal Kulturforum og Arendal Næringsforening er også blant de aktive og sterke samarbeidspartnerne. I tillegg er en rekke andre aktører med i nettverket, og det er mange som ønsker å motta nyhetsbrevet hver måned. Det betyr at vi er på fremmarsj, og at mye har skjedd, men det arbeides fortsatt hardt og målrettet med en positiv utvikling i kommunen vår. I dette nyhetsbrevet har vi tatt en tur til Kirkens Bymisjon som har jobbet mye med tema som handler om arbeidspraksis, sosialt entreprenørskap og muligheter for at flere finner veien inn i arbeidslivet. 

Til tross for at vi har fått en mild og regnfull start på det nye året, skinner det av entusiasme i Kirkens Bymisjon sine lokaler i Skattekammeret i Vestre gate og kafeen på Torvet 2. Her møter vi Bente Bergseth som har jobbet som prosjektleder for Gateentreprenørene siden 2016. Den gangen het det Sosialt Entreprenørskap, og dette var et tiltak som skulle være med på å løse sosiale utfordringer. Hovedmålgruppen her var ungdom, flyktninger og de som er utenfor arbeidslivet. Med et unikt samarbeid med ungdom har de bygget opp en kafe som gir ungdommene trening innen rutiner, gir mestringsopplevelser og karriereveiledning. Bente har i løpet av de siste årene fått jobbe med nesten 250 ungdommer, flyktninger, frivillige og andre fagpersoner gjennom et tverrfaglig og spennende samarbeid som har skapt resultater. 
 

- Det mest spennende med denne jobben er møtet med mennesker. Det er så mange fantastiske egenskaper og ressurser i hver enkelt person. Denne jobber har lært meg verdien av at enkeltpersoner blir sett og opplever mestring. Det er så fint å se hva dette betyr for hver og en, smiler Bente. 

Det krever samarbeid i et slikt prosjekt, og det er Arendal kommune og NAV som har gått i bresjen her. De jobber på tvers av fylke og det offentlige apparatet, og noe av dette finansieres gjennom offentlige tilskuddsmidler som de søker om. Her er Arbeids-og Inkluderingsdepartementet en viktig bidragsyter. Andre samarbeidspartner er bedrifter og lokalmiljøet. 
 
Hvor langsiktig kan dere jobbe med de ulike satsingene? 
 
- Det er ikke noen tidsepoke på dette. Så lenge vi har folk som står utenfor fellesskapet så er det viktig å lage en struktur som slik at vi lager arenaer som er åpne, som kan være med på veien videre opp mot arbeidslivet og skolesystemet. Vi jobber ikke med kurs eller prosjekter, vi ønsker å jobbe med vedvarende ting, som gjør at driften blir ivaretatt her hos oss også. Den største utfordringen er rammebetingelsene, og det å jobbe sammen mot målet. Vi ønsker å ha stabilitet og en god økonomi gjør at vi kan tenke langsiktig. 
 
Initiativet Spis-Sammen har etablert seg som en hyggelig aktivitet i samarbeid med Kafe Torvet og BRA skole der den hjemmelagde maten er laget av dyktige kokker fra Arendal Voksenopplæring. Her er alle velkommen!
 
- Spis-Sammen kom til gjennom BRA skole, og at vi ønsket å sette fokus på kulturell mat. Nå er dette 100% arbeidsrettet, der deltakere kan vise hva de har lært, og de får lov til å utvikle seg selv gjennom at de tar ansvar. Da er det ikke vi som sier hva de skal gjøre, vi står ved siden av og veileder litt. Vi ønsker ikke at dette bare skal være et tilbud mot flyktninger eller innvandrerne selv, men at alle kan benytte seg av det, både unge og eldre. God hjemmelaget mat og god stemning er oppskriften. Det er en mange gjester som kommer her og spiser sin middag, og det skaper også gode samtaler. 

Bra skole har også vært i sving en stund nå. Hvordan opplever du at prosjektet har utviklet seg, og hvordan jobber dere for å sikre at det kan vare over tid?
 
- For det første må vi ha et mål og tenke på hva som er formålet at de er her hos oss. Nå tar deltakere grunnskolen slik at de lærer språket først. Språket er viktig, så dette må de beherske. Det å jobbe arbeidsrettet gjør at det læres raskere enn å ta det som teori. Vi sørger for at deltakerne kommer inn i et fellesskap og utvikler seg. I dag har jeg vært i møte med ledelsen i NAV og Arendal Voksenopplæringen, og det at vi og alle setter oss ned ved bordet og tenker gode løsninger sikrer langsiktig drift. Rekrutteringen skjer gjennom samarbeid og god dialog med NAV og Arendal Voksenopplæring. Noen ganger kommer det også frivillige inn som ikke er i NAV-systemet, og da er det viktig at vi knytter dem opp mot NAV sånn at vi får den sikkerheten. Vi skal være et supplement til NAV, ikke en konkurrent. Denne modellen er ganske ny, og det er ikke mange i Norge som har gjort det på samme måte. Deltakerne våre er utrolig motiverte og de fleste har klart kompetansemålene innenfor grunnskoleløpet mye raskere enn det de har gjort tidligere. Vi ser at vi har funnet en modell som ikke bare har med mat å gjøre, men som også gir så mye ringvirkninger i livene deres ellers. Når du jobber hos en vanlig arbeidsgiver så er det et stort krav til effektivitet, lønnsomhet osv. som igjen kan resultere i mindre oppfølginge. Denne klassen er satt sammen av tolv stykker, og vi har derfor mulighet til å tilby den gode oppfølgingen er så unik med BRA Skole, forteller Bente. 
Ikke langt fra Kafe Torvet har Kirkens Bymisjon også spennende prosjekter på gang. Før jul var selveste Kronprinsen på besøk i Arendal og Skattkammeret i Vestre gate 2. Skattkammeret har en visjon om at alle barn og unge skal ha mulighet til en aktiv hverdag uten en prislapp som ekskluderer fra deltakelse.
De ønsker å skape arenaer som er åpne og inkluderende for alle. Her kan barn og unge opp til 18 år låne sport- og friluftsutstyr gratis.

- Det er fint å slippe å kjøpe ski til hele familien om man skal på et par skiturer i løpet av vinteren. Vi har også en «second hand» butikk med blant annet fritidstøy, og vi har et eget sykkelverksted. Skattekammeret er et utrolig flott tilbud som vi har rundt i forskjellige byer nå, og som vi er så heldig å ha fått til her i Arendal. Vi har åpent hver ukedag fra kl 10:00 - 15:00, legger Bente til. 

Du må helt sikkert legge ned mye tid og krefter i ditt daglige arbeid, men hva føler du at du får tilbake?
 
- Møte med mennesker gir så mye glede, og spesielt når du ser at det kan gjøre en forskjell. Det kan ofte være praktiske småting som vi kan bistå med, og det er fantastisk. I denne jobben må du være strukturert og være flink til å snu deg rundt, for det er ikke alltid at den planen du har satt for dagen er mulig å gjennomføre. Det krever mye av oss som jobber med dette, men vi synes det er enormt gøy! Vi har også gode kollegaer og samarbeidspartnere som er løsningsorientert, det kommer også svært godt med. 

Hva er ditt ønske for de ulike aktivitetene fremover?
 
- Jeg ønsker at vi kan hjelpe våre deltakere mot arbeidslivet og ut i arbeid, og at Kafe Torvet kan være et hjerterom i Arendal som tar imot alle mennesker som har lyst å komme inn, at ikke bare er en gruppe mennesker er målet. Det samme gjelder Skattkammeret. Jeg ønsker at det skal være et tilbud som er et naturlig samarbeid i forhold til å låne ut utstyr og få utstyr. Bymisjonen tjener ikke noe direkte på det, men vi kan utgjøre en forskjell gjennom å administrere dette. Vi håper det kan få lov til å vokse, og at folk er villig til å være med og hjelpe. Målet i Bymisjonen nå, i alt vi gjør, om det er Skattkammeret, BRA Skole, Enter Fritid eller Arbeidsaktivitet, er at det skal henge sammen, slik at det blir en veldig positiv arbeidsplass hvor folk opplever mestring og gode opplevelser. Vi ser alltid behov og muligheter som vi gjerne skulle tatt tak i, men hvis vi skal få til noe som fungerer over tid, så må vi bli gode på det vi gjør der vi er nå. 

Dere samarbeider med andre aktører i Kirkens Bymisjon i Kragerø og andre byer. Kan du si litt om hvordan dere jobber sammen?
 
- Vi heter i utgangspunktet Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark. Det betyr at vår stiftelse har avdelinger i blant annet Kragerø, Porsgrunn, Brevik og Notodden. Vi møtes på tvers slik at vi deler erfaringer, inspirasjon og ressurser hvis det er aktuelt. Kafeene, Enter Fritid og Arbeidsaktivitet er felles prosjekter. Skattkammeret er en nasjonal satsning, og et lavterskeltilbud vi alle jobber med. Det er godt å være i det fellesskapet! 

Har du en oppfordring til oss alle i det nye året vi har tatt fatt på?
 
- Jeg opplever at vi går litt i vår egen boble. Vi har mye å gjøre alle sammen, men vi må stoppe litt opp og være litt mer rause. Inviter med de menneskene som vi kanskje ikke til det daglige møter. Være mer nysgjerrige og inviter mennesker inn i fellesskapet. Det er alt for mange som står utenfor. Dette gjelder også bedriftseiere som rekrutterer. Her må vi satse på dem som ikke nødvendigvis har høyere utdanning eller hull i CV. Dette er et stort felles ansvar! Fattigdommen er også viktig å ta tak i, og da må vi gjøre det med både omsorg og hjertet, men også ha tilbud som gjør at det inkluderer de som bli ekskludert. Hvis vi jobber forebyggende så får vi et samfunn som blir bedre for alle. Vi må også satse mer på inkludering, ikke bare kompetanse! 
- Mitt navn er Horia Ali Alsaraqbi  og jeg kommer fra Syria. Jeg bodde i Libanon i 7 syv år før jeg kom hit til Norge for et år siden. Nå bor jeg i Froland kommune. Jeg er gift og har fire barn, to gutter og to jenter. Nå er jeg to dager her på BRA Skole og tre dager hos Arendal Voksenopplæring hver uke. Jeg begynte på BRA skole for fem måneder siden og trives veldig godt. Jeg får lært språket, og jeg kan også snakke norsk med kundene her. Jeg er veldig heldig som får være her og får mulighet til å møte mange hyggelige mennesker.
Del på Facebook Del på Facebook
Tweet Tweet
Videresend til en venn Videresend til en venn
Copyright © 2020 Med Hjerte For Arendal, All rights reserved.