Copy


  Nyhetsbrev juni  

Sommer, sol og gode historier

Sommeren er her for fullt, og solen og varmen har vart i dager og uker. Vi har begynt å møtes igjen, i små grupper, og med litt avstand, og det livner til i byens gater og byrom. Vi har savnet hverandre, og savnet å gjøre aktiviteter, arrangere festivaler, og skape prosjekt sammen med andre, så bylivet kan blomstre og folk trives.

En by handler om byrom og god infrastruktur, men også om folk og deres fortellinger, om relasjonelle bånd, og en hjertevarm «bry-deg-kultur». Det handler om god mat på trivelige spisesteder, et rikt kulturliv og butikker hvor vi kan handle klær og tilbehør så vi kan kjenne oss både sommer-vakre og fornyet. 

Det pågår en stor dugnad i disse dager for å fylle sentrum med blomster, skape midlertidig byrom i Kittelsbukt, og etablere «kafe Pollen» for å sikre at flere kan komme og bruke tid i sentrum, innenfor korona-restriksjonene. Det planlegges aktiviteter for barn, og Sommer Camp for ungdom, så det skal være tilbud og muligheter for alle! Det blomstrer i byen vår!
I dette nyhetsbrevet skal vi høre litt om et prosjekt som ønsker dyrking i byen, og i månedens portrettintervju blir vi bedre kjent med et initiativ som handler om oss som bor her, og våre festdrakter; «Vi og våre drakter».
 
Urban Dyrking i sentrum

Tekst ved Hilde Mjøs

Hilde Mjøs fra Arendal Voksenopplæring har tidligere skrevet om Erasmus + prosjektet «Open Learning Venues», i forbindelse med et internasjonalt besøk i Arendal i fjor, der også Med Hjerte For Arendal bidro i programmet. 

Arendal voksenopplæring er partner i prosjektet, sammen med ulike organisasjoner og institusjoner fra Polen, Portugal, Tyskland og Spania. Sammen løfter de frem ulike lokale små og store prosjekter som retter fokus på sosial inkludering i lokalsamfunn, men særlig fokus på nyankomne flyktninger, innvandrere i tillegg til eldre. Målet med prosjektet er å dele god praksis på tvers av landegrenser, som igjen kan bidra til å bygge enda flere broer i lokalsamfunn på tvers av ulik etnisk bakgrunn og ulike generasjoner. Prosjektet er nå på vei inn i sin siste fase, og produksjonen av en e-bok der gode prosjekter og praksiser fra de ulike partnerlandene er endelig klar. 

I Arendal er vi særlig inspirert av den tyske og spanske partneren og deres svært vellykkede felleshageprosjekter. Nå håper vi at vi i fremtiden kan få til en liknende møteplass i vår egen by, i et samarbeid mellom Arendal Voksenopplæring og Med Hjerte For Arendal, og andre som ønsker å bidra til at drømmen vår går i oppfyllelse. 
 
Vi må bare søke om noen midler først, og snakke med Arendal kommune, Arendal Eiendom KF og Arendal By, om det er områder vi kan disponere. Dersom noen private gårdeiere eller eiendoms-besittere har områder som kan benyttes til småskala dyrking, er vi takknemlige for innspill.
 
Ta ellers gjerne en titt i e-boka fra prosjektet, og la deg inspirerer:
 
http://www.owop.org.pl/public/sites/default/files/media/projekty/olv_e-book_2020.04.14_compressed.pdf
 
Her er noen bilder fra prosjekter hos samarbeidspartnerne.
Portrettintervju - «Vi og våre drakter»

Sommeren er for alvor i gang, og Arendal er som alltid fylt med byliv og mylder. Gode historier veksles over en kaffe i sentrum eller på en båttur skjærgården. I år blir det en annerledes sommer der vi kanskje får tid til å oppleve byen på nye måter. Folkekraft og fortellinger står i sentrum i månedens portrettintervju der de fire partnerne (f.v) Kari Helene Kullerud (Kuben) , Lisbeth Iversen (Med Hjerte For Arendal) , Hilde Mjøs (Arendal Voksenopplæring og Anne Cantero (Tyholmen Frviilligsentral) er i gang med et helt spesielt prosjekt. 
 
I oktober 2020 åpner en helt ny utstilling på Kuben, der utvalgte innbyggere i Arendal er portrettert i sine unike folkedrakter. Historien og opphavet til draktene skal også utstilles. Bildene blir 70x100cm og ser helt fantastisk flott ut, forteller Kari Helene. Bildene fotograferes i disse dager og det er Gerd Beatrice Langerød Corrigan fra Kuben som står for å fange historiene på kamera. Prosjektet er finansiert gjennom midler som Arendal kommune har mottat fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).
 
Hvor kommer ideen fra?
 
Ideen til initiativet har sitt opphav helt tilbake i 2005 hvor Hilde Mjøs fra Arendal Voksenopplæring besøkte en utstilling i Tromsø der ulike nasjonaldrakter ble vist frem. Siden den gang har ideen ligget stille frem til de riktige samarbeidspartnerne kom på banen. For Hilde har dette vært en gammel drøm som nå endelig foredles og realiseres.
 
Opprinnelig skulle folkedraktene vises frem gjennom en catwalk nå i sommer, under Internasjonal Marked, men på grunn av avlysning knyttet til korona, så måtte det tenkes nytt. 
 

- Selv om catwalken nå ikke blir noe av, så tror jeg faktisk denne måten å fremstille folkedraktene på,  kan bli enda bedre! Nå besøker vi Arendal sine innbyggere i deres hjem eller hager, eller i byen, der de virkelig kan stråle i sine folkedrakter. Dette prosjektet er en pilot eller «teaser» til en større utstilling og et jubileumsverk under by-jubileet i 2023. Folk og deres fortellinger vil være viktig frem mot jubileet i 2023, og vil høyst sannsynlig være grunnlaget for videre arbeid etter 2023. Dette er ikke nødvendigvis et jubileumsverk for hele Norge, det er et verk for deg, meg og alle de flotte menneskene vi møter på gata i Arendal, forteller Lisbeth. Men vi tror det kan inspirere langt ut over kommunegrensene, og synliggjøre mangfold og hjertevarme i Arendal. 
 
Det unike med folkedrakter
 
- Det er noe unikt med folkedrakter. De viser en identitet, de bærer historier og til tross for ulikheter, er det likhetstrekk i håndarbeid, funksjoner, stoff og sømmer. En folkedrakt er et naturlig samtaleemnene ved nye bekjentskap, og det er tydelig at dette bringer med deg et stort engasjement blant folk. Stoltheten over å bære sin folkedrakt er unik og ekte, og det er dette vi ønsker å få frem i denne piloten.  

- I 2020, hvor sosiale medier spiller en stor rolle, deler vi både filtrert og ufiltrert fra  vårt eget liv, basert på det kriteriet at man ønsker at andre skal se det. Det er en måte å utrykke vår identitet på, og det er da så spennende å se engasjementet som skapes rundt folkedrakter, og se at folk ønsker å bidra, og ønsker å fortelle sin historie gjennom sin folkedrakt, forteller Kari Helene. 
 
Når åpner utstillingen?
 
- Denne første piloten eller «teaseren» skal munne ut i en utsiling på Kuben under Internasjonale dager i oktober. Dato kommer vi tilbake til, men vi lover stor åpning og en fantastisk utstilling, smiler Anne. 
 
Fremoverlente partnere
 
Museet i Arendal er et av Norges eldste. Arendal fikk sitt første museum i 1832, og besitter i dag noen av Norges eldste museumsgjenstander. Museet bærer også preg av Arendal sin historie som sjøfartsby, der sjømenn tok med seg ting fra rundt om i verden. Kultur, og også folkedraktene er preget av dette. Arendal er derfor preget mye av internasjonale impulser. I tillegg til å bevare eldre gjenstander, skal også museet dokumentere og bevare samtidskunst som igjen danner grunnlaget for det spennende prosjektet «Vi og Våre Drakter».
 
Anne fra Tyholmen Frivilligsentralen kan videre fortelle at Frivilligsentralen har endret seg enormt siden den startet for 51 år siden. Før het det Senter for Eldre, men i senere tid har Anne posisjonert frivilligsentralen til å bli en samfunnsaktør, og utvidet perspektivet og løftet  blikket for å se hva frivillighetssentralen skal være for Arendal sine innbyggere.
 
Hva er målet?
 
Hvis vi koker det ned, så er målet å sette i gang menneskemøter. Førstehjelp for å bringe mennesker sammen, forteller Hilde. Dette har vi gjort før gjennom for eksempel Folk møter Folk, og det er fantastisk å se hva som skjer når mennesker møtes og prater sammen. Det at nå disse hverdagsfortellingene og historiene gjennom folkedraktene får plass på museet, er helt unikt! 
 
Hva skjer etter byjubileum i 2023?

- Hva som er planen etter jubileumsverket i 2023 er vi ikke sikker på, men det kan skje mye både før og etter dette. Dypdykk i stoff, stoff og håndverkshistorie er for eksempel noe vi har veldig lyst tå å utforske mer.  

Hvem gjør hva i prosjektet?

Hilde har rollen som initiativtaker, sammen med Lisbeth og Kari Helene, og Hilde er delprosjektleder sammen med Anne. Hilde rekrutterer videre personer og folkedrakter gjennom Arendal Voksenopplæring. Tyhomen Frivilligsentral er prosjekteier ved Anne som er daglig leder. Anne har også ansvaret for det økonomiske i prosjektet, samtidig som hun rekrutterer personer og bunader fra mennesker som er fra Arendal, eller har bodd lenge i kommunen. Lisbeth er samarbeidspartner og bidrar særlig til formidling og dokumentasjon, og er medvirkende i høyt-tenkningen og i søknadsprosessen. Kari Helene er museumspedagog, og representerer Kuben som samarbeidspartner i prosjektet.
 

Veien videre
 
Visjonen til Med Hjerte For Arendal er å gjøre Arendal til en bedre by å bo i for alle, og leder Lisbeth Iversen ser allerede at byen i stadig sterkere grad «tar tak i seg selv». Innbyggerne og organisasjonene finner sammen og gjør mye spennende, forteller Lisbeth. Tilsvarende samarbeider nærings- og kulturlivet, og kommunen er aktiv medspiller.
 
 «Det er folkekraften og fortellingene som vil løfte Arendal fremover»
 
Vi håper at dette prosjektet skaper engasjement og løfter frem mangfoldet i både folkedrakter og folks fortellinger, men også knyttet til hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Vi tror dette prosjektet bidrar til tilhørighet for mange i kommunen vår. Og så er det veldig gøy å holde på med denne typen prosjekter. Vi blir rett og slett glade og inspirerte til å jobbe enda mer sammen, sier Lisbeth lattermildt.
 

Topp t.v - Mariam Omid 
Topp t.h - Mirgul Dzhanybaeva
Bunn t.v - Mouda Ahmed
Bunn t.h - Majid Aliassi

Fotografen på bildene er Gerd Beatrice Langerød Corrigan
Aktiviteter for ungdom i byen i sommer

Urban Ung lanserer stor nyhet for barn og ungdom i byen "Arendal Sommer Camp". De  starter opp allerede til onsdag 1.juli klokka 12.00 i Barbu Park, forteller prosjektleder Rolf Josephsen. Prosjektet er støttet av Gjensidigestiftelsen med 250.000 kroner, og det er en ære for Med Hjerte For Arendal å få være samarbeidspartner med Hisøy Idrettslag ved Urban Ung prosjektet, og med alle de flotte ungdommene som er medvirkende. Her blir det mulighet til å skape gode sommerminner  og samtidig treffe nye venner, og det mest fantastiske av alt…alt er helt gratis . Rolf Josephsen oppfordrer alle til å dele informasjon om programmet slik at vi når ut til all ungdom i Arendal med det glade budskapet, og vi tar ham på ordet.

Se alle arrangementene på urbanungsommercamp.no
 
Bruk byen i sommer!

Vi vil ellers oppfordre dere alle til å bruke byen vår i sommer, ja, selvsagt hele kommunen også. Men støtt opp om lokalt handels-, kultur- og næringsliv. 

Vi retter en stor takk til Arendal By og alle som jobber for et felles dugnadsløft i sommer;  både planleggere, administrasjon og politikere, næringsliv og frivilligheten! Sammen kan vi bruke, og ta vare på den flotte byen vi har. Informasjon om aktivitetene i regi av Arendal By finner dere her:

https://www.facebook.com/arendalby
 
Folk skal møte folk…også i sommer…

Smil til en du møter i byen eller i nærmiljøet i sommer. Ta en telefon til noen som sitter alene, eller ikke har hørt fra deg på en stund, og bidra til små og store folkemøter, innenfor rammen av korona-restriksjonene, selvsagt.
Med denne lille sommerhilsenen fra prosjektet Folk møter folk, ønsker Med Hjerte For Arendal, Arendal Voksenopplæring og samarbeidspartnerne alle en fortsatt god sommer! 

Trykk på bildet for å spille av film
Del på Facebook Del på Facebook
Tweet Tweet
Videresend til en venn Videresend til en venn
Copyright © 2020 Med Hjerte For Arendal, All rights reserved.