Copy


Nyhetsbrev august

I dette nyhetsbrevet skal vi få møte kreative, spreke og data- interesserte ungdommer som står bak Urban Ung arrangementet som gikk av stabelen i Arendal lørdag 31.august. 
 
Det har vært jobbet over tid med å involvere ungdom i å «erobre» byrommene, som noen av dem har uttrykt det, eller å ta byrommene tilbake, til aktivitet og fellesskap, slik at de blir attraktive for alle, men ikke minst for de unge. Gjennom Snakkes prosjektet har det vært flere arrangement knyttet til de store, flotte byrommene og kulturarenaene i sentrum. Arbeidet har også et forebyggende perspektiv, hvor tanken er at de unge selv gjennom å ta aktivt del i aktiviteter og arrangement skal kjenne på engasjement, eierskap og tilhørighet til byen sin.
 
Urban Ung har nettopp blitt utviklet gjennom samarbeid og samskaping på mange nivå. På programmet i helgen stod blant annet en «Opplev Parkour»- oppvisning med verdensmester Krystian Kowalski og flere nasjonale profiler. Parkour er bevegelseskunst der du skal komme deg fra et startpunkt til et sluttpunkt på en raskt og effektiv måte, gjennom  akrobatiske bevegelser hvor både installasjoner i byrommene, by-vegger, og andre mulige flater benyttes på denne imponerende ferden mot landingspunktet. Løping på vegger og hopping fra tak til tak er bare en ørliten del av teknikkene, forklarer arrangørene og skriver; «Dette blir rått, raskt og spennende!» 
 
Gaming eller E-sport er en populær aktivitet for mange unge, og gjennom Urban Ung ble dette miljøet koblet på de mer fysisk aktive programpostene som parkour, boksing, cheerleading og «street-basket». I Lille Torungen var det aktivitet gjennom tankevirksomhet og sosialt felleskap, og kåring av «Arendalsmestere» i blant annet Fortnite, Minecraft og FIFA. Agder LAN bidro med PC-er, Virtual Reality-utstyr og Playstation. 
 
Urban Ung arrangerte også egen gatefotball turnering på Sam Eydes plass, og arrangørene oppfordret til å melde på lag hvor det både måtte være med jenter, gutter og personer med innvandrer-og flyktning bakgrunn i alderen 14-18 år. Arendal Bokseklubb hadde også arrangement, og selveste Kai Robin Havnaa stilte og bidro til både bokseoppvisning og muligheter for å teste boksing, men også for å møte og prate med ungdommene. Musikk var en viktig del av arrangementet, og det var også en egen DJ-Battle. Arrangementet var også helt gratis å delta på!
 
Men hvem tok initiativet til dette store ungdomsarrangementet, og koblet samarbeidspartnere, støttespillere og ungdommen selv? Ikke overraskende var Fortet SMS ved prosjektleder Rolf Josephsen i spissen for disse troppene, men med seg hadde han flere unge som har påtatt seg et stort ansvar for å dra arrangementet i havn.

Portrettintervju Rolf Josephsen
Arendal skal være en god by å vokse opp i for barn og ungdom. Om sommeren «blomstrer» byen med mange festivaler og konserter. For det voksne publikumet i byen er det bare å velge fra en sammensatt og spennende meny som dekker de fleste behov og ønsker. Arrangementer rettet mot ungdom er det færre av. Dette ønsker Fortet-SMS å gjøre noe med gjennom å samle «alle gode krefter», samarbeide bredt og arrangere «Arendal Urban Ung» lørdag 31.august som både vi og byen vil være stolte av.
 
«Hjertet» av Arendal for ungdommen er området rundt Sam Eyde plass. Det er et område som den siste tiden har fått mye negativt omtale der både vold og salg av narkotika preger overskriftene. Dessverre har mange ”kriminalisert” mindreårige flyktninger i leserinnlegg og andre oppslag. Fullstendig ubegrunnet – uten dekning for påstandene sine. Jeg var i kontakt med Polititet som kunne bekrefte dette, forklarer Rolf. 
 
Fortet-SMS ønsker at den positive ungdommen skal ta byen «tilbake» og sentralt i styringsgruppen har flere enslige mindreårige flyktninger vært med i både selve planlegging og gjennomføringen av «Arendal Urban Ung»
 
Det er flere personer som har stått bak dette flotte arrangementet og prosjektleder nevner blant annet Siri Mojlanen, Knut Andreas Aas, Margareth Aas, Rawad Ajameah, Elyas Ahmadi, Ole Johan Storstuen, Øyvind Johansen, Reza Afzali, Kjell Øystein Larsen, Jesse Lee Krombol og Liv Gitmark. Alle disse har på hver sin måte bidratt til Arendal Urban Ung, og jeg er veldig stolt over alt arbeidet som har blitt lagt ned.
 
Reza Afzali fra Parkour-miljøet har samarbeidet med Fortet SMS prosjektet tidligere, og Rolf beskriver han som en som gir masse energi, ordner, fikser og tar ansvar. Reza mistet mye av sin barndom gjennom krigen i hjemlandet og måtte flykte fra landet. Gjennom parkour fant Reza i voksen alder tilbake til leken og mye av gleden i livet sitt. 

Sammen med Reza ønsket vi rett og slett å lage en årlig, positiv og inkluderende «sommer happening» for ungdom på Sam Eyde plass. Tidspunktet har vi satt like etter skolestart når alle er tilbake i byen etter ferien. Vi hadde en bevisst plan at ungdom med innvandrerbakgrunn skal være med i styringsgruppen sammen med annen «etnisk norsk» ungdom. Disse har sammen jobbet med å planlegge, gjennomføre, og arrangere «Arendal Urban Ung». Vi ønsker å skape et bedre miljø og holdninger i Arendal for flyktninger og de med innvandrerbakgrunn, fokusere på likheter og hvordan vi skal fungere sammen basert på gjensidig forståelse, respekt og åpenhet. Vi oppnår ikke integrering uten at vi skaper en arena hvor det er plass til alle, forklarer Rolf .

Når en skal arrangere «Arendal Urban ung» er det helt klart viktig at en er fullstendig klar over at målgruppen en skal henvende seg til er ofte «kravstor og bortskjemt» når gjelder opplevelser. Gjøres ikke ting skikkelig – med både spennende innhold og topp leveranse så vil det hele fremstå som «tafatt, kleint og dårlig». Dette må vi for enhver pris unngå og kvalitet i alle ledd av leveransen må være god, smiler prosjektlederen .
 
Kan du fortelle litt om hvilke forberedelser og «tau-trekkings»-aktiviteter dere har bedrevet for å dra dette i havn?
 
Vi har vært avhengig av finansiering for å få realisert Urban Ung. Her har mange vært med å bidra. Først og fremst IMDi, men også mange premiesponsorer hvor Power var helt i særklasse. Det har vært planleggingsmøter på Fortet, men mye har foregått digitalt i vår Facebook-gruppe. Dette med å nå ut til ungdommen har vi brukt enormt mye ressurser på. Vi laget en Facebook-side «av ungdommen for ungdommen» hvor alle ungdommer i Arendal inviteres inn. Snapchat og Instagram supplerte Facebook slik at «Arendal Urban Ung» blir oppfattet som et kult og attraktiv sted å være en del av. Batfish har også vært enormt mye til hjelp med å lage vår grafiske og visuelle profil. Vi skulle bygge merkevare og sikre at mange kommer. Siste uken kjørte vi annonser på Snapchat direkte rettet mot målgruppen. Det ble også hengt opp plakater på alle skoler, sentrale steder i byen, kjøpesenter og butikker.
Kan du fortelle litt om bakgrunnen for dette prosjektet, og om hva de unge har spilt inn til deg i forkant??
 
Aktivitetsundersøkelser viste oss at ungdommen selv ønsker å ta et ansvar, mye av aktivitetene er for mye og for spisset til å appellere til flere. Ungdommen vil ha mye variasjon og ikke nødvendigvis delta i konkurranse, og kun ha det moro uten å bli målt. Undersøkelsen viste også et potensiale rundt å gi informasjon og kommunisere med ungdommen gjennom sosiale medier. 
 
Hvordan har helgen gått, og hva sitter du igjen med som dine viktigste opplevelser og erfaringer?
 
Vi hadde stinn brakke på Urban Ung. Det betyr at vi traff ungdommen i forhold til deres ønsker. Fantastisk god stemning og enormt mange positive tilbakemeldinger fra alle. Svarene fra aktivitetsundersøkelsen ble fulgt opp og teori og praksis viste seg å stemme.
 
Vil vi se «Urban Ung» igjen i bybildet, og hvilke planer har du for å utvikle dette videre sammen med de unge og samarbeidsaktørene?
 
Målet er nå å skaffe finansiering for å kunne gjennomføre Urban Ung i 2020 også. Vi har lært enormt mye når det gjelder organisering, struktur og Urban Ung «innhold» . Neste år er målet å levere en enda bedre versjon av Urban Ung. Merkenavnet er på plass, og det kan bygges videre på. Vi har også en sosial plattform på plass som kan kommunisere med ungdommen fremover i forhold til ønsker de måtte ha. Samtidig ønsker vi å få til et bedre tilbud av urbane gateaktiviteter gjennom hele året.
Vi spurte noen av de mange unge bidragsyteren om de kunne fortelle litt mer om seg selv om dem sin rolle i Urban Ung:
Knut Andreas Aas (t.h)
 
Jeg heter Knut Andreas Aas, 22-år og kommer fra Vegårshei. For øyeblikket studerer jeg IT og informasjonssystemer i Kristiansand, og jobber som DJ på fritiden. Min rolle i Urban Ung har vært markedsføringsansvarlig gjennom sosiale medier, samt ansvarlig for årets DJ Battle.
 
Jeg brenner for aktivitet i seg selv. Det at alle skal få delta og prøve seg på nye aktiviteter de muligens aldri har prøvd før, eller noe de har hatt lyst til å prøve, syntes jeg er et konsept som er utrolig morsomt å ta del i. Det er en glede å se at tilrettelegging skaper aktivitet. Det er viktig å ha aktiviteter som Urban Ung på synlige arenaer i sentrum, og for å vise at det er mange ulike aktiviteter man kan engasjere seg i. Ettersom de største idrettene ofte får en større mediedekning og oppmerksomhet, syntes i alle fall jeg at det er viktig å vise flere aktivitetsmuligheter. 
 
Et av høydepunktene for min del var å se finalen mellom brannvesenet og politiet i FIFA-turneringen vi hadde i Lille Torungen. Det er utrolig flott at begge etatene ønsket å delta på dette.  Jeg ønsker i stor grad at vi kan utvikle dette til et årlig arrangement, med flere aktiviteter og kapasitet til å ha med flere deltakere. Drømmen min er å skape flere gode aktivitetstilbud for unge, samt å introdusere de for aktiviteter de muligens aldri har prøvd.For å få til dette er det viktig at politikerne i Arendal bevilger midler til frivillige ungdomsorganisasjoner/ arrangementer. Til et oppfølgende arrangement ønsker jeg flere aktiviteter som vi kan fronte, for eksempel skating. Jeg ønsker også å skape større kapasitet på de ulike aktivitetene så flere har mulighet til å delta!

Reza Afzali (t.v)

Jeg kommer fra Afghanistan og bor nå i Kristiansand. Jeg kom først til Arendal som flyktning i 2011, siden da har Arendal vært med på å utvikle meg som person, og mitt mål har siden den gang vært å gi tilbake til Arendal fordi denne byen tok meg så godt i mot!

Jeg brenner for parkour fordi det er det som har utviklet meg her i Norge og gitt meg kunnskap om Norge, språket og kulturen. Jeg lærte meg faktisk norsk og engelsk gjennom parkour. Hovedfokuset mitt er på barn og ungdom som faller på utsiden av ordinær organisert idrett, og ikke minst flyktninger. Jeg vil introdusere dem til parkour eller lignende idrett slik at de kan ta del i et godt miljø og få seg gode venner. Når jeg kom til Norge kunne jeg ikke språket, og jeg hadde ingen venner. Det var vanskelig å kommunisere og bygge nettverk. Jeg ble kjent med naboen og  utviklet dette seg til flere venner i parkour-miljøet som videre har resultert i et nettverk over hele Europa.
Jeg har jobbet med Fortet SMS og Rolf Josephsen tidligere, og det var da vi kom opp med ideen om å lage et større ungdomsarrangement, der parkour kunne bli en del av. Under arrangementet hadde jeg hovedansvaret for parkour, trampoline og breakdance. Jeg er helt sikker på at flere ungdommer har oppdaget nye aktiviteter gjennom dette arrangementet. Det er viktig å gi tilbake til samfunnet, ikke bare gjennom å få seg jobb, men også bidra frivillig og inspirere andre til å gi noe tilbake, forteller Reza.
 
Elyas Ahmadi

Mitt navn er Elyas Ahmadi og jeg er 18 år gammel og kommer fra Afghanistan. Jeg går studiespesialisering på Arendal Videregående. Aktiviteter som jeg brenner for er volleyball, tennis og styrketrening. Mine oppgave i Arendal Urban Ung er å involvere ungdommer med forskjellige nasjonaliteter, og som fotograf på selve arrangementet.
Del på Facebook Del på Facebook
Tweet Tweet
Videresend til en venn Videresend til en venn
Copyright © 2019 Med Hjerte For Arendal, All rights reserved.